• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Styringsgruppemøter
Publisert av Hans Kroglund [08.09.13 10:16]
Utskriftsvennlig side

Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00


Styringsgruppa møte nr 4 hos Margrete tirsdag den 19.11 kl. 19.30
1. Status stier, bruer, grunnarbeider, skilt og merking. Alle traseer nå klare eller hva gjenstår?

2. Utplassering av 5 sitteplassbord (endelig beslutning om hvor de skal stå. Fengselet er ferdig.

3. Kart og GPS-spor

4. Store infotavler med kart og tekst. Og planlegge små infotavler og hva som skal stå på dem – ikke sikkert at det kun skal være historisk informasjon? Brosjyren om Starene kan sikkert brukes til noe? Info om dagens landbruk? Lokalinfo om Ilseng inkl fengselet mm. Dessuten må vi tenke ut plakater med info om dette med forbud hester og sykler langs innmark Horne mm.

5. Informasjon – på nett, på papir?, på ut.no etc. Hvilke forskjellige turforslag skal vi operere med og hva skal vi merke som parkering/utgangspunkt, husk også jernbanestasjonen og buss-holdeplasser (ut på tur med bruk av offentlig kommunikasjon). Hva gjør vi og hvem gjør hva

6. Åpningsarrangementet 4. mai

7. Eventuelt


Styringsgruppa møte nr 3 på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Saker som skal drøftes.
-Finansiering spillemidler-SMIL
-Fordeling av kostnader mot del prosjekter
-Oppgradering av noen stier?
-Skilt klare for montering
-Dugnader hvem gjør hva
-Skifaddere
-Infoskilt, hvordan få riktig innhold, hvem gjør hva
-Offisiell åpning 04.mai 2014

Styringsgruppa møte nr.2 på Elvevegen 18.06.13

Styringsgruppa møte nr 1, Elvevegen 5 tirsdag 30.04.13
Første møte etter Arbeidsutvalget ble opprettet på grunneiermøte 08.04.13
<<Tilbake


Skiløper 2018
Oppdatert 15.03.18 skiløyper.
Kart oppdatert 15.03.18 og Ilseng IL kjører løyper. Vi ønsker alle velkomne og det er plass til gående ved siden av skisporet på noen streknnger, se kart
Trykk på kartet for større kopi

Les mer...

HHT turer 2018
Det blir ny fellestur med HHT 6.mai, Barnas Turlag 29.april og Vallset Kulturstier 23.mai 2018
Les mer...

kart Ilsengstiene 2016
Oppdatert 05.10.16 nytt kart
Last ned kart for utskrift Ilsengstiene

Skøyenrunden er tegnet inn og sti mellom Vaskeplassen og skibru Lageråa. De røde punktene viser de 15 plassene kartet er utplassert i terrenget. klikk for større kopi. Nr. er en foreløpig beskrivelse av steder på Ilsengstiene.
Trykk på kartet for større kopi


Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-