• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Stifaddermøte 24.02.2022 (for 2021)
Publisert av [23.12.22 16:46]
Utskriftsvennlig side

Endelig kunne vi ha et stimøte med stifaddere, dugnadskarer, Ilseng IL og HHT leder
Mange usynlige hjelpere
Hans takket alle for innsatsen slik som kveldens kakebaker Liv Grete Grønvold.


Hei alle sammen.
Følgende møtte
Leif Erik Grønvold, Thor Holager, Bjørn Tore Johansen, Steinar Johansen, Lars Lien, Morten Paulsen,Børge Kristoffersen; Lars Lien, Steinar Johansen, Odd Vold, Kjell Erik Kristiansen, Bjørn Solbergsæter, Margrete Ruud Skjeseth, Hans Kroglund


P-plassen ved Løkenkvern bru
Tor Bjørke som brøyter P-plassen ved Løkenkvern.
P-plassen ved Horne bru
Bjørn Solbergsæter rydder langs Hornesvingen.Vi ble enige om at parkeringsforhold må taes opp med kommunen.
Ved fra Ilseng Gard
Bjørn Tore Johansen hentet 3 storsekker med ved som vi fikk av Arne Borud. Han kjørte en storsekk til Starene Feltstasjon, en til Snippen og en til gapahuken på Bjørby.
Farmenkoia med nye koie ansvarlige
Det er skiftet koieansvarlige på Farmenkoia. Takk til Nina og Svein Arve for jobben de har gjort, og velkommen til Liv Grete og Leif Erik som tok over ansvaret i desember 2021
Takk til alle dere andre
Så har vi alle andre som rydder stier og hugger ved til den stor gullmedaljen. Takk til alle dere.
Litt om hva som skal skje fremover
Pølsefest på Bjørby
HHT spanderer pølser en tirsdag kl.12 i mars ved Bjørby som takk for veden vi har fikset der. Alle er velkomne, også de som ikke har vært med og ordnet ved. Pølsemaker Ole Poulsen ordner det praktiske.

Ved til Farmenkoia
Leif Erik tok på seg jobben med å kalle inn til dugnad på Farmenkoia Svein Arve har laget noen res av bjørk mellom Farmenkoia og Vaskeplassen.
Ny trasé ved Skøyen. HHT dugnad tirsdag 19.04.22 kl 18.
300 m ny trase ved skøyen mot jernbanebrua over Fura. Jan S HHT Stange krets, har har satt opp dugnad der Da kommer det folk fra Stange og vi stiller også med mannskap. Det blir Fysakpost der i år, som en av 10 turer i Stange

1.mai Søndag HHT fellestur
Det blir fellestur med oppmøte på Idrettsplassen. Vi går rundt om Skøyen og Fysak posten
4. mai Onsdag Kvennstugua på Ilsengstiene
kommer Kvennstugua på tur kl 18
7.mai lørdag på Bjørk.
Aruna på Bjørk er organisert også med en stor grad av frivillighet. De ønsker at Ilsengstiene kommer og forteller om Ilsengstiene.
8.mai søndag Ilsengløpet
Første løp på 2 år
22.mai Søndag Klevfos og Kristian Lien stien. Frivillighetens dag for HHT
HHT slår på stortromma og det blir HHT sin offisielle FRIVILLIGHETSDAG i 22. Det blir åpning av den nye brua, tur på Kristian Lienstien og 10 års markering for gjenåpning. Forestillingen "Arbesdager" spilles uten inngangspenger. Kulturminister er invitert og kommer

Hornebakken
Det ble en flott åpning av Hornebakken 13.02.22 med Barnas Turlag og Romedal Bygdekvinner med 50-60 deltakere. Tord lurte på hvordan det gikk en en utedo der. Det spørsmålet var oppe da de 2 gapahukene ble laget. Det kan da se ut som Tord gir tillatelse til å sette opp en utedo i skogkanten på Speiderplassen. Vi avtaler møte med Elisabeth Horne på våren om saken.

Rensing av øverste dam på Bjørby
Det ble igjen et lite felt med bunnplanter og hvis det kommer opp noe nytt som vi ikke fikk med, så tar vi en dag på sommeren med god temperatur i luft og vann.
NB! Vi skal ikke rense alle dammer som gror igjen.

