Hans Moe minnegave
Hans Moe minnegave

av Hans Kroglund, 17.10.18 19:18


Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene

Bildet over er fra 2016 og Tranholen, Hans bærer materialer som skal til Snippen rasteplass

Hans Moe gjorde en flott innsats på Ilsengstiene, i Romedal Turstilag (RAT) og mange andre steder. vi er svært lei oss på vegne av familien og takker for at minnegaven går til Ilsengstiene.

Hans Moe bl bisatt den 6.sep 2018. Det var samme dag som Ilseng Pluss skulle ha tur til Else og Lars Lien. Turen ble forskøyet noen timer slik at de som ville kunne være med på begge deler


Det ble en verdig stund i Hans sin ånd i det 12 kantede lysthuset.

Stifaddere, leder i HHT Margrete og leder i Ilseng IL Børge K har hatt møte den 16.10.18 og det ble bestemt at minnegaven på kr 13.500 skulle gå til en ny gapahuk på Farmenkoia. Arbeidet vil bli utført sannsynligvis i 2019.
Koieplassen er mye besøkt og endel skoleklasser bruker Farmenkoia og da er det behov for mange sitteplasser. Gapahuken blir plassert mot stien, men ned åpning sørover til koia.

5 stk bord ble kjøpt inn. De ble satt ut 1 stk på Farnenkoia, 2 stk på Starene Feltstasjon, 2 stk på Speiderplassen


Farmenkoia

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=440