2021 Ny sti Løkenkvern bru ved Bjørby
2021 Ny sti Løkenkvern bru ved Bjørby

av Hans Kroglund, 11.11.20 18:50


Grunneier ønsket ny sti langs Svartelva fra Løkenkvern bru og østover mot gapahuken, Det var gode grunner for det. 1. Åpne opp mot Svartelva. 2. Det var to gamle søppelhauger som burde fjernes. 3. Stien kom litt lenger fra gården.
Grunneier overlot jobben til entreprenør Ruud Olsen som ordnet både hugging, rydding av området, ny jord kjørt på og stien ble gruslagt. Grunneier hadde stolper på låven. Ilsengstiene satte de på plass sammen med porter. Portene er viktige da vi har forberett for skiløyper og at scooter kan komme frem på en enkel måte.

Oppdatert 29.10.21
Takk til Sverre Iversen for porter og takk til Piet som leier beite for å sette på strømtråden.
Det ble en veldig flott sti, bedre tilrettelagt for rullestolbrukere. Portene er 0,7 m brede, men ved siden av er det 1 m ved å ta bort strømgjerde. Det var ikke ønskelig å ha bredere selvlukkende porter enn 0,7 m da tyngden tilbake blir veldig stor. Gammel sti til venstre er foreløpig beholdt.


Plass til skiløype og scooter
Når portene ble laget så var det viktig å kunne ta port strømtråden på en enkel måte slik at kjøring med scooter kommer frem på jordet.


P-plass ved Løkenkvern bru
Ilsengstiene har skaffet gratis grus, takk til Holt Grusforetning og Veidekke på Kolomoen der vi har fått gratis grus. Steinar Johansen og Lars Lien har kjøpt dette på duknad. Takk også til dem.

P-plass oktober 2021


P-plass november 2020
Lars og Steinar Johansen kjørte vederlagsfritt grus som vi fikk av Holt Grusforretning/Veidekke


14.10.2020 Bjørby Brua over beite restaurert
Brua over bekken på beite like nedenfor Ilsengstiene ved kanalen på Bjørby, trengte også en restauring. Det ble hugget endel trær i forbindelse med opprustingen av dammen som må hentes med traktor. Lars Lien som nettopp var ferdig med dammen, tok også fatt på denne oppgaven.
Kanten under brua var rast ned og nærmest tettet igjen bekken. Lars fikk løftet brua til side og gravd opp bekken. Brua fikk han løftet hel på plass igjen. Stokkene under brua er i korteste laget, men vi fikk lagt to stokker på tvers slik at steiner ikke raser uti bekken når en traktor kjører over brua. Vi trengte noen 48x198mm planker, skruer, stein fra steinrøysa og et gratis gruslass fra Brynsåsen for å få brua i bedre stand.


Opprinnelig bru preget av tidens tann.


10.10.20
Underlag til stokker på tvers for å hindre stein kommer i bekken


Stokker lagt på tvers


27.10.20


Åkerstein hentet på steinrøys ved Hornesvingen
Hans Kroglund, Lars Lien og Trond Vidar Vedum


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=476