• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Velkommen

10 års jubileumsår - dette skjer i 2024
Ilsengstiene er inne i sitt 10 år siden offisiell åpning den 04.05.2014. Det har vært flotte år som har overgått selv de mest optimistiske tankene vi hadde da planleggingen startet i 2012. Denne nyheten blir en en blogg for året 2024. Det nyeste øverst
Les mer... [ 04.04.24 10:20 ]

2023 Traktorbru ved Tranholen bygget om
Traktorbrua mellom Hagan og Tranholen er en bru over en bekk som renner ut i Starelva. Dette er en bru som var bygget før Ilsengstiene så dagens lys i 2013/14.
Les mer... [ 14.11.23 19:31 ]

Bodalsgutta fra Sarpsborg på Ilsengstiene
Bodalsgutta er en dugnadsgjeng fra Sarpsborg. De kjenner Ilsengstiene gjennom prosjektet "Norges Beste Turrute" fra 2019 der vi begge var i finalen. Gjenstidigestiftelsen brukte fra 2013 til 2018 kr 96 millioner på nye turskilt etter ny merkemal. De ville komme til oss for å se på Ilsengstiene og hvordan vi organiserte driften. Det ble en flott dag, sola skinte hele dagen og regnet kom først da de satte seg i bussen på vei til "En Akevisitt" på Løten.
Les mer... [ 23.08.23 19:02 ]

Ilsengstiene dette skjedde i 2023
Det er faktisk mye som skjer i løpet av et år. Ilsengstiene har laget har samlet ca 160 bilder og skrevet 4 stk A4 sider om en del av det som har skjedd i løpet av året.
Takk til HHT, ILseng IL, 12 stifaddere og en del dugnads karer i tillegg. Uten dem hadde ikke Ilsengstiene hatt den flotte standarden.
Les mer... [ 28.02.23 21:12 ]

2021. Flom i Fura
Ivan Hagen går ofte tur på Ilsengstiene og våren 2021 på en tur langs Fura opplevde de en vårfom de sendt vil glemme. En isgang varer ikke så lenge, så timingen for deres del var perfekt,


Les mer... [ 09.06.22 08:49 ]

Dette skjedde på Ilsengstiene i 2022
Istedet for å lage en nyhet for alt som skjer så lager vi heller en "blogg" for noe av det som skjer på Ilsengstiene. Det nyeste øverst.
Les mer... [ 10.04.22 20:26 ]

Åpning av ake- og hoppbakke på Horne
Søndag den 13.02.2022 var det offisiell åpning av Hornebakken, nå som kombinert ake- og hoppbakke. Nå brukes bare det gamle unnarennet slik at hopplengdene bare blir fra 2 til 6 m.
Det var HHT Barnas Turlag som inviterte til treff og det kom mellom 50 og 60 stk. Aktivitetskonsulent Knut Einar Nordhagen var fornøyd med oppmøtet
Les mer... [ 16.02.22 14:17 ]

Sjekk skiløyper på skisporet.no
Ilseng Il har nå fått lagt inn sine skiløyper på www.skisporet.no. En enhet på scooteren oppdaterer kartet når løyper kjøres. Det er mange å takke for at dette blir ordnet. Ilseng Il betaler Skisporet for tjenesten. HHT lager et nytt kart som blir ferdig våren 2022 over Ilsengstiene, Lageråarunden og Kristian Lien stien. Jan Schrøder tar seg av det tekniske med kart, han har laget GPS spor som er sendt til Skisporet.
Les mer... [ 30.12.21 21:50 ]

2021.Ny bru på Klevfos
Eksisterende bru over Svartelva på Klevfos er endel av demningen. Og den trenger vedlikehold. Det er en omfattende operasjon og er kalkulert til noen millioner. De pengene finnes ikke enda. Til neste år er det 10 års jubile for gjenåpning av Kristian Lien stien. Det utløste om det var mulig å lage en erstatningsbru over Svartelva.
Les mer... [ 31.10.21 20:46 ]

2021. Kongens fortjenestemedalje til Trond Vidar Vedum
Gapahuken på Bjørby kom til sin fulle rett da Trond Vidar Vedum fikk Kongens fortjenestemedalje søndag 22.08.21. Det var Knut Storberget som kom som embedsmann og delte ut medaljen til en intetanende prisvinner. Nå er nok ikke Trond Vidar den vanskeligste å lure siden han har ett eller to prosjekt på gang.
Les mer... [ 28.09.21 16:30 ]

Pilegrimsled på Ilsengstiene?
Pilgrimskontoret på Hamar arbeider for en øst-vest led som kan binde sammen Østerdalen og Gudbrandsdalen. Raskeste veg fra Hamar vest til Elverum er ikke over Ilseng, men det åpne kulturlandskapet og de gode Ilsengstiene er et stort fortrinn ved valg av trase. Nå i juli 2021 så vil det bli arrangert fire søndagsturer fra Rokoberget til Domkirkeodden som et prøveprosjekt.
Les mer... [ 05.07.21 14:14 ]

Dammen på Bjørby ferdig 2021
Den øverste dammen på Bjørby ved gapahuken grodde igjen etter tørkesommeren 2018. Vannspeilet ble borte og høst 2020 ble det besluttet av dammen restaureres. Lars Lien tok på seg den store oppgaven med en liten gravemaskin på 2,7 t. Fordelen var at inngrepene rundt ikke blir alt for store, men jobben selvsagt hadde en større maskin gjort selve gravearbeidet raskere.
Les mer... [ 22.05.21 19:37 ]

Fjernet trær fra kanalinntaket på Bjørby
Masse trær ligger i Svartelva ved kanalinntaket på Bjørby
Les mer... [ 21.02.21 22:33 ]

Inspirasjon til Julefeiring 2020
Forslag til aktivitet for familier eller de som har lyst til å komme seg ut.Vi kan vel si at detteer et samarbeid mellom HHT, Ilsengstiene og Romedal Bygdekvinner

Les mer... [ 14.12.20 14:58 ]

Norge Rundt 20.11.20 Ny dam i Stange
Våtmarksgruppa var med i Norge Rundt fredag den 20.11.20 med reportasje fra en ny dam
som ligger mellom Stange og Ekeberg mot Tangen. Det er en 8 mål stor dam forvandlet fra et gjenngrodd myrområde. Det ble også et lite innslag fra restaurering av dammen på Bjørby.
Les mer... [ 20.11.20 21:22 ]

2021 Ny sti Løkenkvern bru ved Bjørby
Grunneier ønsket ny sti langs Svartelva fra Løkenkvern bru og østover mot gapahuken, Det var gode grunner for det. 1. Åpne opp mot Svartelva. 2. Det var to gamle søppelhauger som burde fjernes. 3. Stien kom litt lenger fra gården.
Grunneier overlot jobben til entreprenør Ruud Olsen som ordnet både hugging, rydding av området, ny jord kjørt på og stien ble gruslagt. Grunneier hadde stolper på låven. Ilsengstiene satte de på plass sammen med porter. Portene er viktige da vi har forberett for skiløyper og at scooter kan komme frem på en enkel måte.
Les mer... [ 11.11.20 18:50 ]

Vannveiene, kanal og dammer på Bjørby
Det er et omfattende vannsystem fra Svartelva til kanalen og dammene på Bjørby. Her vil vi forsøke å gi besøkende innblikk i dette flotte området. Å lede Svartelva inn i en kanal for å forsyne en gård med vann eller til en mølle eller sagbruk, det er nok gjort i mange hundre år. Å få dette til å fungere med varierende vannføring har nok alltid vært utfordrende og det er det fortsatt. Se oversikt over vannets gang fra inntak til utløp.
Les mer... [ 09.11.20 21:45 ]

Ilseng Pluss, helt uten forpliktelser
Ilseng Pluss samles hver tirsdag året rundt på Bjørby kl 12 til kaffe og medbrakt mat. Dette er en samling helt uten forpliktelser, uhøytidelig og tid for den uformelle praten rundt bålet. Karen Sigrid Slagsvold Vedum ble pensjonist i 2016, hun traff mange gående langs Ilsengstiene og ønsket å ha et fast treffsted.
Les mer... [ 06.11.20 19:02 ]

Ny sti Lageråarunden 2020
HHT har arbeidet i lang tid med etablering av sti mellom Kongsvegen og RV 25. Endelig har HHT sammen med grunneiere og noen ildsjeler med Stein Sandaker i spissen klart å få til en runde langs Lageråa
Les mer... [ 06.11.20 16:58 ]

Restaurering dam på Bjørby okt. 2020
Strekning langs kanalen eller kvennveita er en av Ilsengstienes flotteste områder med tre dammer og en stor rasteplass med gapahuk. Området ble opparbeidet tidlig på 90-tallet av daværende grunneier Trond Vidar Vedum. Dammene har de siste årene grodd igjen. Ilsengstiene vil være behjelpelig med å restaurere dammen.
Les mer... [ 16.09.20 20:00 ]

