2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv

av Hans Kroglund Oppdatert 08.09.2021, 12.04.20 11:39


Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år


Følg fremdriften her i denne "bloggen".
I stedet for mange nyheter, bruker vi den samme. Det nyeste ligger øverst

Oktober 2021
Vi har da laget to små hopp for langrennski. Det går ann å hoppe 3-6 m og vil passe for barn fra 5 år og oppover


Profilen er lik en hoppbakke med overgang til hopp og en liten kul før unnarennet


Sommer 2021 har Ilsengstiene (HHT og Ilseng Il) skrevet en ny avtale med grunneier Elisabeth Horne om ny bruk av det gamle unnarennet. Vi lager en kombinert ake og liten hoppbakke i det gamle unnarennet.

Oppdatert dato 08.09.21
Anders Andersen tar oppgaven med omformingen av unnarennet. Det går som en lek da Anders var skihopper i sine yngre dager. Han forstår hvordan "proporsjonene" på hoppbakken skal være.


Hopp/akebakke. For de minste opp til og med barneskolen
Dette blir et flott tilbud for barnehagen Læringsverkstedet som har ganske kort vei til Hornebakken og Speiderplassen. Vi tenker at HHT sin Barnas Turlag gruppe kan møtes der. Breidablikk kan ha en ski -og aktivitetsdag. Etter 2,5 km skitur er de fremme og kan prøve seg med noen svev, kanskje noen klare 6m?

"Historie". Skrevet 2020
Hornebakken fra 1981 er nå historie. Ilsengstiene/Ilseng IL nå revet den og brukt materialene til 2 gapahuker. Det jobbes med å gjøre om den gamle hoppbakken til en skileikbakke. I første omgang skal bakken ryddes for busker. Ilsengstiene håper en avtale om bruk kan inngås i løpet av året 2020. Først må vi takke grunneier Tord Kristian Horne som lar Ilsengstiene bruke grunnen og selve plassen som Speiderne har avtale om å disponere.


Bildet over. Lars Lien demonterer stillas mars 2020


Litt om Hornebakken fra 1981 med 7m stillas.
Hornebakken ble bygget i 1981 og er nå snart 40 år. Noen av materialene kom fra Kvækabakken. Hornebakken var aktivt i bruk i ca 20 år og var nå forfalt og stillaset på ca 7 m høyt ble farlig å klatre i. Brukbare materialer ble brukt til 2 gapahuker på Speiderplassen. Bakhon ble hentet fra en gapahuk ved Bjørnstad som FAU Breidablikk satte opp i sin tid og som ikke er i bruk lenger.

Litt om Speiderplassen
Romedal1 Speiderne holder til i restaurerte rom 2.etg i et hus på Horne og deres uterom er langs Ilsengstiene i Holtet. Derfor navnet Speiderplassen. Aktiviteten har sunket de siste årene. De har møter og aktivitet med Hamar speiderne. Speiderne ble tilbudt av Ilsengstiene materialer mot at de satte opp gapahuker. Det ble aldri noe av de planene, derfor ble det Ilsengstiene som gjorde dette del.

Her et album av bilder av fremdriften av gapahuker og Hornebaken
www.photos.google.com


Økonomi, hva koster gapahukene? Alt er dekket
Alt arbeid er utført på dugnad, materialer er brukt om igjen, resten kjørt til Sirkula på Stange kostnadsfritt.
Takk til to sponsorer
- Læringsverkstedet bhg på Ilseng. De betalte skruer og materialer til benkene kr 2.400
- Takpapp gitt av Knut Nyborg som har et taktekkerfirma. 2 ruller verdi ca. kr 3.000
Takk også til:
- Dugnadskara Leif Erik Grønvold, Sverre Iversen, Odd Vold, Bjørn Nordal, Øivin Gravseth, Trond Ola Evensen, Lars Lien og Hans Kroglund. Anders Andersen fikk flyttet furua fra skogen til plassen med gravemaskin.

Kan den gamle hoppbakken brukes til skileik og liten hoppbakke?
Samtale med grunneier langfredag 10.04.2020 om mulig bakken kan brukes. Sammen med HHT Margrete og Tord K ser vi på mulighetene.Vi be enige om at bakken i første omgang ryddes for tennung og busker. Når Elisabeth Horne som nå er eier kommer hjem fra Bergen i sommer så jobber vi videre med en avtale.

Stillas blir revet 31.03.2020 2 gapahuker bygges
Deler av stillaset forfaller og det er nødvendig å rive det. Avtale med Tord K Horne er inngått at materialene kan brukes til to små gapahuker. Speiderne er tidlige tilbudt disse materialene, men hadde ingen til å sette gapahukene opp. Derfor ble det tilslutt Ilsengstiene som utførte både riving og bygging av gapahukene.

Leif Erik, Trond Ola, Øivin og Hans

Avtale med Tord K Horne om å rive hoppbakken 26.04.20
Riving av stillas har stått på planen til Ilseng IL lenge. Så kom Coronaviruset og tilgang på dugnadskarer ble ekstra god da innen kunne reise noe sted.
Speiderne hadde avtale om å bygge gapahuk, den ble overført til Ilsengstiene.

Utklipp HA 16.01.1982
Dobbeltrykk fior større bilde


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=469