• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Løken bru-Gryta-Vestli med porter
Publisert av Hans Kroglund sist oppdatert 05.11.14, skrevet første gang [17.05.14 08:04]
Utskriftsvennlig sideDenne strekningen er en av de fineste på Ilsengstiene. Bjørkeallen langs Svartelva er en perle. Denne strekningen er et viktig beiteområde for ku og hest, og det har vært en utfordring å lage den trygg for turgåere. Det har vært mange befaringer på strekningen. Saken har modnet siden 2013 og nå er endelig løsningen på plass etter noe"tautrekking".


Bildet over Port B.

Utfordringen har vært at det har vært et stort beite Strømgjerde ble flyttet i 2013 langs bjørkealleen. Men resten av beite måtte krysses. Løsningen ble:
De siste årene har det vært et stort beite. Ilsengstiene ønsker nå 3 beiter og en sti rundt det midterste beite. Dette var grunneier Anders uenig i. Han ønsker at folk må lære deg å være blant dyr. Ilsengstiene ønsket en løsning der beitene kan brukes optimalt, men at folk må kunne velge å gå utenom. Dette har vært kanskje Ilsengstienes vanskeligste sak å løse, men resultatet har blitt så bra som det kunne.

Møte med grunneiere og bruker av beite Piet

Fra venstre Anders, Margrete, Thor, Hans M og Piet

Kart over beiteområdet, skier og porter


Tegning over området sør for Løkenkvern bru.
1,2 og 3 er beitene som kan brukes hver for seg, de er delt med både strømporter og selvlukkende porter.
A,B og C er selvlukkende porter
D og E er strømporter
Ny sti etablert rundt beite nr 2
Praktisk bruk.
Beite 1. Her er alltid stien adskilt fra beite
Beite 2. Mulig å gå lenger vest for beite (rundt) for å slippe å gå sammen med dyr
Beite 3 er veldig lite, så det er i bruk bare noen få dager av gangen. Hvis det er i bruk, er det mulig å gå opp bakken ved port (A) og rundt huset "Vestli" for å unngå dyr.
Konklusjon: Bonden kan altså utnytte beitene uten store ulemper. Mulig å gå gjennom området uten å treffe dyrene.

Oppdatert 28.06.14
Portene ved Vestli ble fysisk ferdige den 11.06.14, men omleggingen av strømmen har tatt noe tid. Tilslutt ble Hans Moe kontaktet og det ble fortgang. Fredag 27.06.14 ble de to siste portene ferdig. Nå er det mulig å gå gjennom uten å åpne strømgjerde. Det er bare å gå gjennom en port.
Normalt er det ikke dyr på beite lengst sør fordi beite der er lite. Da vil dyra være lenger nord og følg ny sti på vestsiden(baksiden av dammen).
Uten hund er kuene ikke farlig. Med hund må man være mer på vakt, eieren må ta den vurderingen selv.

Port AOppdatert 13.06.14
Onsdag 11.06.14 var det klart for å lage tre porter ved Vestli. To ble ferdige og siste port blir laget mandag 16.06. Hans Moe, Thor Holager og Hans Kroglund snekret porter. I tillegg møtte Piet opp, bonden som leier beite. Ilsengstiene forklarte hensikten med portene og vi spurte pent om han kunne bruke det nederste beite (3) bare når dyrene skulle beite der. Piet bekreftet det var mulig. Det er nå lett å dele av beite og da kan de som er noe engstelige for dyr slippe å gå forbi dem.

Port BOppdatert 03.06.14
Det ble en vellykket oppgradering av strømgjerde ved Bjørkealleen og med ny sti vest for dammen. men forsatt ble det ikke helt bra ved "Vestli", det aller nederste område. Der er det tre porter,. Disse ønsker vi nå å lage porter slik at de kan passeres uten å betjene strømtråder.. De blir bygget omtrent som på Bjørby. Det blir 2 lange stolper og strømtråden går over på toppen og turgåeren går gjennom en port. Den blir ca 80 cm bred slik at en hest uten rytter kan passere.
Hans Moe og Hans Kroglund så på løsning mandag 02.06 og onsdag den 11 bygger vi om. Samtidig må det skiftes til gode strikker der traktorene skal kjøre gjennom.

Hvis beite brukes, må minst en strømtråd ved Vestli være i bruk for at resten av gjerde skal få strøm.


Hvis beite deles av ved traktorvegen ned til jordet, kan strømtråden strekkes til det hvite strømgjerde, og det er åpent til jordet for å gå "rundt dammen/beite".

Port C


Port A blir lagt ca. 2 m opp i terrenget for at traktorvei ikke skal bli sperret

Etter oppgradering onsdag 11.06.14 skal det være mulig å gå gjennom uten å betjene strømtråder. I tillegg håper Ilsengstiene at beite kan deles av ved Vestli slik at det nederste beite (lengst mot sør) bare er i bruk i kortere perioder da det ikke er så mye gras der og beites ned veldig fort.

Bygging av porter skal bare ha fordeler for sti brukerne og vil ikke medføre noen ulemper for grunneiere eller brukerne av beite. Det er viktig å presisere da vi er så heldige å få bruke deres område.

Skrevet 17.05.14
Kuene til Piet ble sluppet så tidlig som i påsken 2014. Strømgjerdet var dårlig merket og noen fikk på gjerdet og fikk støt. Det var ikke bra, men samtidig satte det fart på arbeidet som ventet på denne strekningen.Det ble et "hastemøte 21.04.14 (2. påskedag) og det ble laget en plan. Piet flyttet kuene i løpet av uka og lørdag den 26.04 var det dugnad på strekningenSti rundt beite nr 2.

Utført av Bjørn Nordal, Hans Moe og Hans Kroglund (foto)

<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-