Ilsengstiene på Nrk2 Extratrekning
Fabelaktiv har vært på Ilsengstiene og laget ca 3 min film fra Norges beste turrute

Les mer... [ 19.05.20 19:32 ]

Tursøstre skriver om Ilsengstiene
Det er et drøyt år siden Ilsengstiene ble kåret til Norges beste turrute. I den juryen var det to søstere Stine og Hege Schultz Heireng. Margrete Ruud Skjeseth i HHT inviterte disse jentene til Ilseng fredag kveld. De skulle til Elverum på lørdag så det passet med et besøk på Ilsengstiene på tur hjem samme dag.
Les mer... [ 19.04.20 21:06 ]

Starene hold avstand til trekkfuglene
Ilsengstiene er så heldige å få gå gjennom Starene våtmarksområde. I mars/april kan det være flokker på flere tusen kortnebbgås som skal videre til Svalbard. De trenger ro til å spise og hvile foran den lange ferden nordover. Dette er ville fugler i motsetning til fugler i parker. Disse er veldig vare for farer og flyr da lett opp. Det er mye rovfugl i området som også er ute etter mat. Så oppfordringen er, hund i bånd og gå etter stien.
Les mer... [ 08.04.20 18:16 ]

Aktiviteter i året 2020
Aktiviteter, hva skjer på Ilsengstiene?
Les mer... [ 27.02.20 20:27 ]

Ilsengstiene 28.01.20 med 3 gode nyheter
Ilsengstiene har et oppsummeringsmøte i året. Høsten 2019 søkte HHT og Ilseng IL om støtte til fellesverktøy for vedlikehold av Ilsengstiene og vi fikk kr 30.000. Den andre gode nyheten var at Bjørn Solbergseter har gitt kr 10.000 av gavene han fikk til sin 60 års dag. Midt under møte kom den tredje da Stange sin ildsjelpris for 2019 overraskende ble tildelt Hans Kroglund
Les mer... [ 28.01.20 16:28 ]

God Jul og Godt Nytt Tur År 2020
Ilsengstiene ønsker sine lesere, turgårere, skoleklasser, foreninger, alle som bruker Ilsengstiene og alle dugnadsfolk Godt Nytt År. Det har vært et veldig aktivt år og vi anbefaler at dere går igjennom egen nyhet som oppsummerer året 2019.
Les mer... [ 01.01.20 18:20 ]

DNT samling på Hedmarken 26.10.19
Helgen 26 og 27 oktober fikk ledere i DNT fra hele landet oppleve Ilsengstiene (Norges beste turrute 2018!) og Hamar. Vertskapet, HHT med Kristen og Margrete i spissen, skapte gode rammer for diskusjoner om hvordan vi skal lage et enda bedre tilbud framover.
Les mer... [ 13.11.19 17:10 ]

Nov. 2019. Ved for 2021 hugget på Bjørby
Gapahuken ved Bjørby er mye brukt og det er veldig flott, det var det som var målet med Ilsengstiene. Folk er stort sett flinke til å rydde etter seg, men dessverre er det noen unntak. Det er ikke søppelkasser på Ilsengstiene. Det er helt bevist at folk skal rydde etter seg. Nå har en dugnadsgjengpå 4 til 6 pesoner hugget tre tirsdager på rad og forberedt for vedfyring 2020/21.
Les mer... [ 07.11.19 20:24 ]

Ekstra premier grunnet Norges Beste Turrute 15.10.19
Som takk til alle som på FB stemte frem Ilsengstiene sommeren 2018 som førte til at vi ble Norges beste Turrute i februar 2019, deler vi ut 54 sekker med fordelt på fire premier. Som vanlig har vi også to billetter til Vallsetrevyen fredag den 01.11.19
Les mer... [ 21.10.19 19:06 ]

Gapahuk Ilseng Gard restaureres 2019
7.oktober møtte Trygve Bekkevold opp med lekter og nytt ståltak. Sverre Iversen og Hans Kroglund ble med som gode medhjelpere for å restaurere gapahuken. Taket var ikke lenger tett etter at noen dragere hadde forskjøvet seg. Arbeidet ble utført i strålende høstvær, med -7 kalde på natten. Men allerede kl 09.30 så måtte vi ta av noen klær. Ved 14 tiden var stort sett arbeidet utført, det mangler noen vindskier og en solid stålvinkel som skjelettet sammen. Den er vi så heldige å få laget hos Ilseng Maskin helt gratis. Tusen takk til dem.
Les mer... [ 27.09.19 17:23 ]

Tur til Else og Lars Lien på Ådalsbruk
Ilseng Pluss har en gåtur til Else og Lars Lien på Ådalsbruk en gang i året fra Løkenkvern bru. Turen er en vei 6 km. Det er nå tredje gangen turen går til deres flotte selvsnerkrede hjem og gjestfriheten er stor like ved rundkjøringen på Klevfos. Været var strålende og det var bare å nyte synet alle de fine blomstene, og med fire nybakte kringler ble dagen en god opplevelse.
Les mer... [ 13.09.19 08:58 ]

Ilsengstiene i Fjell og Vidde
Turistforeningens medlemsblad Fjell og Vidde har laget en flott artikkel fra Ilsengstiene. De kom til Ilseng i mai 2019 og reportasjen kom på trykk i juni nummert. HHT og Ilsengstiene spurte Turistforeningen om å få publisere artikkelen og nå har vi endelig fått tillatelse.
Les mer... [ 01.09.19 10:40 ]

Trivselsskogen vs. Ilsengstiene
Ilsengstiene ble i februar kåret til "Norges Beste Turrute." Gjenstigstiftelsen hadde 15 finalister å velge mellom. Knut Roger Nesdal fra Sandane i Gloppen kommune hadde et framlegg på friluftskonferansen i Bergen der kåringen fant sted. Han presenterte prosjekt "Trivselsskogen" som var en av finalistene. Ilsengstiene skjønte at dette var et enestående bra prosjekt og en stor konkurrent. Den 17. juli kunne vi på Nrk se innslag fra åpningen der også statsminister Erna Solberg deltok.
Les mer... [ 17.07.19 22:40 ]

Ny gapahuk Farmenkoia mai 2019
Ny gapahuk i laftet 4" furutømmer med målene 2,5x5 meter nå ferdig på Farmenkoia. Det er et byggesett fra Løten Bygdesag. Hele skoleklasser besøker denne flotte plassen, så skulle det bli ruskevær så er det ly for en skoleklasse under tak.
Les mer... [ 15.05.19 09:53 ]

Brosjyre om Ilseng tettsted
Ilseng har utarbeidet sin egen brosjyre om Stange kommune sin 3.største tettsted. Tidspunktet for landseringen ble gunstig, like før kommunevalget. Alle partier var invitert og de fleste kom. Friluftstilbudet Ilseng kan by på er en sentral del av brosjyren. To ordførere kom og var med på lanseringen.
Les mer... [ 06.05.19 23:10 ]

Åpning av lauvtrepark Bjørby 5.mai 2019
Ilsengstiene feiret 5 år siden åpningen av Ilsengstiene med ny årlig HHT fellestur. Denne gangen fra Idrettsparken til Bjørby der det var åpning av ny lautrepark. Det er samlet 16 forskjellig norske lauvtre langs kvennveita/kanalen. Trond Vidar Vedum startet dette lenge før Ilsengstiene var påtenkt.
Les mer... [ 06.05.19 19:59 ]

Feiring av Norges beste turrute
Det ble feiring av Ilsengstiene som Norges beste turrute og Karen Sigrid 70 års dag og hun er kåret til Ilsengs beste turdame. Den vanlige Ilseng Pluss kaffen hver tirsdag ble byttet ut ved feiring av Norges beste turrute og Karens bursdag. På kort varsel kom det 55 stk til åpen markering med sol fra skyfri himmel.
Les mer... [ 19.03.19 17:51 ]

Ilsengstiene - Norges beste turrute
Under stikonferansen 2019 i Bergen ble Ilsengstiene kåret til Norges beste turrute. Det er en kjempe anerkjennelse av at de fire elvene, kulturlandskapet, skogen i Ilsengmarka og arbeidet med de 25 km som utgjorde en helhet ingen andre matchet.
Les mer... [ 15.03.19 19:05 ]

Ny gapahuk til Farmenkoia bestilt
Ilsengstiene har bestilt og hentet en ny flott gapahuk produsert på Løten Bygdesag. Den nye gapahuken blir trolig satt opp i mars/april. Den måler 5x2,5m med benker invendig langs kanten
Les mer... [ 24.01.19 15:38 ]

