Dammen på Bjørby ferdig 2021
Dammen på Bjørby ferdig 2021

av Hans Kroglund, 22.05.21 19:37


Den øverste dammen på Bjørby ved gapahuken grodde igjen etter tørkesommeren 2018. Vannspeilet ble borte og høst 2020 ble det besluttet av dammen restaureres. Lars Lien tok på seg den store oppgaven med en liten gravemaskin på 2,7 t. Fordelen var at inngrepene rundt ikke blir alt for store, men jobben selvsagt hadde en større maskin gjort selve gravearbeidet raskere.

Ilsengstiene er fornøyd med resultatet og takker alle som har vært med på dugnad. Alle er viktige, men Lars Lien har tatt de tyngste oppgavene så en spesiell takk til Lars.
Høst 2020 dam restaureres
Lars graver opp dammen

Januar 2021 Kanalinntak ryddes for trær
Det er flere store trær som ligger ved kanalinntaket i Svartelva. Vi benytter isen til å få unna det meste. Men noen trær er fryst fast i isen

Mai 2021 Kanten rundt dammen jevnes ut
Lars stiller med gravemaskin, Anders Andersen kjører i to dager, vi andre raker og sår. Lars tr med gravemaskinen til inntak og får fjernet resten av trærne og satt steiner på plass i "demningen eller barrieren".

Mai 2021 Nye infoplakater om vannveier settes opp
Hans har laget to infoplakater som forteller om vannet gang i kanal og dammer på Bjørby.

August 2021 Den restaurerte dammen gror igjen på nytt
Røttene har nok vært vanskelig å fjerne. Hva gjør vi nå? Den enkleste metoden vi klarte å se var å gå uti dammen og plukke plante for plante med hele rota. Det var litt av en jobb, men vi tror det var den mest effektive måten.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=480