Tømmervase oppstrøms inntak til kanalen i Svartelva.
Svartelva deler seg 100 til 200 m ovenfor inntaket. Der ligger det nå en ny stor tømmervase over hele lilleelva. Den må fjernes med gravemaskin og klo. Simen har vurdert hva som er best her.
Simen har foreslått følgende
1. Vi har kontakt md Arne Mengshol, han er grunneier
2. Vi tar kontakt med Trygve Vedum
3. Vi har kontakt med NVE
4. Vi får Trond Ruud Olsen på befaring, han utarbeider en pris
5. Simen kan utføre dette på dugnad med Trond sin maskin
6. Vi søker NOF Våtmarksgruppa om de kan ta kostnaden

Hattmakerbekken bru
Det har vært 2 beverdemninger i denne bekken som har gjort at vannet tok en ny vei og delvis ødela fundamentet. Simen vet hvordan dette kan repareres. Han sier fra når en rep. kan utføres og vi helper til.

Generelt vedlikehold
Leif Erik beiset alle bord i 2021

Hvordan organisere fellesdugnader?
Leif Erik oppfordret alle til å se på sine strekninger om det trengs rydding" utenfor stien slik at det kan bli en fellesdugnad
Vi har dugnader på dagtid. Fint for oss pensjonister, men utelukker de som fortsatt er i arbeid.
Vi ble enige om å forsøke noen lørdager
Lørdag den 23.04 kl 09 på klubbhuset
Lørdag den 30.04 kl. 09 på klubbhuset
Litt ettersom hvor mange som kommer, så finner vi gode prosjekt her
Nytt kart våren 2022
HHT har jobbet frem nytt kart. En stor jobb. Det er Margrete og Jan som har gjort den jobben. Jeg har vært med på noen møter for å få med alle rasteplasser og koordinert skiløypene med løypekjørerne. Dette blir et brettet gratis kart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Romedal til Klevfos
Postkasser ved Hagan og Farmenkoia med turbøker.
Vi har blitt enige om at disse turbøkene ikke har så stor betydning som da stiene var nye. Margrete fikk med seg postkassa fra Farmenkoia. Den ved Hagan står foreløpig
Inntekter til vedlikehold
Børge lager et nytt Vippsnr for Ilseng il, Ilsengstiiene Da kan det søkes også på Ilsengstiene og få treff. Børge har fått inn vipps helt opp i 400 til 500 kr. Hans lager nye plakater med nytt nr
Redskap og redskapsbu på idrettsplassen
HHT og Ilsengstiene fikk ca kr 30.000 til utstyr for en stund siden. Det er behov for utstyr for Lageråarunden. Leif Erik sa vi kan avstå en kraftig sag med blad
Den viktige beitepusseren
Thor kjører beitepusser, den jobben skal vi være glad for. Thor kan fortelle hvor mye kan kjører
Vedlikehold langs kanalen på Bjørby
Jacob gjør en kjempejobb med å klippe gresset langs kanalen. Han bruker vanlig liten gressklipper som tilhører Bjørby? Ilseng Vel har en sitteklipper som Jacob har sett på. Hvordan er status der? Hans Spør Jacob hvordan dette går.
Plenen på Starene Feltstasjon
Ilsengstiene klipper plenen der for NOF mot at utedoen er åpen. NOF kjøper bensin til Idrettslagets gressklipper. Det er jeg som klipper der. Jeg kunne trenge en avlastning der når jeg er borte på ferie. Det tar ca 1 time å klippe. Av og til klipper jeg stien til Hagan mellom kjøringen til Thor med beitepusser.
Leif Erik kan avlaste Hans

Stifaddere.
Dette fungerer ganske bra. Leif Erik har klippet for Rafael og vi setter opp han som stifadder mot Skøyen.
Hans tar kontakt med Rafael.
Morten tar med seg den nye ekstra strekningen til jernbanen Fura bru
Er det behov for blåfliser så tar Jan med det den 19.04.22 til dugnad ved Skøyen.

NB! Det er viktig å si ifra om en ikke har mulighet for vanlig vedlikehold på sin strekning, så vi kan finne andre til å klippe
Margrete kom med rosende ord
Margrete får mange gode tilbakemeldinger om flotte stier. Så selv om oppgavene er mange, må vi ikke glemme at dette er veldig bra. Så ambisjonene må heller ikke bli for store. Hun synes vi gjør en strålende jobb. Takk til alle, også Margrete og Børge som er viktige i "kulissene".
Stifadderliste og kart.
Jeg skal lage et nytt kart, få med flere detaljer, men vi får bruke dette her så lenge
Det tok noe tid å få referatet ut til dere, det kom et kjent virus på besøk til meg like etter møtet.
Vi har bensin på klubbhuset, bare ta kontakt
Er det feil eller andre ting bare ta kontakt

mvh
Hans Kroglund
994 05 214

<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-