God Jul og Godt Nytt Tur År 2019
Ilsengstiene ønsker alle sine turgåere, dugnadsfolk, stifaddere, bidragsytere og alle som har stemt oss frem til Innlandets beste turrute 2018. Vi er i landsfinalen, det hele avgjøres i Bergen i mars 2019! Vi gleder oss.
Les mer... [ 21.12.18 15:59 ]

Skoleavslutning på Farmenkoia
Breidablikk har nettopp hatt to avslutninger på kveldstid med elever, foresatte og lærere på Farmenkoia. 1. til 4. trinn på onsdagskveld i minus 15gr C, 5. til 7. trinn på torsdag. Da hadde temperaturen steget til bare -8 til -10 gr. C og alle koste seg rundt bålene og elvene stakk til skogs og lekte gjemsel så fort pølsene var spist opp.
Les mer... [ 14.12.18 22:04 ]

Området Bjørby pusset opp + ny utedo
Området ved kanalen eller kveinveita på Bjørby er et av det flotteste områdene på Ilsengstiene. Vi har nå pusset opp lekeparken med nye stokker, endel nytt tauverk og fjernet mye gammelt. Vi har fått satt opp en ny utedo bak gapahuken. Det er plantet noen nye trær så nå er det 16 forskjellige lauvtrær langs kanalen som er merket med skilt.
Les mer... [ 06.12.18 10:39 ]

Ilsengstiene Innlandets beste stirute
Ilsengstiene i Stange kommune er kåret til beste turrute i Innlandet av både folket og en fagjury. Det ble klart på HHT sitt høstmøte ondag 14.11.18. En utrolig anerkjennelse til både landskapet, de fire elvene og arbeidet med etableringen og gjennomføringen av stiprosjektet. Det var åtte andre utvalgte stier i Hedmark og Oppland som var med i kåringen.
Les mer... [ 16.11.18 07:08 ]

Ilsengstiene ryddet vindfall høst 2018
Mjøsen Skog har hugget i Farmenskogen vinteren 2018. Det ble satt igjen endel frøfurutrær på de åpne hogstflatene. Det har vært noen dager med sterk vind sommeren 2018 og det blåste ned ca 60 furutrær.
Les mer... [ 24.10.18 19:25 ]

Ilsengprisen 2018 til Ilsengstiene
Fredag 3.august ble Ilsengprisen delt ut under Ilsengdagene. Prisen gikk i år til alle dugnadsfolkene som har bidratt til at Ilsengstiene ble realisert. Dette var det bare kommiteen som viste om på forhånd, så det var få av dugnadsfolkene som var tilstede. Leif Erik Grønvold tok i mot prisen på vegne av alle sammen. Tusen takk til de som foreslo Ilsengstiene og takk til komiteen for valget.
Les mer... [ 07.08.18 10:13 ]

16 treslag vil bli plantet på Bjørby
Grunneier og HHT/Ilsengstiene ønsker å oppgradere området langs kvennveita (kanalen) med 16 norske treslag, merke disse og lage et oversiktskart. Området blir brukt fast i naturfag av høgskolen på Hamar og mange andre skoleklasser tar også turen hit.
Les mer... [ 27.06.18 09:32 ]

Kvinand satt fast i fuglekasse
Like ved gapahuken på Bjørby hekker det et kvinandpar. Tirsdag 22.mai kl 12.00 var det kaffetid for pensjonistene og de oppdaget at en kvinand satt fast i en fuglekasse. Det viste seg at den hadde kilt beinet fast i en sprekk på frontbordet på kassa.
Alle trodde den var død for den lå helt stille. Men plutselig rørte den på seg.
Les mer... [ 24.05.18 08:26 ]

Fellesturer på Ilsengstiene 2018
Her samler vi fellesturer foråret 2018. Siste fellestur så langt var med Vallset Kulturstier onsdag den 23.mai 2018. 35 personer ble med på turen denne fine varme onsdagskvelden.
Les mer... [ 04.05.18 21:03 ]

Våren 2018 kom med Barnas Turlag til Hørsand
Vinteren 2018 har vært helt strålende med mye snø og stabile forhold for skigåing. Skiføret holdt seg til april. Barnas Turlag skulle hatt gåtur til Hørsand fra Breidablikk skole, men det ble direkte oppmøt på Hørsand. Det var igjen for mye snø for små barneføtter.
Les mer... [ 16.04.18 21:30 ]

Nytt klatretårn på Bjørby
Det var behov for et nytt klatretårn. Det gamle var laget av or og det varer ikke evig. Derfor fikk vi tak i noen gamle telefonstolper, noen arbeidskarer, noe nytt materialer og noe bakhon til avstiving av konstruksjonen.
Les mer... [ 19.01.18 09:58 ]

Tak over veden på Bjørby
2017 har hatt veldig dårlig tørkevær for ved som har ligget i friluft. Rasteplassen på Bjørby har egen gapahuk for ved. Så har vi iløpet av vinter og vår hugget ny som har ligget ute til tørk og ventet på å komme til vedboden. Vi så ingen annen utvei enn å bygge tak over også den veden
Les mer... [ 23.10.17 17:36 ]

Turbøker. Trekning nr 6 den 14.10.17
Trekning nr 6 14.10.17 2 billetter til Vallsetrevyen.
Bok i Ilsengmarka.
1 stk billettt til Anne Bente Ottersen
Bok ved Hagan
1 stk billett til Ingeborg Brenne

Vinnerne får billetter i uke 42 2017
Les mer... [ 14.10.17 22:46 ]

Ilsengstiene sitt første betalte oppdrag
Ilseng Pluss har satt opp et gjerde og Ilsengstiene har faktisk tjent noen penger til vedlikehold av Ilsengstiene. Dette er den første betalte jobben og fem karer stilte opp og utførte oppdraget iløpet av tre dager. Bente har blitt bestemor til tvillingjenter, så da er det best å ha gjerdet iorden.
Les mer... [ 13.10.17 20:55 ]

Takk til våre bidragsytere 2016/17
I august 2016 gikk Ilsengstiene over fra nærmiljø utbyggingsprosjekt til vanlig vedlikehold. Men vi så stadig behov for utvidelser og da måtte vi skaffe nye midler til stiprosjektet. Vi takker våre tre bidragsytere, Ilseng Arbeiderlag, Bamsebo bhg og Østli Eiendom. I tillegg har vi fått noe utstyr og her er oversikten.
Les mer... [ 07.09.17 10:07 ]

Nye tak på gapahuken på Bjørby
Gapahukene på Bjørby ble laget av daværende gårdeier Karen Sigrid og Trond Vidar Vedum tidlig på 1990 tallet. Heldigvis for dem og Ilseng ble kvennveita restaurert og ikke fylt igjen. Det var vanlig å opparbeide slike områder til produktive jorder. Sett i etterkant er alle glad for at dette ble et turområde med rasteplass, kvennveit og dammer. Tidens tann hadde tæret på takene og de måtte utbedres.
Les mer... [ 07.09.17 09:47 ]

2.pinsedag: Sykkeltur Svartelvdalen
Vang Historielag og Syklistenes Landsforbund arrangerer hvert år sykkeltur 2.pinsedag. I år startet turen på Kurud Mølle og oppover Svartelvdalen. Det ble fokus på Svartelva og Ilsengstiene med mange stopp underveis og retur fra Løkenkvern Bru. Det var 100 syklister og to barn i sykkelvogn som deltok.
Les mer... [ 05.06.17 21:07 ]

Ilsengstiene: Vinnere av trekning nr. 5
Ilsengstiene har trukket nye vinnere 15.05.17 og det ble 3 vinnere fra Ilseng og en fra Hamar.
Hans Moe har nå vunnet 2 ganger, det har også Toni Nordbakken og klart tidligere. Vinnerne har få fått billetter og gavekort.
Les mer... [ 15.05.17 22:24 ]

Rikt dyreliv langs Ilsengstiene
Det er et rikt dyre og fugleliv langs Ilsengstiene og mai 2017 ble det funnet en død bever i kanalen på Bjørby. I en uglekasse fant Trond Vidar Vedum tre fugleunger, to kattugler og en kvinandunge i samme kasse. Langs Svartelva spankulerer to kanadagås med ungene sine
Les mer... [ 11.05.17 08:43 ]

HHT fellestur Ilsengstiene 07.05.17
Første søndag i mai ser ut til å bli en fast HHT turdag på Ilsengstiene. Søndag den 07. mai var det fjerde året på rad og ca. 50 som ble med på "hovedrunden". Denne gangen gikk vi motsatt vei enn de tre første årene.
Les mer... [ 08.05.17 08:34 ]

Ilsengstiene: Snippen - ny rasteplass
Snippen ligger mellom Løkenkvern bru og Sløyfa. Kommer du fra Løkenkvern bru, ta til venstre der traktorvegen ender ut på jordet. Der ligger det en perle av en rasteplass. Vi har laget en ny bru over bekken/kvennveit for å slippe å gå innom beite. Nå er bålstativ på plass sammen med regler for bålbrenning.
Les mer... [ 04.05.17 09:21 ]

