2021.Ny bru på Klevfos
2021.Ny bru på Klevfos

av Hans Kroglund, 31.10.21 20:46


Eksisterende bru over Svartelva på Klevfos er endel av demningen. Og den trenger vedlikehold. Det er en omfattende operasjon og er kalkulert til noen millioner. De pengene finnes ikke enda. Til neste år er det 10 års jubile for gjenåpning av Kristian Lien stien. Det utløste om det var mulig å lage en erstatningsbru over Svartelva.

11.05.21 Befaring. Mulig å lage en ny bru?
Margrete i HHT innkalte til befaring. Det var 5 stk som møtte, Katrine Aursand Ådalsbruk Vel, Jarl Holstad leder Klevfos, Jan Schrøder HHT Stange, Margrete Ruud Skjeseth leder HHT, Lars Lien og Hans Kroglund.
Det var to forslag til løsninger.
Katrine er pensjonert arkitekt og kjenner Moelven og hadde forespurt dem på en 15m limtrebru.
Ilsengstiene med Lars og Hans så mer på en rundstokkbru slik som alle bruene på Ilsengstiene er laget etter.

19.05.21 Lars og Hans sender over forslag og tegninger
Tegninger utarbeides. Det er tenkt brukt en øy i Svartelva slik at brua kan deles i to. Hver del blir 11 og 15 m lange stokker. Da står fundamentene godt på land. Trærne på øya har ingen merker etter isgang. Sannsynligvis brekker isen opp ved demningen. Den setter seg nok ikke fast før lenger ned i elva. Ny bru er ca 200m nedenfor eksisterende bru.


15.06.21 Nytt møte for å velge løsning
Katrine har med pris og tegninger fra Moelven. 15m med limtredragere koster ca kr 200.000. I tillegg kommer fundamenter og montering. Sluttpris blir da mellom kr 400 til 500.000. Bru med rundstokk kommer på mellom 60 til kr 70.000.
Da ble valget enkelt.

Mange offentlig instanser må kontaktes
Veldig mange er involvert i prosessen. Finansieringen går greit. Klevfos og Løten kommune har fått bevilget tilskudd på kr 500.000 for å synliggjøre Munch i Løten med bl. a nye turstier.
Godkjenningen lar vente på seg, men i slutten av juni bestiller vi materialer som skal leveres i begynnelsen av august.

14.07.21. Vi setter opp midlertidige fundamenter som viser plasseringen
Vernemyndigheter etterlyser nøyaktig hvor kommer brua. Lars og Hans setter opp gjerdestolper og traverser som viser plassering og høyde over normalt vann nivå,


Onsdag 01.09.21. Da begynner vi bygging uansett om det er godkjent
Været er fint, det har vært lite regn så vannstanden i Svartelva er gunstig. Lars kjører ned gravemaskin den 31.08 og drar over de lengste stokkene.
Arbeidet går bra, lite problemer bortsett fra at Klevfos ikke fikk frem strøm den første dagen.


Fredag den 03.09.21. Klevfos har innkalt pressen
Stangeavisa, Østlendingen, Løten kommune, Klevfos og HHT er tilstede og orienterer om prosjektetTirsdag 07.09.21. Brua er ferdig
Vi har vært 3 og 4 mann hver dag og tirsdag den 7.9 er vi stort sett ferdige. Lars pynter med gravemaskinen onsdag den 08.09 området rundt der brua begynner på Klevfos siden. Røtter, småbusker blir kjørt bort.
Alle som hadde vært med ble innkalt til et bilde

Fortjent pause med dugnadsgjengen
Alle involverte møtte opp siste dg tirsdag den 07.09.21

Fra venstre. Lars Lien, Thor Holager, Margrete Ruud Skjeseth, Jan Schrøder, John Ole Gangnes, Aage Vaasasen og Hans Kroglund.

Faximile fra HA (dobbeltrykk for større bilde)


Flere bilder her
www.photos.google.com

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=484