• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Publisert av [21.12.18 09:27]
Utskriftsvennlig side

Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.


2020 Fellesverktøy Sparebankstiftelsen kr 30.000
3.12.19 ble vi tildelt kr 30.000 til fellesverktøy for Ilsengstiene. Et stifadder/dugnadsmøte i januar 2020 avgjør hvordan vi bruker disse midlene.

2019 Nye bord og gapahuker
Restaurert gapahuk Ilseng Gard. Nytt platetak, div. opprettinger, vindskier kr 5.000
Ny gapahuk på Farmenkoia 5 x 2,5 m. Levert av Løten Bygdesag ca. kr 28.000. Delfinansiert av Stange Idrettsråd ca kr 15.000
5 stk utebord kjøpt på Ilseng Fengsel, 2 stk på Farmenkoia, 2 stk på Starene Feltstasjon, 1 stk på Idrettsparken kr 10.000
Finansiert av minnegave fra Hans Moe sin begravelse kr 13.000

2018/19 Lauvtrepark, klatretårn, klatrepark, ny do Bjørby
Stange Romedal støtte til lauvtrepark kr 15.000
Materialer utedo kr 6.500
Materialer nye benker 3.000
Kjøpt inn trær, eik, hassel og bøk kr 3.040
Klatrepark, tau og klemmer kr 3.000
20 stolper og 20 stk med treslag kr 8.000
Ny takrenne nov 2019 kr 500

2018/19 Ny gapahuk på Farmenkoia + diverse forbedringer
Ilsengprisen kr 2.500 - kr 140 til is. Netto inntekt til Idrettslaget kr 2.360
Ilsengstiene får 2 pappruller av Knut Nyborg, verdi kr 3.000 til vedgapahuk Bjørby
Rydde 5km sti etter at Mjøsen hadde kjørt ut tømmer inntekt kr 2.520
Hugging av vindfall i Farmenskogen, leveres som tømmer, ca 60 trær. Inntekt kr 13.000

2017 Ilsengstiene tar på seg jobb, setter opp hagegjerde
Ilsengstiene tar en dugnad og setter opp et villagjerde og tjener kr 6.000
Ilseng Masin lager og gir bort bålstativ til Snippen

2016 og 2017 rette opp Fura bru, Snippen og nye tak Bjørby
Vi søkte og fikk fra Østli Eiendom kr 20.000, Ilseng Arbeiderlag kr 6.000, Bamsebo bhg kr 3.400 og salg av Einar Sigstad bok kr 2.500.
Utgifter var Fura bru kr 5.000, Snippen kr 4.000, nye tak gapahuker Bjørby kr 10.000, ny kantklipper og bensin kr 3.000, gammel bru Tranholen kr 1.000

2013 Beitepusser, gressklipper og hjemmeside (egen finansiering)
Beitepusser kr 42.500, gressklipper kr 8.000, hjemmeside kr 6.000 og 5 stk rastebord kr 10.000
Dette blir betalt med gaver Lions Romedal kr.20.000, Stange Romedal Brannkasse kr 25.000 og Ilseng Arbeiderlag kr 15.000

2013 til 2015 Skilt Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunen
Det er vedtatt ny merkemal som Ilsengstiene følger. 4 stk A0 tavler, 15 A3 karttavler, 35 A3 infotavler og ca 200 treskilt
Total kostnad skilt kr 130.000

2013 til 2015 Nærmiljøanlegg Stange kommune og Norsk Tipping
Det er inngått 20 års kontrakter med 20 grunneiere. Ilsengstiene har ca 25 km merkede tier, ca 1/2 parten nye. Mye er i kulturlandskapet bearbeidet med gravemaskin for å kunne kjøre med beitepusser for vedlikehold. Det er bygget 12 nye bruer over 4 elver, fra 6 m til 18m.
Total kostnad ca kr 300.000 tippemidler.
I tillegg kommer dugnadsarbeid til flere ca kr 200.000

2013 til 2014 Farmenkoia SMIL midler
Ilsengstiene forsøkte først å finansiere hele prosjektet med SMIL midler (Spesielle Midler I Landbruk). Det viste seg ikke som noen god måte å finansiere et stort prosjekt på. Midlene hører hver grunneier til og det utbetales mellom 30 til 50% av budsjett. Til å begynne med var det det Ilsengstiene som administrerte utbedring av Farmenkoia. Kostnadene ble mye større enn budsjett. Takk til Farmen Gård som tok over og fullførte restaureringen av koia.


<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-