2017 10 stk nye A3 infoplakater
Ilsengstiene utvider informasjonen rundt Ilsengstiene med 10 nye A3 plakater. nå i mai 2017. Da er det totalt ca 35 A3 infoplakater pluss 4 store infotavler og 15 karttavler ute. En ny spennende infoplakat er at Starene har vært offerplass i 1000 år.
Les mer... [ 04.05.17 08:26 ]

Ilsengstiene presentert på stikonferanse
Stikonferansen 2017 ble lagt til Hamar 8 og 9 mars 2017. Det er DNT og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) som arrangerer denne konferansen for 2. gang. 230 stk som jobber med sti fikk høre i 45 min om "Hverdagsstien - problem og nytte for landbruket." Ilsengstiene med fire elver, 11 bruer og 22 grunneiere viser seg å være et skoleeksempel på et vellykket prosjekt. Konferansen viser at det er mange utfordringer rundt omkring.
Les mer... [ 11.03.17 08:25 ]

Fine turforhold vinter 2017
For å gå på ski må man reise til Vangsåsen, der har det vært flott skiføre fra november 2016. I lavlandet på Ilsengstiene er det også fine turforhold, men på beina. Det er mye folk på tur og nå er snart bok nr 4 utskrevet på Hagan. Det betyr at det er snart 10.000 som har skrevet navnet sitt i den boka. Det har vært fine hele vinteren med lite kulde, men tidvis noe glatt.
Les mer... [ 05.02.17 20:31 ]

Godt Nytt turår 2017
Det nye året startet med fint vær og noen få minusgrader, men med glatte stier etter mildværet den siste tiden. Likevel dukket det opp 15 stk til fellestreff med lunch/kaffe ved gapahuken på Bjørby kl.12. Tydelig at mange setter pris på dette tiltaket. 3 av 4 rundt bålet var innflyttere til Ilseng.
Les mer... [ 03.01.17 15:29 ]

Bever i kanalen på Bjørby
Anne Martha Botten er en av Ilsengstienes faste turgåere. Sjansen for å komme over fine naturopplevelser vil da også øke når man er mye ute på tur. I starten på desember kom hun over en bever som oppholdt seg i utløpet av kvennveita på Bjørby. Ilsengstiene har fått råfilmene og klippet og forkortet opptakene ned til 1min 30 sek.
Les mer... [ 20.12.16 17:16 ]

Ny sti mot Kvæka og Sanderud?
Stier i nærmiljøet er i skuddet som aldri før. Slik er det også nordvest for Ilseng i retning Kvæka og Sanderud/Hjellum. Lovisenberg Vel jobber for stier i dette området. Velet, HHT og Ilsengstiene hadde befaring fra Ilseng mot Sanderud. Dette var kun for å se om det er mulig å lage sti. Hvis ja og det er interesse så blir grunneiere kontaktet etterhvert.
Les mer... [ 11.10.16 20:22 ]

HHT: Fellestur over Skøyen 09.10.16
Den 9.oktober hadde HHT og Ilsengstiene fellestur over Skøyen, Bjørby, Skogstad, Ilseng Gård og tilbake til Idrettsparken. Ca 30 deltagere møtte opp denne høstdagen
Les mer... [ 09.10.16 18:11 ]

Fura Bru ferdig ombygd
Et omfattende arbeid er utført på tre dager. Første dag ble hele brua skrudd fra hverandre. På dag to fikk vi lagt over en ny stokk på 18m over elva og dag tre skru alt på plass igjen. Dugnadsgjengen var svært heldige med været. Første dag var heldigvis ikke tirsdag med regnvær, men onsdag den 02 da skinte solen fra skyfri himmel.
Les mer... [ 20.09.16 22:13 ]

Støtt Ilsengstiene ved kjøp av en bok
Einar Sigstad fra Biri har laget 24 akvareller og en bok "innunder stillheten" om Svartelva. Kanskje det må en utenbygds kunstner for å se hvor flott og spennende vassdraget Svartelva er. Ilsengstiene synes resultatet er så bra at vi ønsker at flere skal få se resultatet. Vi har en avtale på 50 signerte bøker som vi selger for kr 250 pr. stk. Overskuddet på kr 75 går i sin helhet til vedlikehold av Ilsengstien
Les mer... [ 21.08.16 22:05 ]

Regnskap godkjent for Ilsengstiene
Ilsengstiene har via Ilseng IL og hjelp av HHT levert regnskap for utbyggingen av Ilsengstiene. Planleggingen startet i 2011 og praktisk arbeid i 2012 og frem til sommer 2016. Nå er regnskapp levert Stange kommune og det er godkjent. Midlene blir utbetalt til Ilseng IL i 2016. Tusen takk til alle som har vært involvert, Stange kommune, 20 grunneiere, HHT, Ilseng IL og alle frivillige
Les mer... [ 21.08.16 11:50 ]

Farmenkoia med vedgapahuk og utedo
Farmenkoia har fått en kombinert gapahuk/vedlager og ny utedo. I tillegg er vinterveden sikret for en stund fremover. Farmenkoia har blitt en perle og et naturlig turmål i Ilsengmarka. Det har den siste tiden vær mange dugnader for å få alt på plass og nå gjenstår stort sett noe vedkløyving igjen.
Les mer... [ 22.05.16 19:23 ]

Dugnad våren 2016. Farmenkoia Skøyen!
Med våren kommer flere folk ut i det fri, Ilsenngstiene blir flittig brukt og stiene har også mange nyheter å by på. Farmenkoia får gapahuk/vedlager, ny sti over Skøyen blir ferdig våren/sommeren 2016, fellestur 08.mai osv.

Les mer... [ 21.04.16 20:50 ]

Video Stange Rundt i pinsen 2015 klar
HHT Stange krets arrangerte fem dagers i pinsen 2015. Det var mye å feire dette året, det var friluftlivets år, Stange fikk endelig sitt eget turkart med 50 mil merkede stier. Dette ble markert med med Stange Rundt, en tur på 12,5mil på 5 dager i terreng. Dette ble til fem videofilmer, en for hver dag.
Les mer... [ 11.02.16 18:42 ]

Dronefilm fra Starene 2015
Våtmarksgruppa i Norsk ornitologisk Forening har fått laget en dronefilm fra Starene, midt i det flotte området som Ilsengstiene går igjennom. Her er det veldig mange interesser som har klart å dra i samme retning, jordbruk, våtmark, fugler og friluftsliv.
Les mer... [ 23.12.15 21:54 ]

15.11.15 åpning av ny Farmenkoia
Farmenkoia er igjen bygget opp av Ilseng Fengsel sommer og høsten 2015. Søndag den 15.11.15 var det høytidelig åpning av Farmenkoia som HHT og Barnas Turlag ordnet. Omlag 100 møtte frem i det fine høstværet i alle aldre fra 1 til over 80 år.
Les mer... [ 13.11.15 22:59 ]

Dugnader høsten 2015
Ilsengstiene har hatt eller kommer til å ha flere dugnader høsten 2015.
Torsdag 10.12.15 Befaring med gravemaskinkjørerne Hans Ola og Ola Stenberg. Se flere dugnader under.

Les mer... [ 25.10.15 17:32 ]

Ny sti Tofsrud og Skøyen rundt
Ilsengstiene har hatt stifadder/høstmøte for å få en status og oversikt over gjenstående arbeider og om det er andre forslag. Ole Mads Øvergaard hadde på forhånd sendt et forslag til ny stitrase. Ilsengstiene forsetter nordover langs Fura i ny sti langs Fua og til Skøyen vegbru. Da kan vi komme inn på tilførsels stiene ved Tofsrud, inn i Ilsengmarka og få en fin runde. Tirsdag 20.10 var det befaring på strekningen og de fire som møtte opp syntes det så svært lovende ut.
Les mer... [ 20.10.15 22:54 ]

Ilsengstiene trekning nr 2. Vant to premier
Ilsengstiene har trukket fire vinnere 15.10.15. Tonny Nordbakken og mannen Steinar kom forbi under trekningen i turbok for Ilsengmarka og var altså tilstede når hun vant begge premiene. Et sammentreff som nesten er umulig å gjenta.
Les mer... [ 15.10.15 21:26 ]

Reportasje i bladet Idrett og Anlegg
Idrett&anlegg er et fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. De har trykket en artikkel om prosjektet Ilsengstiene. Bladet skriver at nærmiljøanlegg har fått høyere status de siste årene. Å gå tur der du bor er vel så viktig som idrettsanlegg fordi det brukes av en større del av befolkningen. Det er viktig i et folkehelseperspektiv.
Les mer... [ 19.09.15 09:12 ]

