10 års jubileumsår - dette skjer i 2024
10 års jubileumsår - dette skjer i 2024

av Hans Kroglund, 04.04.24 10:20


Ilsengstiene er inne i sitt 10 år siden offisiell åpning den 04.05.2014. Det har vært flotte år som har overgått selv de mest optimistiske tankene vi hadde da planleggingen startet i 2012. Denne nyheten blir en en blogg for året 2024. Det nyeste øverst

2024-05-11 Ilsengløpet

2024-05-15 Tar ned farlige trær ved beite ved Vestli
Stifadder Sverre og Hans trar ned endel røtne og trær som henger over stien rundt beite

2024-05-12 HHT Fellestur 10 år siden åpning
45 stk ble med på fellestur, Hans Kroglund og Kari Landheim Austlid turledere. Deltagere fra Solør, Elverum, Løten, Jessnes, Gjøvik og Hamar. Vi gikk hovdrunden med korte infostopp på Farmenkoia, Lageråa Jernbanebru, Starene Feltstasjon og matpause på Bjørby.

2024-05-11 Ilsengløpet
Deltagerrekord med 386 løpere, 600, 2 og 5 og 10km trase

2024-04-15 Geir Magne H hugger ved til gapahuk Ilseng Gard
Hans ringer til Trygve Bekkevold og de tar på seg å kløyve og legge opp veden
2024-04-03 DnT Elverum "Aktiv i 100" Fugletur med lunch på Grobunn
Aktiv i 100 fra DnT Elverum arrangerer 52 onsdagsturer i året rundt. Ilsengstiene får besøk en eller to turer i året. Primus motor Geir Olav Nerby kunne fortelle at dette var tur nr 271 på 6 år.


2024-03-21 Årsmøte Ilseng IL. Regnskap for Ilsengstiene for 2023
Et samarbeid mellom HHT og Ilseng IL
En gammel traktorbru mellom Hagan og Tranholen som var bygget før Ilsengstiene, ble tatt av uværet «Hans» og måtte bygges ny. Noe kunne brukes opp igjen, men 4 nye stokker på 10 m båtte kjøpes inn.
Samlet utgifter kr 26.000
Samlet inntekter kr 20.000
Underskudd kr 6.000
Regnskapet viser at for året 2022 var det et overskudd på kr 13.000
Samlet overskudd for 2022 og 2023 kr 7.000

2024-03-12 Ilsengstiene med pølsefest
Det begynner å bli en tradisjon med en pølsefest for dugnadsfolk og alle andre som kommer på Ilseng Pluss sin tirsdags lunch. Dette året var det Ilseng IL som betalte for opplegget. Bratwurstpølser fra Finsbråten grillet av Ole Poulsen, det er en bra match.2024-04-03 Farmenkoia Samarbeid om Oppsyn
HHT og Ilsengstiene har blitt enige om at 5 stk ser etter Farmenkoia da vi ikke har fått nye hytteansvarlige etter Liv Grete og Leif Erik Grønvold. Det føres en logg over oppsynet slik at om det skjer noe uforutsett så vet vi tidsrommet det kan ha skjedd i.
Det er kjøpt inn bensin og olje til vedlikehold som stifaddere har tilgang på.

2024-02-08 Nye stifadderkart og liste på 24 stk stifaddere
Stifadderkartet og navn på stifaddere er gjennomgått og vi har fåttt nye faddere

2024-01-30 Veddugnad for gapahuken på Bjørby
9 stk møtte opp til dugnad for å hugge ved til gapahuken. Det var ganske bra med ved, men det var også et ønske om noe mer sol inn på gapahuken på vinteren.

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=500