350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
350 på åpningen av Ilsengstiene 2014

av Hans Kroglund, 05.05.14 22:31


Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia

Ved Farmenkoia kunne HHT sin leder Margrete Ruud Skjeseth fortelle at koia blir satt opp igjen sommeren 2014. Hun reklamerte for posten "7 steder i Stange", Farmenkoia er en av stedene.
Leif Erik Grønvold fikk sin fortjente oppmerksomhet, det er han som har vært motor for stinettet i Ilsengmarka.
Det ble stort strekk i feltet så da vi stoppet ved jernbane og Lageråa, var dt nok ikke alle som hørte eller fikk med seg informasjonen om når jernbanen ble tatt. Det ble delt ut 200 kombinert kart /program og info om plasser på Ilsengstiene. Der kunne alle lese at Stortinget vedtok å bygge Grundsetbanen. 5 år senere ble banen tatt i bruk.Folk strømmet til Starene feltstasjon er den offisielle åpningen skulle finne sted. Før åpningen solgte Romedal Bygdekvinner kaffe og sveler. Damene hadde en travel dag, men de var trålende fornøyd. Tusen takk for at dere stilte opp for Ilsengstiene.

Kl. 12.00 var det offisiell åpning ved ordfører Nils A Røhne og symbolsk snorklipping.
Ilseng Sangforening, ISF sang "Låven på Horne" av Tor Karseth.
Deretter var det leder i HHT Kristen Bartnes som fortalte om hvor viktig slike prosjekt er for trivsel og folkehelse. Dugnadsånden lever i beste velgående, det var Ilsengstoene et bevis på. Han sa at noen må gå foran og i dette tilfellet var det Hans Kroglund som fikk overrakt en sitteplate med en rød T.

Kristen nevnte også Margrete Ruud Skjeseth som en av fem kandidater til årets ildsjelpris for friluftsliv. Det er www.ut.no som kårer en vinner utpå høsten. NRK var med og gode opptak av Magrete på åpningen.Det blir spennende å følge med og vi oppfordre alle til å stemme på vår lokale kandidat.

Leder i Ilseng IL Bjørn Erik Grønvold oppfordret alle til å bli medlem i Idrettslaget for at vi skal ha penger til vedlikehold.
ISF avsluttet med "Æille veger føre tel Rom, Rom. Romedal" også skrevet av Tor K.

Ilsengstiene fikk mye positiv tilbakemeldinger og vi setter stor pris på det.
Det er mange forutsetninger som er oppfylt for at vi har lykkes så langt.
Her er noen
Stier fra før
Mange stier er opparbeidet gjennom mange år
1. Ilsengmarka. Idrettslaget har laget lysløype og turstier gjennom 30 år.
2. Området Bjørby, Slagsvold, Harstad til Tranholen. Bygget fra 80 og 90 tallet.
3. Starene feltstasjon. Ferdig i 2012. Viktig plass for NOF og Våtmarksgruppa.

Sammenhengende stinett med mange tilførsler
Hans Kroglund kontaktet HHT i 2012 og første møte var på Starene sammen med Trond Vidar Vedum og Margrete Ruud Skjeseth. Starene var en helt avgjørende strekning for å komme over fra vest til øst. Prosjektet Ilsengstiene ønsket å knyte hele Ilseng sammen til et stinett langs Ilsengs fire elver, Svartelva, Fura, Lageråa og Starelva.
HHT og Ilseng IL startet med å søke om SMIL midler, men prosjektet vokste raskt til å bli et Nærmiljøanlegg (tippemidler) og tilsvarende beløp i kommunalt tilskudd.
HHT søkte Gjensidigstiftelsen/Fylkeskommunen om midler til skilting etter ny mal og ble innvilget kr 134.000

22 grunneiere
Det er 22 grunneiere som må inngå avtaler på 20 år. Det har vært utordringer, men oså veldig stor vellvilje til å finne løsninger. Ilsengstiene takker alle sammen for innsatsen og at dere har stilt opp med hjelp og maskiner som traktorer. Uten dere ingen Ilsengstier.

Styringsgruppe med to representanter fra grunneiere
Styringsgruppen ble oppnevnt på første grunneiermøte og ble bestående av Hans Kroglund, prosjektleder, Margrete Ruud Skjeseth, HHT, Jan Schrøder, kartansvarlig HHT Stange, Thor Holager og Herman Hørsand som er grunneiere.

Stier, hester, skiløyper
Ingen tvil om at det er en utfordring å tilfredstille alle som ønsker å bruke naturen. Ilsengstiene har tatt initiativ sammen med hestefolket til å lage delvis egne, men også felles traseer der det passer. Det betyr god bredde og ikke bløtt. Dett er i ferd med å komme på plass våren/sommeren 2014. . Vinteren 2014 skulle brukes til å teste ut de nye Ilsengstiene til skiløyper, men lite snø og ikke helt ferdige traseer gjør at dette må vente til vinteren 2015.

Dugnadshjelp
Uten dugnad ingen Ilsengstier. Etter en at søknader og traseer var valgt, var det klart til første dugnad i juni 2013. Jan Schrøder fikk tak i mange fra Stange og Hamar og noen Ilsengfolk kom. Etterhver kom lokalbefolkningen med og dugnadsinnsatsen har vært stor fra tidligere aktive idrettslagsmedlemmer. Og grunneiere som nevnt over, har vært helt avgjørende

Vedlikehold med beitepusser og Stifaddere
Ilsengstiene har gått til nødvendig innkjøp av beitepusser. Det er en innretning bak traktoren som klipper ned gras og små busker i 1.9m bredde. Det er omtrent bredden på traktoren. Det vokser veldig i åpent kulturlandskap, derfor har prøvd og klart å få til mye 2m stibredder. det med tanke på vedlikehold og skiløyper om vinteren som da slipper å fa trase på åker og eng.
I tillegg har vi ca 10 stifaddere som har hver sin strekning. Ilsengstiene trenger sammen med stifaddere å bli enige om arbeidsmåte og øvrige betingelser.

Bilder fra åpningen: Foto: Håvard, André og Hans Kroglund
www.photos.google.com

Presseoppslag Stangeavisa og HA
www.photos.google.com

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=352