Gapahuk Ilseng Gard restaureres 2019
Gapahuk Ilseng Gard restaureres 2019

av Hans Kroglund, 27.09.19 17:23


7.oktober møtte Trygve Bekkevold opp med lekter og nytt ståltak. Sverre Iversen og Hans Kroglund ble med som gode medhjelpere for å restaurere gapahuken. Taket var ikke lenger tett etter at noen dragere hadde forskjøvet seg. Arbeidet ble utført i strålende høstvær, med -7 kalde på natten. Men allerede kl 09.30 så måtte vi ta av noen klær. Ved 14 tiden var stort sett arbeidet utført, det mangler noen vindskier og en solid stålvinkel som skjelettet sammen. Den er vi så heldige å få laget hos Ilseng Maskin helt gratis. Tusen takk til dem.

Oppdatert 07.11.19
Turgåere og de som raster ved gapahuken er så heldige å ha tilgang på ved. Arne Borud har kjørt opp en hel pall med ved tilfelles bruk. Tusen takk til Arne for både veden og kjøringen


Arbeid som ble utført 07.10.19
Bildet over. Sverre og Trygve legger nytt tak som vil forlenge gapahukens levetid med mange gode år. Ståltaket var tilpasset på forhånd av Trygve. Arbeidet var godt planlagt så det gikk etter planen.
Bildet under. Vindski på plass den 14.10.19 og bildet viser god lengde på takutspringet.


Bakre sville ble støttet opp på midten.

Dragere ble jekket opp og festet på nytt.


Stålvinkel har vi fått fra Ole Kristian på Ilseng Maskin

Stålvinkel på plass den 14.10.


Vi fikk også besøk av Leif Erik Grønvold med ryddesag.


Hans sørget for vinterved.


En god dugnad trenger en god matpause. Så fort vi hadde satt oss ned fikk vi besøk av turgåere fra Elverum som ble møtt med fyr på bålet og god stemning. De var på sin første Ilsengstitur, men godt forberedt med kart over området.


Gapahuken ligger fint til, gode solforhold og like bak ligger skogen med store trær.


Skrevet 27.09.19 av Hans Kroglund
Gapahuk trenger vedlikehold.

Ilseng Gard bygget gapahuken i skogkanten sin før det ble innlemmet i Ilsengstiene. Nå trenger den noe vedlikehold. I år er det både stolpejakt for Hamar og 10 på topp post for Stange der. Det er naturlig at Ilsengstiene tar denne vedlikeholds jobben ettersom den nå er til almen bruk.
Nabo Trygve Bekkevold er en nevenyttig kar og blir med på restaureringen. Her sjekkes takbordene og de er gode nok som underlag til ståltak.
Det som trengs er.
1. Jekke opp drager i midten. Sette på en kraftig vinkel for å holde vegg og takdragere sammen.
2. Sette opp en avlastning midt under bunnsville i bakkant.
3. Forsterke noe råtten takdrager.
4. Legge ståltak oppå tretaket. Vi rengjør taket, setter på lekter og ståltak med månepanne på toppen.


Bunnsville


Bakvegg innvendig


Arbeidet blir utført i uke 41.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=460