• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert på og økonomien er til utvikling og vedlikehold . Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Styringsgruppemøter
Publisert av Hans Kroglund [08.09.13 10:16]
Utskriftsvennlig side

Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00


Styringsgruppa møte nr 4 hos Margrete tirsdag den 19.11 kl. 19.30
1. Status stier, bruer, grunnarbeider, skilt og merking. Alle traseer nå klare eller hva gjenstår?

2. Utplassering av 5 sitteplassbord (endelig beslutning om hvor de skal stå. Fengselet er ferdig.

3. Kart og GPS-spor

4. Store infotavler med kart og tekst. Og planlegge små infotavler og hva som skal stå på dem – ikke sikkert at det kun skal være historisk informasjon? Brosjyren om Starene kan sikkert brukes til noe? Info om dagens landbruk? Lokalinfo om Ilseng inkl fengselet mm. Dessuten må vi tenke ut plakater med info om dette med forbud hester og sykler langs innmark Horne mm.

5. Informasjon – på nett, på papir?, på ut.no etc. Hvilke forskjellige turforslag skal vi operere med og hva skal vi merke som parkering/utgangspunkt, husk også jernbanestasjonen og buss-holdeplasser (ut på tur med bruk av offentlig kommunikasjon). Hva gjør vi og hvem gjør hva

6. Åpningsarrangementet 4. mai

7. Eventuelt


Styringsgruppa møte nr 3 på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Saker som skal drøftes.
-Finansiering spillemidler-SMIL
-Fordeling av kostnader mot del prosjekter
-Oppgradering av noen stier?
-Skilt klare for montering
-Dugnader hvem gjør hva
-Skifaddere
-Infoskilt, hvordan få riktig innhold, hvem gjør hva
-Offisiell åpning 04.mai 2014

Styringsgruppa møte nr.2 på Elvevegen 18.06.13

Styringsgruppa møte nr 1, Elvevegen 5 tirsdag 30.04.13
Første møte etter Arbeidsutvalget ble opprettet på grunneiermøte 08.04.13
<<Tilbake


Skiløper 2019
Oppdatert 02.02.2019
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Aktiviteter 2019
2019 blir et nytt aktivt år på Ilsengstiene. Her er noen av arrangementer, de eldste nederst.
Les mer...

kart Ilsengstiene 2019
Ilsengstiene har nå revidert kartet fra det kom i 2014. Det har naturlig vært endel forandringer som nå er tegnet inn fra vår kartprodusent Grafika.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Trekning nr 9 15.mai 2019. Postkasse Hagan bok nr 7 15.11.18 Evy Hoel. Bok Farmenkoia nr 340 Karolinne Nydal. Ilsengstiene gratulerer med en billett hver til Kvennstuguteateret og forestillingen "Hu Dagmar" lørdag 8.juni
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-