• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Publisert av Hans Kroglund Oppdatert 08.09.2021 [12.04.20 11:39]
Utskriftsvennlig sideHistorien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år


Følg fremdriften her i denne "bloggen".
I stedet for mange nyheter, bruker vi den samme. Det nyeste ligger øverst

Oktober 2021
Vi har da laget to små hopp for langrennski. Det går ann å hoppe 3-6 m og vil passe for barn fra 5 år og oppover


Profilen er lik en hoppbakke med overgang til hopp og en liten kul før unnarennet


Sommer 2021 har Ilsengstiene (HHT og Ilseng Il) skrevet en ny avtale med grunneier Elisabeth Horne om ny bruk av det gamle unnarennet. Vi lager en kombinert ake og liten hoppbakke i det gamle unnarennet.

Oppdatert dato 08.09.21
Anders Andersen tar oppgaven med omformingen av unnarennet. Det går som en lek da Anders var skihopper i sine yngre dager. Han forstår hvordan "proporsjonene" på hoppbakken skal være.


Hopp/akebakke. For de minste opp til og med barneskolen
Dette blir et flott tilbud for barnehagen Læringsverkstedet som har ganske kort vei til Hornebakken og Speiderplassen. Vi tenker at HHT sin Barnas Turlag gruppe kan møtes der. Breidablikk kan ha en ski -og aktivitetsdag. Etter 2,5 km skitur er de fremme og kan prøve seg med noen svev, kanskje noen klare 6m?

"Historie". Skrevet 2020
Hornebakken fra 1981 er nå historie. Ilsengstiene/Ilseng IL nå revet den og brukt materialene til 2 gapahuker. Det jobbes med å gjøre om den gamle hoppbakken til en skileikbakke. I første omgang skal bakken ryddes for busker. Ilsengstiene håper en avtale om bruk kan inngås i løpet av året 2020. Først må vi takke grunneier Tord Kristian Horne som lar Ilsengstiene bruke grunnen og selve plassen som Speiderne har avtale om å disponere.


Bildet over. Lars Lien demonterer stillas mars 2020


Litt om Hornebakken fra 1981 med 7m stillas.
Hornebakken ble bygget i 1981 og er nå snart 40 år. Noen av materialene kom fra Kvækabakken. Hornebakken var aktivt i bruk i ca 20 år og var nå forfalt og stillaset på ca 7 m høyt ble farlig å klatre i. Brukbare materialer ble brukt til 2 gapahuker på Speiderplassen. Bakhon ble hentet fra en gapahuk ved Bjørnstad som FAU Breidablikk satte opp i sin tid og som ikke er i bruk lenger.

Litt om Speiderplassen
Romedal1 Speiderne holder til i restaurerte rom 2.etg i et hus på Horne og deres uterom er langs Ilsengstiene i Holtet. Derfor navnet Speiderplassen. Aktiviteten har sunket de siste årene. De har møter og aktivitet med Hamar speiderne. Speiderne ble tilbudt av Ilsengstiene materialer mot at de satte opp gapahuker. Det ble aldri noe av de planene, derfor ble det Ilsengstiene som gjorde dette del.

Her et album av bilder av fremdriften av gapahuker og Hornebaken
www.photos.google.com


Økonomi, hva koster gapahukene? Alt er dekket
Alt arbeid er utført på dugnad, materialer er brukt om igjen, resten kjørt til Sirkula på Stange kostnadsfritt.
Takk til to sponsorer
- Læringsverkstedet bhg på Ilseng. De betalte skruer og materialer til benkene kr 2.400
- Takpapp gitt av Knut Nyborg som har et taktekkerfirma. 2 ruller verdi ca. kr 3.000
Takk også til:
- Dugnadskara Leif Erik Grønvold, Sverre Iversen, Odd Vold, Bjørn Nordal, Øivin Gravseth, Trond Ola Evensen, Lars Lien og Hans Kroglund. Anders Andersen fikk flyttet furua fra skogen til plassen med gravemaskin.

Kan den gamle hoppbakken brukes til skileik og liten hoppbakke?
Samtale med grunneier langfredag 10.04.2020 om mulig bakken kan brukes. Sammen med HHT Margrete og Tord K ser vi på mulighetene.Vi be enige om at bakken i første omgang ryddes for tennung og busker. Når Elisabeth Horne som nå er eier kommer hjem fra Bergen i sommer så jobber vi videre med en avtale.

Stillas blir revet 31.03.2020 2 gapahuker bygges
Deler av stillaset forfaller og det er nødvendig å rive det. Avtale med Tord K Horne er inngått at materialene kan brukes til to små gapahuker. Speiderne er tidlige tilbudt disse materialene, men hadde ingen til å sette gapahukene opp. Derfor ble det tilslutt Ilsengstiene som utførte både riving og bygging av gapahukene.

Leif Erik, Trond Ola, Øivin og Hans

Avtale med Tord K Horne om å rive hoppbakken 26.04.20
Riving av stillas har stått på planen til Ilseng IL lenge. Så kom Coronaviruset og tilgang på dugnadskarer ble ekstra god da innen kunne reise noe sted.
Speiderne hadde avtale om å bygge gapahuk, den ble overført til Ilsengstiene.

Utklipp HA 16.01.1982
Dobbeltrykk fior større bilde<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-