• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert på og økonomien er til utvikling og vedlikehold . Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Publisert av [21.12.18 09:27]
Utskriftsvennlig side

Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert på og økonomien er til utvikling og vedlikehold . Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.


2019 Nye bord og gapahuker
I året 2019 vil vi bruke penger som vi har mottatt i 2018
Ny gapahuk på Farmenkoia 5 x 2,5 m. Bestilles fra Løten Bygdesag
Vi tilbyr 1. og 2. Romedal speidere materialer til gapahuk for folk og ved på speiderplassen Holtet ved Horne. Ideen er at de skal sette opp den selv, men vi holder materialer. Avgjøres med foreldre febr. 2019
5 stk utebord kjøpt på Ilseng Fengsel sttes ut. 2 stk på Farmenkoia, 2 stk på Starene Feltstasjon, 1 stk på Speiderplassen

2018 Lauvtrepark, klatretårn, klatrepark, ny do Bjørby
Gaver og priser i 2018, inntekter

Minnegave fra Hans Moe sin begravelse kr 13.000
Stange Romedal støtte til lauvtrepark kr 15.000
Stange Idrettsråd støtte til Barnas turlag kr 15.000
Ilsengprisen kr 2.500 - kr 140 til is. Netto til Idrettslaget kr 2.360
Ilsengstiene får 2 pappruller av Knut Nyborg, verdi kr 3.000 ti vedgapahuk Bjørby
Rydde 5km sti etter at Mjøsen hadde kjørt ut tømmer kr 2.520
Hugging av vindfall i Farmenskogen, leveres som tømmer, ca 60 trær. Blir inntekter i 2019

Utgifter 2018
Utedo på Bjørby kr 6.500
Nye trær, eik, hassel og bøk kr 4.000
Klatretårn og klatrepark oppgradert med div. materialer og tauverk kr 5.000

2017 Ilsengstiene tar på seg jobb, setter opp hagegjerde
Ilsengstiene tar en dugnad og setter opp et villagjerde og tjener kr 6.000
Ilseng Masin lager og gir bort bålstativ til Snippen

2016 og 2017 rette opp Fura bru, Snippen og nye tak Bjørby
Vi søkte og fikk fra Østli Eiendom kr 20.000, Ilseng Arbeiderlag kr 6.000, Bamsebo bhg kr 3.400 og salg av Einar Sigstad bok kr 2.500.
Utgifter var Fura bru kr 5.000, Snippen kr 4.000, nye tak gapahuker Bjørby kr 10.000, ny kantklipper og bensin kr 3.000, gammel bru Tranholen kr 1.000

2013 Beitepusser, gressklipper og hjemmeside
Beitepusser kr 42.500, gressklipper kr 8.000, hjemmeside kr 6.000 og 5 stk rastebord kr 10.000
Dette blir betalt med gaver Lions Romedal kr.20.000, Stange Romedal Brannkasse kr 25.000 og Ilseng Arbeiderlag kr 15.000

2013 til 2015 Skilt Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunen
Det er vedtatt ny merkemal som Ilsengstiene følger. 4 stk A0 tavler, 15 A3 karttavler, 35 A3 infotavler og ca 200 treskilt
Total kostnad skilt kr 130.000

2013 til 2015 Nærmiljøanlegg Stange kommune og Norsk Tipping
Det er inngått 20 års kontrakter med 20 grunneiere. Ilsengstiene har ca 25 km merkede tier, ca 1/2 parten nye. Mye er i kulturlandskapet bearbeidet med gravemaskin for å kunne kjøre med beitepusser for vedlikehold. Det er bygget 12 nye bruer over 4 elver, fra 6 m til 18m.
Total kostnad ca kr 300.000 tippemidler.
I tillegg kommer dugnadsarbeid til flere ca kr 200.000

2013 til 2014 Farmenkoia SMIL midler
Ilsengstiene forsøkte å finansiere hele prosjektet med SMIL midler (Spesielle Midler I Landbruk). Det viste seg ikke som noen god måte å finansiere et stort prosjekt på. Midlene hører hver grunneier til og utbetalene er mellom 30 til 50% av budsjett. Til å begynne med var det det Ilsengstiene som administrerte utbedring av Farmenkoia. Kostnadene ble mye større enn budsjett. Heldigvis løste dette seg da Farmen gård tok over og fullførte restaureringen av koia.


<<Tilbake


Skiløper 2019
Oppdatert 02.02.2019
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Aktiviteter 2019
2019 blir et nytt aktivt år på Ilsengstiene. Her er noen av arrangementer, de eldste nederst.
Les mer...

kart Ilsengstiene 2019
Ilsengstiene har nå revidert kartet fra det kom i 2014. Det har naturlig vært endel forandringer som nå er tegnet inn fra vår kartprodusent Grafika.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Trekning nr 9 15.mai 2019. Postkasse Hagan bok nr 7 15.11.18 Evy Hoel. Bok Farmenkoia nr 340 Karolinne Nydal. Ilsengstiene gratulerer med en billett hver til Kvennstuguteateret og forestillingen "Hu Dagmar" lørdag 8.juni
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-