Høst 2015: Kveldsturer hver onsdager på Ilsengstiene
Romedal Bygdekvinnelag inviterer alle til en hyggelig kveldstur på Ilsengstiene.
Første onsdag 23.09.15 kl.19.00 og oppmøte på Idrettsparken
Les mer... [ 16.09.15 22:39 ]

Hattmakerbekken over sine bredder
Hans Moe er daglig på tur på Ilsengstiene. Han oppdaget vann i stien mellom de to bruene på vei østover mellom Hattmakerbekken og brua over fiskeveita på Skøyen. Den siste tiden med kraftig regnvær gjør at Hattmakerbekken har tatt nytt løp og renner over i Ilsengstiene. Vi har nå midlertidig lagt om stien og ryddet langs åkerkanten og bruker nå skibrua over Hattmakerbekken.
Les mer... [ 15.09.15 21:01 ]

23.08.15 Barnas Turlag til Hørsand
Søndag 23 august hadde HHT Barnas Turlag oppmøte på Breidablikk skole og gikk til Hørsand Gård. Turen er i underkant 2 km en vei. Hørsand er av de få gårdene i Stange som fortsatt har melkekuer. Mellom 35-40 stk turgåere med smått og stort møtte opp i detfine været, det var bare bilde fjes å se. Mer bondeidyll skal en lete lenge etter.
Les mer... [ 25.08.15 17:21 ]

Info til hunde - og hesteeiere
Ilseng Il og Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) står bak Ilsengstiene og vi er storfornøyd med at så mange tar Ilsengstiene i bruk. Tilbakemeldingene er veldig gode. Målet er få folk ut på tur med hund, hest, sykkel, joggende eller bare gående som det er flest av. Men dette krever selvsagt at vi tar hensyn til hverandre og følger felles regler som samfunnet har utarbeidet.
Les mer... [ 11.06.15 22:07 ]

HHT: 7. juni 2015: Løten til Ilseng Stasjon
Søndag den 7.juni var det klart for HHT sin første fellestur fra Løten stasjon til Ilseng stasjon. Det var flere viktige milepæler både for Løten og Stange kommuner. Drøye 30 stk var med på denne 16 km lange turen som hadde fint vær med endel truende skyer i bakgrunnen. Regnet kom først da deltagerne sto og ventet på at toget skulle bringe de tilbake til Løten stasjon.
Les mer... [ 07.06.15 21:42 ]

Kulturvernpris til Hans Kroglund
Stange kommunes kulturvernpris for 2014 ble delt ut på HHT sin fellestur 3.mai 2015. Det var ordfører Nils A Røhne som delte ut prisen. Det vanket diplom og kr 15.000 til prisvinneren for arbeidet med Ilsengstiene
Les mer... [ 15.05.15 23:36 ]

Ilsengløpet. Vårens vakreste eventyr 3.mai 2015
Søndag 3.mai kan du bli med på vårens vakreste eventyr. Nå har naturen våknet til liv etter vinteren, løvet springer ut, hvitveisen kommer i blomst og fuglene synger. HHT har fellestur på Ilsengstiene og starter fra Ilseng Idrettspark kl. 11 søndag 3.mai
Les mer... [ 27.04.15 22:17 ]

24 stk A3 infoplakater klare montering
Ilsengstiene har jobbet med infoplakater langs Ilsengstiene. Det er blitt en bra miks fra beskrivelser om kulturminner til dikt og sanger om Ilseng. Vi gleder oss til å få sattde opp i løpet av april 2015 slik at alt er klart til fellesturen 03.05.15
Les mer... [ 10.04.15 22:20 ]

Stange rundt Planlegges pinse 2015

Les mer... [ 10.04.15 22:13 ]

HHT fellestur Ilsengstiene 3.mai 2015
www.hht.no skriver om turen

Vi går hovedrunden, ca. 10 km lang. Turen går inn i skogen og vestover til Lageråa, forbi Ilseng gård og til den nye brua innunder jernbanen. Ilseng idrettslag arrangerer også terrengløp i samme runde denne dagen. Start kl. 12.00 fra Idrettsparken. Se www.ilsengstiene.no for mer informasjon. Fellesturen raster på Starene og heier når terrengløperne passerer der. Videre følger vi Starelva og Svartelva og tar en kort stopp ved gapahuken på Bjørby før vi kommer tilbake til idrettsplassen. Ta med niste og drikke.
Les mer... [ 06.03.15 19:42 ]

Ilsengstiene i vinterdrakt 2014
Vinterbilder fra Ilsengstiene 31.12.14. Det er ofte spesiell himmel i den mørkeste tiden med sin mørkeblågrå farge. Med hvite trær i tillegg blir det spesielt fint.

Les mer... [ 05.01.15 21:57 ]

Godt nytt år på Ilsengstiene 2015
Vi tar en kort oppsummering av året 2014 og ser inn i det nye året 2015 hva det kan by på. Først vil vi takke alle som har bidratt til at Ilsengstiene har blitt så flotte. Det er grunneiere, alle frivillige på dugnad, HHT, Ilseng IL og finansieringen som nærmiljøtiltak via Stange Kommune og Norsk Tipping. Skilt og kart er betalt av Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen. I tillegg har vi fått penger av Lions Romedal, Stange og Romedal Brannkasse og Ilseng Arbeiderlag.
Les mer... [ 25.12.14 21:53 ]

Ilsengstiene: 15.05.15. Trekning nr 1
Ragnhild Petersen, Ilseng og Randi Pedersen, Ridabu ble de to første vinnere av en billett hver til Kvenstuguteaterets forestilling den 12.06.15. De synes Ilsengstiene er så bra og bruker de så ofte de kan. Randi og Finn Pedersen går mest Ilsengmarka og hadde bare skrevet seg inn en gang på Hagan og ble trukket ut der. Siden starten i november, er det 1825 som har skrevet seg inn der. I turboka i Ilsengmarka var det 891 som var registret og Ragnhild en av dem.
Les mer... [ 02.12.14 17:54 ]

Ryddet traktorkanten ved Kugrinna
Kugrinna heter tilførselstien ved Løkensvingen mot Tranholen. Lørdag 29.11.14 var det dugnad ved Løkenkvern bru mot Haugen. Da bestemte dugnadsgjenen at vi også kunne rydden første delen av traktorvegen ved Kugrinna.
Les mer... [ 30.11.14 11:20 ]

Traktorvegen Løkenkvern-Haugen ryddet
Utkjøring av store mengder gulrot fra jordene kombinert med vått høstvær har gjort denne traktorvegen veldig sølete. Lørdag 29.11.14 ble deler av kanten mot beite ryddet slik at den brukes som sti. Busker og kratt ble hugget ned og resultatet ble bra. Hvis grunneiere/brukere av vegen får kjørt på stein/grus blir det enda bede.
Les mer... [ 24.11.14 18:36 ]

Barnevogntrase Løkenkvern-Skøyen klar
Ilsengstiene er fått henvendelser om hvor det er mulig å komme frem med barne/sportsvogner. Nå har vi ryddet etter skibrua øverst i kvennveita på Bjørby mot "Gjerde". Gjerde er navnet på krysset ved Simen Fådal, der det ofte er to hester på jordet. Stien går mot Skøyen/Bjørnstad eller videre mot Hørsand. Det var Simen (bilde) som hadde ideen til denne forbedringen.
Les mer... [ 24.11.14 18:00 ]

HHT Høstmøte turer/poster 2015
Onsdag 12.11.14 hadde HHT sitt vanlige høstmøte med et foredrag og neste 1/2 års turprogram 2015 på Høgskolen i Hamar. Ilsengstiene blir tilgodesett med en rekke turer neste år. Da håper vi mange støtter opp slik at Ilsengstiene kan bli i HHT sitt turprogram i årene fremover.
Les mer... [ 13.11.14 19:12 ]

Rydding langs Svartelva
Lørdag 01.11.14 ble det ryddet langs bjørkealleen sør for Løkenkvern bru og Svartelva. Dette er en flott strekning som ble enda finere da småbusker og kratt ble fjernet
Les mer... [ 05.11.14 22:40 ]

Ny bru ved Tranholen 2014
Lørdag 04.10.2014 var alt klart for å få bygget den nye brua over Starelva ved Tranholen ferdig. To traktorer var bestilt, en på hver side av elva. Thor Holager på østsiden, Nils Arne Bryhn på vestsiden og sammen dro de fem stk 10 m lange sorte stokker over elva. To ble lagt motsatt vei, høyden justert, skråbru ble tilpasset og seks brubyggere kunne avslutte fornøyd ved 15.00 tiden lørdag ettermiddag.
Les mer... [ 27.09.14 22:55 ]

