Vannveiene, kanal og dammer på Bjørby
Vannveiene, kanal og dammer på Bjørby

av Hans Kroglund, 09.11.20 21:45


Det er et omfattende vannsystem fra Svartelva til kanalen og dammene på Bjørby. Her vil vi forsøke å gi besøkende innblikk i dette flotte området. Å lede Svartelva inn i en kanal for å forsyne en gård med vann eller til en mølle eller sagbruk, det er nok gjort i mange hundre år. Å få dette til å fungere med varierende vannføring har nok alltid vært utfordrende og det er det fortsatt. Se oversikt over vannets gang fra inntak til utløp.

Bilde over.
Bildet er fra 2016 og viser Trond Vidar, Trygve Magnus og Jacob til høyre ved kanalinntaket i lille Svartelva.

Inntaket har tettet seg og Trygve Magnus passer på at far ikke faller uti inntaket. Røret må renses med en stake på ca 16 m. Med Svartelva kommer det mye lauv, kvist og store trær. Dette er en tung jobb og inntaket bør få en annen form.

Oversikt over vannveier på Bjørby
Først viser vi sammenhengen mellom alle vannveiene langs kanalen


Historie om kanalen eller kvennveit (på dialekt)
I 1796 solgte Berte Larsdatter Berg deler av gården med dagens navn Bjørby. Betingelsen var at det skulle bygges et kvenbruk kjent senere som Løkjakvenna Mølle eller Berg Mølle. Kanalen er altså håndgrav for over 200 år siden. Mølledriften ble avsluttet på 1950-tallet og mølle revet på 70-tallet

1990 Kvennveita restaureres og dammer bygges på Bjørby
Det meste var grodd igjen på 40 år. Det var planer om å fylle igjen den gamle kvennveita for å utvide jordet og få dyrket areal. Heldigvis ble ikke det noe av på 1970-80-tallet. Trond Vidar kom inn på gården, giftet seg med odelsjenta Karen Sigrid Slagsvold. Trond Vidar så potensialet i å restaurere området. En arbeidsgruppe hos ASVO hugget trærne mot å få det til ved. En gravemaskin grov opp kanalen og lagde tre dammer. De ble forsynt med vann fra kanalen. Vi kan idag takke Trond Vidar for den fremsynte holdningen han hadde til natur, våtmark og fugl.

300 mm rør med ventil forsyner kanalen fra Svartelva ved vann
Det er gravd en fordypning i lille Svartelva der kanalinntaket er. Et 300mm rør med en lengde på ca 16m forsyner kanalen. Det er montert en stengeventil på røret for vedlikehold av kanalen. Lille Svartelva kommer rett inn der med lauv, trær og kratt og tetter røret.
Inntak i oktober 2020


Vedlikehold med hjelp av stake opp rør29.05.2016
Trond Vidar har da laget en "stakeplanke" som er like lang som røret ca 16m. Den ble brukt til å å stake opp røret. Dette var krevende og Trond Vidar har brukt vadere for å få til dette.

2016 Lille Svartelva er tettet igjen av trær og busker


Der Svartelva deler seg setter trær seg fast over tid. Hele denne tømmervasen forskøyv seg til lille Svartelva og stengte elveløpet. Det kom da for lite vann til kanalen

2016 Gravemaskin fjerner tømmervase og lager barriere

Ruud Olsen ble kontaktet og Olav Nymoen kom og fikk løftet tømmeret opp på land. I tillegg fikk kan lagt steiner uti Lille Svartelva som en barriere mot inntaket og høyne nivået i elva ved inntaket. Dette fungerte ganske bra. Vedlikeholdet ble nå å fjerne lauv, kvist og trær ved steinene. Det er tross alt lettere enn å stake opp røret.

2018 Tørkesommer lite vann i Svartelva
På nytt har det samlet seg tømmer ved dele i Svartelva.

Sommeren 2018 ble den tørreste siden 1946 og vannstanden i Svartelva var lav. Neste gang vi har en gravemaskin tilgjennelig må det lille elveløpet senkes for å få mer vann inn.2019
På nytt har det samlet seg en tømmervase ved elvedelet. Det renner vann forbi, men denne må fjernes


2020 Tømmervase på flyttes igjen der Svartelva deler seg
Ruud Olsen med maskinkjører Simen Fådal vedlikeholdet den private dammen på gården. Da benytter de seg av maskinen og fjerner tømmervasen (se bilde fra 2019). Samtidlig senker Simen elveløpet og nå kommer det mer vann inn i kanalen.

Nå vil tiden vise om lille Svartelva er senket nok. Svaret får vi ved veldig lite vannføring.

2020 Øverste dam har grodd igjen. Restaureres
Lite vannføring over flere år samt at dammen er ca 30 år har gjort at øverste dammen har grodd igjen. Det var på tide å rense dammen. Lars Lien har utført arbeidet på en flott måte med sin lille gravemaskin. Først ble tilførsel fra kanalet tettet, så ble vann pumpet ut før Lars har gravd opp alle røtterVåren 2021 blir kanten på dammen pyntet og det såes gress
Det var nødvendig at den bløte massen får ligge å tørke til våren før sluttarbeidet blir gjort

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=475