Dette må du vite før du tenner bål
Dette må du vite før du tenner bål

av Hans Kroglund, 30.03.20 08:26


For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.

– Retten til å ferdes og oppholde seg i naturen er en viktig del av allemannsretten. Dette innbefatter også retten til å tenne bål, så lenge man følger bålreglene og ikke gjør det på en måte som kan medføre brannfare, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.
– Vær alltid obs på vær- og vindforholdene der du er, og sjekk om det er tørt i naturen rundt deg
Tips til trygg bålbrenning:
• Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
• Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
• Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
• Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
• Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
• Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
• Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Ilsengstiene, hva gjelder der?
Ilsengstiene har bålplasser på følgende steder
Harstadhagan
Starene Feltstasjon
Speiderplassen i Holtet
Ilseng Gard
Farmenkoia
Disse plassene ligger i skogen og har generelt de strengeste reglene.

Vi har to unntak.
Gapahuken på Bjørby
Snippen rasteplass
Her er det løvskog og vann i umiddelbar nærhet på flere kanter. I samarbeid med Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen har Ilsengstiene kommet frem til et kompromiss der det er satt opp egne retningslinjer.

Bilde: Snippen rasteplass ved Svartelva. Ligger vest for Løkenkvern bru og Skogstad

Plakat på Snippen og Gapahuken på Bjørby


Flere opplysninger om bålbrenning
www.hedmarken-brannvesen.no

Sjekk brannindex på www.yr.no
www.yr.no


Vi ønsker god tur og en liten ting til som stort sett alle er flinke til:
Ta med søppel og hundeposer hjem


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=467