Ny sti Hørsand til Klevfos/Ådalsbruk
Hamar og Hedemarken Turistforening HHT, har et godt samarbeid over kommunegrensene. Ilsengstiene har tilførselsti til/fra Hørsand Bru. Stange og Løten krets i HHT har sammen med grunneiere funnet frem til en fin trase fra Hørsand bru til Klevfos/Ådalsbruk over Byhagan. Den strekningen er 3,4 km. Stien er blåmerket og skiltet, det mangler kart i karttavlene.
Les mer... [ 27.09.14 19:48 ]

Friluftslivets Ildsjelpris: Flott 3.plass til Margrete Ruud Skjeseth
Det ble en flott 3.plass til Margrete Ruud Skjeseth på Stenberg Friluftsgård der ildsjelprisen ble delt ut den 31.08.14. Vinner ble Robert Dahle Oen. Men bar det å bli nominert er en seier i seg selv. Det hele har vært en flott reklame for Ilseng. Hedersprisen gikk til Øystein Dahle, en virkelig nestor innen friluftsliv og naturvern
Les mer... [ 18.08.14 22:26 ]

Herman Hørsand setter opp 600 m gjerde
Fra Fura bru til Hørsand Bru er det store beiteområder for husdyr. Da trengs det mange meter med gjerde mot stien. Herman Hørsand har kommet frem til gode og fleksible løsninger for han som bonde og for oss turgåere. Et omfattende arbeid nærmer seg slutten.
Les mer... [ 09.08.14 13:43 ]

25.juli 2014 - alle Ilsengstier ryddet
Alle Ilsengstiene med tilførsler er ryddet i ferien og venter på litt kaldere vær slik at folk kommer seg ut på tur. Trafikken er forståelig noe mindre på stiene i dette flotte sommerværet. Vi har sjekket stiene fra Farmen, Tofsrud, Hørsand, Harstad, Frenning/Frang, Starene, ilseng Gård og i Ilsengmarka. Alle traseer er ryddet flott. Takk til alle stifaddre som rydder og Thor H som kjører beitepusser.
Les mer... [ 25.07.14 22:49 ]

Flott Ilsengsti over Farmenjordet
Grunneierne på Farmen ønsker det beste for Ilsengstiene. Stien går over jordet i 2 m bredde. Thor Holager som kjører beitepusser, ryddet kun traktorveien første gang han kjørte. Han var ikke helt sikker på at han hadde forstått dette riktig, at han skulle kjøre over åkeren. Men det skal han og idag ble åkeren klippet ned.
Les mer... [ 26.06.14 21:52 ]

St-Hans kveld i Harstadhagan 2014
Langs Ilsengstiene i Harstadhagan har det blitt en fin gapahuk ved den nyrestaurete dammen i skogen, Nytt gras vokser opp og det innbyr det til kveldsamling. Viorel Boghean, født i Romania, men nå norsk som alle andre, var blant de som satt rundt bordet. Han er en dyktig fotograf og Ilsengstiene takker for St-Hans bilder.
Les mer... [ 25.06.14 21:19 ]

Flere beverhull på Starene
Fra Starene feltstasjon og østover til Hagan har det vært flere beverhuler fra Starelva under bakken og innover land. Beverhula krever pustehull og der blir nødvendigvis bakken svekket og "taket" på hula kan briste.
Les mer... [ 10.06.14 17:06 ]

Ikke lov med hest på Starene
Fra Holtet via Starene Feltstasjon til Hagan mot Tranholen er det ikke lov å bruke hest. Dette er innmark og et viktig område for fuglemerking og derfor er avtalen med grunneier at hest er uønsket her. Dette må Ilsengstiene og alle som ferdes på Starene respektere. Det er satt opp infoskilt ved Holtet og Hagan.
Les mer... [ 08.06.14 12:38 ]

En kveldstur langs Ilsengstiene
Mai måned, en helt spesiell måned, da alt liv spirer og gror på nytt etter vinteren. Varmen og lyset kommer for fullt tilbake og den lyse grønne fargen på åker, eng og bjørk. En kveldstur langs Ilsengstiene byr ofte på gode naturopplevelser.
Les mer... [ 28.05.14 22:48 ]

Omlegging av sti på Bjørby
Ilsengstiene har hatt et ønske om å gjøre noe med strekningen fra Løken bru og inn til kvennveita på Bjørby. Like etter porten blir det veldig sølete når det regner og hvis kua beiter der samtidig. Vi er igang med utbedringen.
Les mer... [ 21.05.14 20:32 ]

Løken bru-Gryta-Vestli med porter
Denne strekningen er en av de fineste på Ilsengstiene. Bjørkeallen langs Svartelva er en perle. Denne strekningen er et viktig beiteområde for ku og hest, og det har vært en utfordring å lage den trygg for turgåere. Det har vært mange befaringer på strekningen. Saken har modnet siden 2013 og nå er endelig løsningen på plass etter noe"tautrekking".
Les mer... [ 17.05.14 08:04 ]

Pressen om Ilsengstiene
Onsdag 30.04.14 hadde Stangeavisa 3 hele sider med reportasje fra "siste" store dugnaden den 26.04.14 før åpning 04.05.14. Det ble en flott reklame for åpningen. Folk har virkelig oppdaget de fine turmuligheten i nærmiljøet. Selv de som er oppvokst på Ilseng kommer på nye og ukjente områder.
Les mer... [ 05.05.14 20:01 ]

Sti lagt om ved Ilseng Gård
Ilsengstiene har gått på sørsiden av låven/fjøset på Ilseng Gard. Nå er traseen øst for FV lagt langs Lageråa i stedet. Hans Moe og Hans Kroglund gjorde siste finishen mandag 28.04.14. Det har også blitt ny bru ut av skogen til jordet. Arne Borud har drenert kanten på jordet ut i Lageråa og noe inn i skogen.
Les mer... [ 29.04.14 20:56 ]

Strekning Gjerde (Skøyen) til Hørsand Bru
Øst for Breidablikk skole og Bjørby mot Skøyen, der kalles det Gjerdet. Strekningen østover mot Fura bru forbi pumpehuset til Øvergaard og til Hørsand bru, hadde sin første dugnad 22.03.14. Hele turen på ca 2 km går langs Svartelva og Fura. Begge elvene ble på denne strekningen senket på 1980-tallet for jordbruket. Heldig for Ilsengstiene, da kan stien går på en rygg langs elvene. Men det må ryddes og bygges to bruer.
Les mer... [ 26.03.14 19:51 ]

Sti/gangvei: Horne Bru til Bamsebo bhg?
Stange Kommune og Statens vegvesen har arrangert Trafikklykke møte på Ilseng Samfunnshus den 19 februar. Der kom det frem at strekningen Horne Bru til Bamsebo barnehage bør få bedre trafikksikkerhet. Spørsmålet var, kan Ilsengstiene gjøre noe med det?
Les mer... [ 01.03.14 10:26 ]

Dugnad i ny tur - og ridesti fra Tofsrud
Oppdatert 09.02.21014 Dugnad
Lørdag 08.02.14 ble eksisterende sti ryddet fra gapahuken ved jernbaneovergangen ved Bjørnstad og nordover mot Tofsrud på Løtensiden ryddet og kvistet. En strekning på ca 250 m like sør for skiløypa som kommer ut på jordet til Vasaasen gjenstår. Der er det et myrområde slik at vi må vente med å finne god trase til våren.
Les mer... [ 26.01.14 18:03 ]

Last ned Mobilappen ut.no
Nrk og Turistforeningen har utviklet en flott app til Mobiltelefonen. Fordelen er at du kan velge turstier i "I nærheten". Den bruker GPS posisjonen din og alle stier som er langt inn på www.ut.no har GPS koordinater. Genialt!!
Les mer... [ 01.01.14 16:46 ]

God Jul og Godt Nyttår
Ilsengstiene vil ønske alle turgåere, grunneiere, Ilseng IL, HHT og alle andre som har bidratt til at dette prosjektet har latt seg gjennomføre. Vi takker for innsatsen og ser frem til et nytt år der nye oppgaver skal gjøres.
Les mer... [ 23.12.13 12:34 ]

Ilseng Arbeiderlag gir kr 15.000
Ilsengstiene fikke en flott "julepresang" nå like før jul med melding fra Jonny Furulund at de støtter Ilsengstiene med kr 15.000. Dermed er finansieringen av beitepusser og gressklipper i orden.
Les mer... [ 23.12.13 12:12 ]

Ilsengstiene også for hester?
Lørdag 07. desember var det oppmøte hos Anne Line og Simen Fådal Stenseth for å drøfte muligheter for ridestier for hestefolket. Ilsengstiene har invitert hestefolket til møte mandag den 09.12 på kontoret og lørdagens befaring var nyttig erfaring foran møtet.
Les mer... [ 08.12.13 20:57 ]

Prøv Strava trenings-app på Ilsengstiene
Strava er et av mange trenings-app-alternativer for smarttelefoner. Man kan laste ned appen både for Android og Iphone. Appen logger ruten du har løpt eller syklet, og sammenlikner tidene både med deg selv og mot andre.

