Pilegrimsled på Ilsengstiene?
Pilegrimsled på Ilsengstiene?

av Hans Kroglund, 05.07.21 14:14


Pilgrimskontoret på Hamar arbeider for en øst-vest led som kan binde sammen Østerdalen og Gudbrandsdalen. Raskeste veg fra Hamar vest til Elverum er ikke over Ilseng, men det åpne kulturlandskapet og de gode Ilsengstiene er et stort fortrinn ved valg av trase. Nå i juli 2021 så vil det bli arrangert fire søndagsturer fra Rokoberget til Domkirkeodden som et prøveprosjekt.

Bilde fra jernalderfunnene ved Bye på Ådalsbruk.

Søndag 4. juli gikk etappe 2 fra Klevfos til Horne bru med 15 deltagere


1.etappe gikk søndag 27 juni fra St. Mikaels kirkeruin ved Rokoberget til Klevfos
3.etappe blir Horne bru til Vang kirke
4.etappe fra Vang til Domkirkeodden

Mer om Pilgrimsleden
Eksisterende kart over leder i sørnorge
Det arbeids også med en led i Glomdalen mot Elverum


Kartover Hamar-Elverum
De gamle kirkeruinene ved Rokoberget er en viktig plass som leden går forbi


To som jobber med nye plingrimsleder

Lars Lindholt og Tone Stræte. Her på befaring på Ilsengstiene høst 2020Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=482