Styringsgruppemøter
Styringsgruppemøter

av Hans Kroglund, 08.09.13 10:16


Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00

Styringsgruppa møte nr 4 hos Margrete tirsdag den 19.11 kl. 19.30
1. Status stier, bruer, grunnarbeider, skilt og merking. Alle traseer nå klare eller hva gjenstår?

2. Utplassering av 5 sitteplassbord (endelig beslutning om hvor de skal stå. Fengselet er ferdig.

3. Kart og GPS-spor

4. Store infotavler med kart og tekst. Og planlegge små infotavler og hva som skal stå på dem – ikke sikkert at det kun skal være historisk informasjon? Brosjyren om Starene kan sikkert brukes til noe? Info om dagens landbruk? Lokalinfo om Ilseng inkl fengselet mm. Dessuten må vi tenke ut plakater med info om dette med forbud hester og sykler langs innmark Horne mm.

5. Informasjon – på nett, på papir?, på ut.no etc. Hvilke forskjellige turforslag skal vi operere med og hva skal vi merke som parkering/utgangspunkt, husk også jernbanestasjonen og buss-holdeplasser (ut på tur med bruk av offentlig kommunikasjon). Hva gjør vi og hvem gjør hva

6. Åpningsarrangementet 4. mai

7. Eventuelt


Styringsgruppa møte nr 3 på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Saker som skal drøftes.
-Finansiering spillemidler-SMIL
-Fordeling av kostnader mot del prosjekter
-Oppgradering av noen stier?
-Skilt klare for montering
-Dugnader hvem gjør hva
-Skifaddere
-Infoskilt, hvordan få riktig innhold, hvem gjør hva
-Offisiell åpning 04.mai 2014

Styringsgruppa møte nr.2 på Elvevegen 18.06.13

Styringsgruppa møte nr 1, Elvevegen 5 tirsdag 30.04.13
Første møte etter Arbeidsutvalget ble opprettet på grunneiermøte 08.04.13Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=313