Les mer... [ 08.12.13 18:22 ]

5 stk rastebord langs Ilsengstiene
Ilsengstiene har kjøpt 5 stk rastebord fra Ilseng Fengsel og i helgen den 01.12.13 var Gjermund og Margrete Ruud Skjeseth å satte på plass 3 stk av dem. Ett bord ved restene av Farmenkoia, ett ved Speiderplassen ved Holtet og ett ved Hagan nederst på jordet til Horne ved Starelva.
Les mer... [ 02.12.13 17:30 ]

Lageråa Jernbanen-Smiuvegen åpen
Nå er stien på strekningen langs Lageråa åpen for ferdsel helt fra Ilseng gard og til Smiuvegen. Den skal utbedres ved den gamle fabrikken, men det er nå fullt mulig å gå langs elva. Dette kommer til å bli en flott og sentrumsnær strekning.
Les mer... [ 18.11.13 18:45 ]

HHT høstmøte med mye fra Ilseng
Hamar og Hedemarken Turistforening HHT hadde sist årlig høstmøte onsdag den 13.11.13 med foredrag og presentasjon av turprogram for første halvdel av 2014. Ilseng har sjelden fått slik reklame og oppmerksomhet som denne kvelden.
Les mer... [ 14.11.13 19:13 ]

Ny trase forbi Ilseng Gård nov 2013
Arne Borud med familie har tillatt Ilsengstiene helt inn på sitt arbeidsområde på gården. Ilsengstiene takker for den gjestfriheten, men det er best for alle om traseen kunne vært en annen plass. Mange trase valg er diskuter, andre siden av Lageråa, en ny bru osv. Nå setter vi et punktum og velger en trase imellom elva og gjødselkummen i skåningen.
Les mer... [ 14.11.13 18:59 ]

Usynlig stømgjerde ved Gryta merket
Du kommer fra Tranholen og går nordover mot Løken Bru og når du nærmerdeg husene, der har det vært et nesten usynlig strømgjerde. De er spesielt skumle nå når også dagslyset er dårlig. Ilsengstiene fikk en telefon idag og vi gikk til nnkjøp av gule strømmerker
Les mer... [ 12.11.13 18:06 ]

Valg av sti mot Fura Bru nov 2013
Fra Kvennveita på Bjørby går vi over en nylaget bru hos Simen Stenseth Fådal. Videre ut på jordet som Skøyen eier. Der er det dårlig plass i åkerkanten. Den 21.11.13 har Ilsengstiene avklart med grunneier Ole Mads Øvergaard og gravemaskinkjører Anders Andersen at det er mulig å lage sti i skråningen ved pumpehuset.
Les mer... [ 27.10.13 21:01 ]

Ny Bru Lageråa Jernbanen okt. 2013
Like Nord for Jernbaneundergangen har Ilseng en ukjent perle for de fleste. den er ukjent fordi det i veldig mange år har vokst igjen med busker og kratt. Lageråa renner i tunnell under jernbanen. Det er et byggverk fra 1862. Lørdag 02.11.13 ble meste av brua ferdig
Les mer... [ 23.10.13 20:37 ]

Gravemaskin langs Starelva 21.10.13
Ilsengstienehar i sommer forsøkt å holde en meter sti oppe langs Starelva fra Holte og til Hagaen, en strekning på 1,6 km. Det har vært en utfordring. I samarbeide med Grunneier har vi blitt enige om å utvide og jevne på stien med gravemaskin.
Les mer... [ 23.10.13 20:10 ]

Ny skibru ved Hagan 19.10.13
I enden av jordet til Horne langs Starelva må Ilsengstiene over en bekk. Kristian Østberg har bygget den gangbrua. Nå har Ilsengstiene fått tillatelse fra grunneier Tord Kristian Horne å utvide stien langs Starelva fra en meter til to meter. Da bød det seg nye muligheter for å bygge en ny skibru.
Les mer... [ 22.10.13 22:42 ]

Skiltdugnad 19.10.13
HHT ved Jan Schrøder har utført et stort arbeid for Ilsengstiene med skilting. Han har hjulpet til med trsevalg, registert GPS koordinater, tegne kart , måle avstander, lage skiltplan, bestemme navn, viktige knutepunkter og skaffe folk til skiltdugnad. Det møtte opp 12 til dugnad, 3 av dem fra Ilseng.
Les mer... [ 22.10.13 20:53 ]

Harstaddammen bygges okt. 2013
Grunneier THor Holager har brukt sine naboer godt når han ønsket en dam i Harstadskogen. Nabo Trond Vidar står for planleggingen og Anders Slagsvold står for utførelsen. Dette prosjektet startet før Ilsengstiene var en realitet, men vi gleder oss til å få benytte dette i Ilsengstiene
Les mer... [ 18.10.13 21:55 ]

Lageråa Bru Vaskeplassen ferdig
Siste: 18.10.13: Lageråa Bru Vaskeplassen ferdig.
Ilseng Fengsel har avsluttet arbeidet med Farmenkoia og nå bygger de bru over Lageråa ved "Vaskeplassen" rett vest for Farmenkoia. Bruspennet blir på 12m. Brufestet er lagt godt inn på land, en meter ned og en meter over bakken. Det håper vi er tilstrekkelig for vår eller regnflommer.
Les mer... [ 08.10.13 21:10 ]

Ny sti. Sløyfa - Løken Bru høst 2013
Lørdag den 05.10.13 var det 5 motorsager i gang for å rydde fra sløyfa og østover mot Løken Bru. Det var ikke hugget på mange år. Det var tett i tett med busker og kratt. Dette ble en vinn/vinn både for grunneier og Ilsengstiene. Buskene som hang utover jordet er nå borte. Til venstre en håndgravd kvennveit fra 1800 tallet
Les mer... [ 05.10.13 23:21 ]

06.10.13 Åpning av Fura Bru
HHT og Ilseng IL inviter til åpning av Fura Bru. Dette blir et av de siste offisielle oppdrag til Ilsengs Mat- og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum,. Fura Bru binder eiendommene Skøyen og Hørsand Gård sammen. Denne strekningen er en del av Ilsengstiene som vil være innom fire vassdrag, Svartelva, Lageråa, Starelva og Fura. Offisiell åpning for hele prosjektet blir 04.mai.2014.
Les mer... [ 01.10.13 17:18 ]

Skibru ferdig på Bjørby sep. 2013
Ilsengstiene er også et prosjekt for å forbedre skitraseer. Svingen øverst ved Svartelva/kvennveita på Bjørby har vært lei både for skiløper og scooterkjører.
Nå behøver ikke skiløypa bruke den krappe svingen ved kanalinntaket. Skiløypa får en bru og en naturlig sving som også gående kan bruke om sommeren. Primus brubygger var Simen Stenseth og noen gode medhjelpere.
Les mer... [ 28.09.13 22:24 ]

Farmenkoia brant ned 10.11.13
Natt til søndag 10.11.13 brant den nyrestaurerte Farmenkoia ned. Grunneier og andre på Farmenmoen og Ilseng har et forhold til denne koia. Den har forfalt de siste årene, men ble bygget opp i igjen høsten 2013 i forbindelse med utbygging av Ilsengstiene. Grunneier gjorde avtale med Ilseng Fengsel om restaurering og HHT skulle stå for driften av koia. Lørdag 09.11.13 ble skilt og hyttebok satt på plass av HHT.

Les mer... [ 18.09.13 17:57 ]

Farmenkoia restaureres
Farmenkoia har vært et turmål i flere generasjoner for Ilseng og Farmen i nord. Men den har forfalt de siste årene. Ilseng IL startet restaureringen for ett par år siden, men oppgaven ble for stor. I samarbeid med grunneier, Landbruksmyndigheter og Ilseng IL ble Farmenkoia med på SMIL søknaden til Ilsengstiene. Ilseng Fengsel ble satt på jobben og er godt igang med restaureringen.
Les mer... [ 08.09.13 22:12 ]

Lageråa Ilsengs skjulte perle?
Langs strekningen fra Jernbaneundergangen og sørover til Smiuvegen ligger Lageråa Boligfelt. Dette kan bli ILsengs nye perle selv om det ikke ser slik ut i dag. Når det gamle slakteriet blir revet, jordhaugen blir borte og elva utvides til en dam. Du kan da rusle langs elva på Ilsengstiene og nyte elvesusen.
Les mer... [ 08.09.13 11:44 ]

Fura Bru ferdig og klar til åpning
Fura Bru er manglet en rekke med rekkverk den 04.08.13. Det ble en kjempebru med et spenn på 18 m. det hadde vært artig om en Landbruksminister fra Ilseng kunne foreta en åpning, han er jo så godt som nabo. Nå 3 uker før valget er det det vanskelig, men ikke umulig.

