Takk til våre bidragsytere 2016/17
Takk til våre bidragsytere 2016/17

av Hans Kroglund, 07.09.17 10:07


I august 2016 gikk Ilsengstiene over fra nærmiljø utbyggingsprosjekt til vanlig vedlikehold. Men vi så stadig behov for utvidelser og da måtte vi skaffe nye midler til stiprosjektet. Vi takker våre tre bidragsytere, Ilseng Arbeiderlag, Bamsebo bhg og Østli Eiendom. I tillegg har vi fått noe utstyr og her er oversikten.

Her er inntektene:
Ilseng Arbeiderlag kr 6.000
Bamsebo Barnehage kr 3.400
Østli Eiendom kr 20.000
Salg av Einar Sigstads bok om Svartelva kr 2.500

I tillegg har vi fått bålstativ av Ilseng Maskin til rasteplassen Snippen.
Turistforeningen fikk utdaterte skillevegger med bakhon fra Vikingskipet som er brukt på Snippen og taket på Bjørby.
Vi har fått tak i telestolper og planker fra utrangerte jernbanevogner til brua på Snippen

Utgifter
Her bruker vi "runde summer" for oversikten sin del. Nøyaktig regnskap med bilag føres av Ilseng Idrettslag

Fura Bru, rette opp brua, ny stokk 18m kr 5.000
Snippen, ny rasteplass, tak, benker, skruer kr 4.000
Tranholen, vedlikehold gammel bru kr 1.000
Bjørby, nye tak på ved og gapahuk kr 10.000
Vedlikehold, ny kantklipper og bensin kr 3.000

Treskilt, 33 stk kr 8.000
A3 infoplakater 10 stk kr 3.500

Summen på utgiftene ble litt større enn inntektene, ca kr 2.700. HHT og Ilseng IL dekker underskuddet til vi får tak i nye friske vedlikeholdsmidler.

Bilder fra hva pengene er brukt til
Nytt tak på ved og gapahuken på Bjørby


Snippen rasteplass. Bålstativ fra Ilseng Maskin. Materialer til benker kjøpt inn.


Reisverk og tak kjøpt inn til gapahuk. Bakhon fått fra Vikingeskipet via HHT


10 stk nye infoplakater på plass
10 nye A3 infoplakater ble i april 2016 satt på plass. Her et eksempel på offerplass på Starene


Fura Bru ombygging nov. 2016


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=424