Aktiviteter i året 2020
Aktiviteter i året 2020

av Hans Kroglund, 27.02.20 20:27


Aktiviteter, hva skjer på Ilsengstiene?

November
Vedlikehold øverste dam på Bjørby

Oktober
Aktiv i 100 DNT Elverum

september
Dugnadsgruppe DNT Gjøvik på besøk

Juli
Hjelpe til med ny sti Lageråarunden

Juni 2020
Dnt Elverum har fellestur på Ilsengstiene. Oppmøte på Idrettsplassen. Vi går hovedrunden

Mai 2020
03.03.20 HHT Fellestur. Oppmøte Breidablikk skole/Løkenkvern bru kl 11. Matpause på Farmenkoia
09.03.20 Ilsengløpet

Mars 2020
03.03.20 Dugnad langs kanalen på Bjørby. Tennung fjernet fra øyene på dammene

Februar 2020
02.05.20 Vi hugger opp ved som er kjørt opp av Lars Lien ved Farmenkoia
08.02.20. Bjørn Tore Johansen hugger ved til Snippen og rydder tennung fra Skogstad til Løkenkvern bru. Han reparerer port inn til beite
11.02.20 Vi hugger ned en 2 orbusker som sperrer utsikten til merket svartor med en av dammene
27.02.20 Vi hugger mellom Svartelva og bjørkealleen sør for Løkenkvern bru

Januar 2020
07.01.20 Vi kjører 16 sekker ved ved til Farmenkoia
16.01.20 Vi hugger bjørk langs Ilsengstieen til Farmenkoia som skal til koia.
21.01.20 Lars Lien kjører bjørkene til Farmenkoia på glattisen
28.01.20 Stimøte med stifaddere og andre som er med på dugnad. Vi har fått kr 30.000 som skal brukes til utstyr. Ilsengstiene får gave fra 60- åringen Bjørn Solbergseter på kr 10.000. Hans Kroglund mottar Stanges Ildsjelpris fra Stangeavisa og Stange og Romedal Brannkasse.
30.01.20 Vi fjerner en beverfelt bjørk langs Svartelva ved Hørsand


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=466