Les mer... [ 20.08.13 22:13 ]

Stier ryddet lørdag 17.08.13
Thor Holager har kjørt beitepusser lørdag 17.08.13 ved Tranholen, Hornealleen og rundt Hornebakken, der heter det Holtet. Det er også ryddet langs Starelva. Da er det bare å utforske terrenget, skilt kommer iløpet av høsten
Les mer... [ 20.08.13 21:38 ]

Ilsengstiene: Forslag Skiltplan
Jan Schrøder i HHT Stange har nå jobbet iherdig med forslag til skiltplan for Ilsengstiene. Sammen har vi fått info fra grunneiere og andre interesserte. Skilting blir etter ny merkestandard som er utarbeidet av alle som er involvert i friluftsliv i Norge. Da blir det lett å kjenne seg igjen uavhengig av hvor du er.
Les mer... [ 20.08.13 20:56 ]

Fura Bru under bygging
Brua over Hørsand/Skøyen er under bygging. Ole Mads og Herman har fått dratt 3 stokker a 18m over elva. De er nå på plass og Ivar Nordengen har sagt seg villig til å hjepe til med resten av byggingen. Og Emil Bryhn var med på befaring og så på videre løsning.
Les mer... [ 18.07.13 18:34 ]

Erling prøver Ilsengstiene ved Lageråa
Frode Ophus har overtatt gårdsbruket nord for jernbaneundergangen etter Erling Ophus. Erling setter stor pris på at det blir Ilsengstier langs Lageråa. Ilseng Fengsel har ryddet traseen og nå måtte gjerdet settes på plass slik jordet kunne bli brukt til beite. Frode, Terje, Håvard og Hans satte gjerde opp igjen. Foreløpig er stien det stengt ved Lageråa Boligfeltet, men det blir snart åpnet der.
Les mer... [ 09.07.13 20:03 ]

3 stk bru over Starene må restaureres
Alle 3 bruene som brukes ved Tranholen, Stareleva og Hagan har fått seg en trøkk i regnflommen våren 2013. Den ene er satt på plass som går over til jordet mot Horne (Hagan). Brua over til Kristian Østberg (bildet over) må restaureres. Anders Slagsvold og Kristian Østberg har planen klar for utbedring. Den siste brua må løftes på plass med traktorer
Les mer... [ 08.07.13 22:14 ]

Ilsengstirunde klar over Starene 06.07.13
Det er nå ryddet over Starene langs Starelva og bruene er midlertidig satt på plass etter flommen. I tillegg er det kjørt beitepusser fra Tranholen og nordover. Det mangler noe på tilrettelegging, men det er ingen problemer med å komme frem. I tillegg kjørt gressklipper langs Starelva på Hornesiden
Les mer... [ 06.07.13 15:15 ]

Vellykket med egen beitepusser
Hvordan skal stiene vedlikeholdes? Ja det var det store spørsmålet. 25 km med stier, det blir fryktelig mye klipping. Ettersom prosjektet tar form siger arbeidsoppgavene på. Det undersøkes om vi kan få låne noe utstyr hos kommunen, utstyr som brukes til kantklipping, er det noen bønder som har noe utstyr. Vi besøker de forskjellige utsalg av landbruksmaskiner og for et utvalg som finnes. Priser fra 30.000 til 100.000

Les mer... [ 06.07.13 14:58 ]

Flott omtale i HA 27.06.13
HHT ved Margrete Ruud Skjeseth, Fyllkeskommunen, Gjensidigestiftelsen og Ilseng IL møtte HA til en presentasjon av Ilsengstiene. Ilsengstiene vil ta i bruk den nye merkenormen. Etterhvert vil alle stier og løyper få samme merking for vanskelighetsgrad
Les mer... [ 29.06.13 21:14 ]

Nils Slappgård gikk Ilsengstiene 29.06.13
Nils Slappgård, trønderen som var lærer på Breidablikk Skole i mange år fyller i disse dager 70 år. Han er fortsatt uforskammet sprek og Jan Schrøder kartansvarlig i HHT Stange krets, ville vise Nils hvor fint det begynner å bli langs Elvene på Ilseng
Les mer... [ 29.06.13 21:07 ]

Klart til bygging av Fura Bru 29.06.13
Fura Bru blir en en etterlengtet forbindelse mellom Hørsand og Skøyen på Ilsengsiden av Fura. Den vil bli brukt også som skitrase om vinteren. Denne tilførselstien blir muligens klar høsten 2013, men brua blir helt sikkert klar til skisesongen.
Les mer... [ 29.06.13 20:51 ]

Ilsengstiene følger ny merkestandard
Turistforeningen sammen med alle som har innflydelse på friluftsliv, har i mange år jobbet for ny felles nasjonal merkestandard. Det gjelder vansklighetsgrad, tekst, avsatnd, pil osv. Dette for at det skal være lettee å kjenne seg igjen fra sted til sted. Ilseng er av de første som tar dette i bruk. Myndighetene var på befaring for å se på prosjektet Ilsengstiene.
Les mer... [ 26.06.13 22:13 ]

Forvandling langs Lageråa 25.06.13
Ilseng Fengsel rydder fra Jenbaneundergangen og sørover mot Lageråa Boliger. Når tett kratt blir borte skjer det nærmest en forvandling. Lageråa kommer frem og de som ikke har skjønt hvor fint det blir, kan nå se det med egne øyne.
Les mer... [ 26.06.13 19:46 ]

Ilsengstiene kart - 24.06.13
Noen av traseene på kartet (vers.3) er nå klare og de er og blåmerket. Sløyfa-Skogstad-Elvevegen er ferdig. Videre over Horne Bru- Hornebakken (Holtet)-langs Starelva til Feltstasjon.
Fra Feltstasjonen og østover langs Starelva er ferdig, men brua ved Hagan er tatt av flommen
Les mer... [ 24.06.13 21:04 ]

13 stk på 1. fellesdugnad 13.06.13
Ilsengstiene hadde sin første fellesdugnad den 13.06.13 med oppmøte på idrettsplassen. Det var de eksisterende stiene i Ilsengmarka og 3 nye som ble merket med blå trefliser.
Les mer... [ 14.06.13 20:36 ]

Ilsengstiene blir nærmiljøanlegg
HHT og Ilseng IL har blitt oppfordret til å søke om støtte til nærmiljøanlegg. Else Bjørke på kulturkontoret i Stange kommune syntes dette prosjektet var så bra og hun trodde mulighetene til støtte var gode. HHT og Ilseng IL har fått underskrifter av ca. 20 grunneiere, bare det er kjempebra. Alle grunneiere er positive til prosjektet. Mange friluftsorganisasjoner har jobbet frem en standavtale på 13 punkter, der både rettigheter og plikter fremår for begge parter. Det er myndighetene som krever 20 års avtale.
Les mer... [ 21.05.13 22:31 ]

www.ilsengstiene.no etableres
Kroglund media ved André Kroglund har laget www.ilseng.net i 2006 og lager tilsvarende hjemmeside for www.ilsengstiene.no
Vebredaktør blir prosjektleder Hans Kroglund
Les mer... [ 20.05.13 13:08 ]

Logo og slagord utarbeides 2013
Logo utarbeides og vi bruker til å begynne med Ilseng IL og HHT sine logoer sammen med Ilsengstiene - der elvene møtes.
Hans sendte inn slagordet " der elvene møtes", men tapte for "et fengslende sted" i en konkuranse om Ilsengs beste slagord. Det var bra for da var det ledig for Ilsengstiene.
Les mer... [ 20.05.13 13:06 ]

Ilsengstiene søker SMIL midler
Etter idedugnadsmøte er vi enige om å søke Spesielle Midler I Landbruk, forkortet SMIL. Dette er midler som landbrukskontoret deler ut til enkelt stående bønder som søker.
Etter mange besøk på Landbrukskontoret sender Ilsengstiene en samlet søknad for ca 15-20 grunneiere. Dette er utfordrerne, hvordan skal dette håndteres, hvor stor andel kan innvilges osv. Vanligvis innvilges ca 30% av budsjett. Dette ser ikke så lovende ut.


Les mer... [ 20.05.13 12:58 ]

Turstier på Ilseng 2012?
Det er mange fine turmuligheter på Ilseng. Ilseng IL har lysløype og endel merkede trimløyper i Farmenskogen som ligger nord for sentrum. Hedmark Fylkeskommune har sammen med grunneiere laget endel nye kombinerte traktorveger/turstier fra Løkenkvern til Tranholen. Videre har Trond Vidar Vedum på Bjørby restaurert en 600m kanal/kvennveit og laget en gapahuk.
Les mer... [ 20.05.13 12:41 ]Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-