Restaurering dam på Bjørby okt. 2020
Restaurering dam på Bjørby okt. 2020

av Hans Kroglund, 16.09.20 20:00


Strekning langs kanalen eller kvennveita er en av Ilsengstienes flotteste områder med tre dammer og en stor rasteplass med gapahuk. Området ble opparbeidet tidlig på 90-tallet av daværende grunneier Trond Vidar Vedum. Dammene har de siste årene grodd igjen. Ilsengstiene vil være behjelpelig med å restaurere dammen.

Bildet over fra okt 2020. Dammen har blitt overgrodd

Dette berører ikke Ilsengstiene direkte, turgåerne kommer frem på vanlig måte, men opplevelsen forringes da dammen er overgrodd.
Lars Lien som nå bor på Ådalsbruk overhørte samtalen om at dammen nærmest gapahuken har grodd igjen. Han var ikke sein om å tilby seg å gjøre noe med dette. Jeg har en liten gravemaskin, sa Lars og dermed kom prosessen igang.

Mye vegetasjon langs kanten til dammen mellom treslagene
Bildet er før vegetasjonen er fjernet


Vegetasjon fjernet


Lars fikk tettet igjen stikkrenna til dammen, han brukte etterpå hevertprinsippet for å tømme dammen til dammen nedenfor.

Det ble værende igjen en del vann da bunnnivået er ulikt.


Så ble det hentet aggregat og lenspumpe for å få ut mest mulig av vannet.For å slippe å kjøre bort så mye røtter, ble de brent opp på stedet.


Endel regn under arbeidsperioden gjorde at det var endel vann i dammen, men heldigvis fast bunn.

Dammen ferdig grad og vannet ble sluppet inn. Kanten vil bli pyntet våren 2021 og vi vil vi så gress også på siden til dammen dammen

Vi håper nå at vannspeilet vil vare nå i mange år fremover.


For at ikke dammene skal gro igjen gjelder det å ha god tilførsel av vann inn i kanalen fra Svarelva. Det kan by på utfordringer da Det kommer utrolig mye lauv, kvister og hele busker som legger seg ved inntaket og kan sperre tilførselen.
Utfordring nr 2 er lav vannføring om sommeren. Da må man passe på at vannet kommer frem til inntaket.


Legg merke til alt skummet som er ved inntaket. Ifølge pensjonerte naturfaglærere er det kun vannet som blir "pisket" av strømmen og samler seg opp. Før trodde man at det kom av lut fra Klevfos, men det er så lenge siden at den holder ikke.

Fredag 09.10.20 dammen ferdig

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=472