• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Publisert av Hans Kroglund [05.05.14 22:31]
Utskriftsvennlig sideDet ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia


Ved Farmenkoia kunne HHT sin leder Margrete Ruud Skjeseth fortelle at koia blir satt opp igjen sommeren 2014. Hun reklamerte for posten "7 steder i Stange", Farmenkoia er en av stedene.
Leif Erik Grønvold fikk sin fortjente oppmerksomhet, det er han som har vært motor for stinettet i Ilsengmarka.
Det ble stort strekk i feltet så da vi stoppet ved jernbane og Lageråa, var dt nok ikke alle som hørte eller fikk med seg informasjonen om når jernbanen ble tatt. Det ble delt ut 200 kombinert kart /program og info om plasser på Ilsengstiene. Der kunne alle lese at Stortinget vedtok å bygge Grundsetbanen. 5 år senere ble banen tatt i bruk.Folk strømmet til Starene feltstasjon er den offisielle åpningen skulle finne sted. Før åpningen solgte Romedal Bygdekvinner kaffe og sveler. Damene hadde en travel dag, men de var trålende fornøyd. Tusen takk for at dere stilte opp for Ilsengstiene.

Kl. 12.00 var det offisiell åpning ved ordfører Nils A Røhne og symbolsk snorklipping.
Ilseng Sangforening, ISF sang "Låven på Horne" av Tor Karseth.
Deretter var det leder i HHT Kristen Bartnes som fortalte om hvor viktig slike prosjekt er for trivsel og folkehelse. Dugnadsånden lever i beste velgående, det var Ilsengstoene et bevis på. Han sa at noen må gå foran og i dette tilfellet var det Hans Kroglund som fikk overrakt en sitteplate med en rød T.

Kristen nevnte også Margrete Ruud Skjeseth som en av fem kandidater til årets ildsjelpris for friluftsliv. Det er www.ut.no som kårer en vinner utpå høsten. NRK var med og gode opptak av Magrete på åpningen.Det blir spennende å følge med og vi oppfordre alle til å stemme på vår lokale kandidat.

Leder i Ilseng IL Bjørn Erik Grønvold oppfordret alle til å bli medlem i Idrettslaget for at vi skal ha penger til vedlikehold.
ISF avsluttet med "Æille veger føre tel Rom, Rom. Romedal" også skrevet av Tor K.

Ilsengstiene fikk mye positiv tilbakemeldinger og vi setter stor pris på det.
Det er mange forutsetninger som er oppfylt for at vi har lykkes så langt.
Her er noen
Stier fra før
Mange stier er opparbeidet gjennom mange år
1. Ilsengmarka. Idrettslaget har laget lysløype og turstier gjennom 30 år.
2. Området Bjørby, Slagsvold, Harstad til Tranholen. Bygget fra 80 og 90 tallet.
3. Starene feltstasjon. Ferdig i 2012. Viktig plass for NOF og Våtmarksgruppa.

Sammenhengende stinett med mange tilførsler
Hans Kroglund kontaktet HHT i 2012 og første møte var på Starene sammen med Trond Vidar Vedum og Margrete Ruud Skjeseth. Starene var en helt avgjørende strekning for å komme over fra vest til øst. Prosjektet Ilsengstiene ønsket å knyte hele Ilseng sammen til et stinett langs Ilsengs fire elver, Svartelva, Fura, Lageråa og Starelva.
HHT og Ilseng IL startet med å søke om SMIL midler, men prosjektet vokste raskt til å bli et Nærmiljøanlegg (tippemidler) og tilsvarende beløp i kommunalt tilskudd.
HHT søkte Gjensidigstiftelsen/Fylkeskommunen om midler til skilting etter ny mal og ble innvilget kr 134.000

22 grunneiere
Det er 22 grunneiere som må inngå avtaler på 20 år. Det har vært utordringer, men oså veldig stor vellvilje til å finne løsninger. Ilsengstiene takker alle sammen for innsatsen og at dere har stilt opp med hjelp og maskiner som traktorer. Uten dere ingen Ilsengstier.

Styringsgruppe med to representanter fra grunneiere
Styringsgruppen ble oppnevnt på første grunneiermøte og ble bestående av Hans Kroglund, prosjektleder, Margrete Ruud Skjeseth, HHT, Jan Schrøder, kartansvarlig HHT Stange, Thor Holager og Herman Hørsand som er grunneiere.

Stier, hester, skiløyper
Ingen tvil om at det er en utfordring å tilfredstille alle som ønsker å bruke naturen. Ilsengstiene har tatt initiativ sammen med hestefolket til å lage delvis egne, men også felles traseer der det passer. Det betyr god bredde og ikke bløtt. Dett er i ferd med å komme på plass våren/sommeren 2014. . Vinteren 2014 skulle brukes til å teste ut de nye Ilsengstiene til skiløyper, men lite snø og ikke helt ferdige traseer gjør at dette må vente til vinteren 2015.

Dugnadshjelp
Uten dugnad ingen Ilsengstier. Etter en at søknader og traseer var valgt, var det klart til første dugnad i juni 2013. Jan Schrøder fikk tak i mange fra Stange og Hamar og noen Ilsengfolk kom. Etterhver kom lokalbefolkningen med og dugnadsinnsatsen har vært stor fra tidligere aktive idrettslagsmedlemmer. Og grunneiere som nevnt over, har vært helt avgjørende

Vedlikehold med beitepusser og Stifaddere
Ilsengstiene har gått til nødvendig innkjøp av beitepusser. Det er en innretning bak traktoren som klipper ned gras og små busker i 1.9m bredde. Det er omtrent bredden på traktoren. Det vokser veldig i åpent kulturlandskap, derfor har prøvd og klart å få til mye 2m stibredder. det med tanke på vedlikehold og skiløyper om vinteren som da slipper å fa trase på åker og eng.
I tillegg har vi ca 10 stifaddere som har hver sin strekning. Ilsengstiene trenger sammen med stifaddere å bli enige om arbeidsmåte og øvrige betingelser.

Bilder fra åpningen: Foto: Håvard, André og Hans Kroglund
www.photos.google.com

Presseoppslag Stangeavisa og HA
www.photos.google.com


<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-