Rikt dyreliv langs Ilsengstiene
Rikt dyreliv langs Ilsengstiene

av Hans Kroglund, 11.05.17 08:43


Det er et rikt dyre og fugleliv langs Ilsengstiene og mai 2017 ble det funnet en død bever i kanalen på Bjørby. I en uglekasse fant Trond Vidar Vedum tre fugleunger, to kattugler og en kvinandunge i samme kasse. Langs Svartelva spankulerer to kanadagås med ungene sine

Ugler og and i samme kasse
Dette hadde aldri Trond Vidar opplevd før og han regner med at den andungen lever farlig, mest sannsynlig blir den spist av ugleungene. Det vil være et under om den kommer fra dette med livet i behold
Flere bilder her
www.photos.google.com

HA: Gjedde reddet på jordet, Svartelva 26. mai 2017
Gårds praktikantene Lea Zwart og Florian reddet en gjedde som hadde strandet på jordet ved Bjørby etter flommen i Svartelva den 18-19.mai.
Klikk for større bildeKanadagås med 6 unger langs Svartelva 24. mai 2017
Fredag 24 mai kom to kandagås gående sørover fra Horne bru med 6 unger.
Klikk for større bilde


Død bever i kvennveita på Bjørby mai 2016
Trond Vidar hadde tappet med kanalen for å tette hull i siden på kanalen som beveren lager. Beveren bor også i hulrom på siden som går ca 3m innover. Da fikk han øye på nå sort på bunnen, det viste seg å være en død bever.


Bever i kanalen desember 2016
Anne Martha Botten er en av Ilsengstienes faste turgåere. Sjansen for å komme over fine naturopplevelser vil da også øke når man er mye ute på tur. I starten på desember kom hun over en bever som oppholdt seg i utløpet av kvennveita på Bjørby. Ilsengstiene har fått råfilmene og klippet og forkortet opptakene ned til 1min 30 sek.


Bilde er tatt ut av filmen til Anne Martha Botten
Her er en link til denne filmen og noen bilder av trær den har felt i høst. Utfordringen til grunneier Vedum er at beveren graver hull i kvennveita slik at vannet blir borte fra kvennveita. Hver dag går det folk langs kvennveita, men beveren jobber sannsynligvis seint og tidlig og ungår da folk.
www.photos.google.com
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=420