Fura Bru ferdig ombygd
Fura Bru ferdig ombygd

av Hans Kroglund, 20.09.16 22:13


Et omfattende arbeid er utført på tre dager. Første dag ble hele brua skrudd fra hverandre. På dag to fikk vi lagt over en ny stokk på 18m over elva og dag tre skru alt på plass igjen. Dugnadsgjengen var svært heldige med været. Første dag var heldigvis ikke tirsdag med regnvær, men onsdag den 02 da skinte solen fra skyfri himmel.

Bilde over: Fura bru etter omgygging. (mangler 3 bord nederst)

Bildet under: Fura bru før ombygging


Ilsengstiene hadde to mål med denne forbedringen
1. Heve brua da flommen i mai gikk helt oppunder brua. I tillegg har vi sett kjempetrær liggende uti Fura med rota, den kunne godt ha hektet seg fast og tatt med seg brua.

2. Å rette opp skjevheten på midten.
Tilltakene var å legge stokkene oppå en 6x8" firkant slik at brua ble ca. en 0,5m høyere. I tillegg gå fra 3 til 4 stokker slik at det ble to "rotender" på hver side.
Stokkene på 18m er veldig forskjellige, de har ulike tykkelser i bunn og topp, så det å få en lik høyde for "strøet" har vært en utfordring. Hvis vi hadde startet helt fra begynnelsen, så hadde ting blitt gjort annerledes, men resultatet er tilfredsstillende.
Ilsengstiene har fått en sponsor. Østli Eiendom har betalt den 4. stokken og mer til slik at vi har en god frihet til vedlikehold fremover.
Ilsengstiene takker Ole Mads Øvergaard og Herman Hørsand for traktorhjelp. I tillegg har Lars og Tore Lien, Bjørn Nordal, Hans Moe og Hans Kroglund deltatt. Vi har også fått lånt utstyr fra Ilseng Maskin.

Opprinnelig tekst 20.09.16
Fura bru var den første og største brua på Ilsengsteiene bygget sommer/høst 2013. Det ble gjort noen valg der som vi gjerne skulle gjort om igjen. Brua er skjev og litt for lav. Den var også tenkt brukt som skibru noe som er vanskelig nå. Det ble lagt 3 stokker a 18 m over Fura. Ilsengstiene vil legge på en 18 m stokk til slik at vi tilsammen får fire stk med to trykke ender på hver side. I tillegg vil vi heve brua med ca 20-30cm. Dette blir en omfattende jobb

Ilsengstiene trenger en sponsor for den siste stokken, den koster ca kr 4000. To traktorer med vinsj og dugnadsfolk klarer Ilsengstiene å fremskaffe til jobben
Regnflom fra 30.05.16. Foto Herman Hørsand


Stor bjørk som ingen har sett etter flommen. Den har kommet seg ned i Mjøsa og videre nedover.

Brua måtte demonteres først. Ny stokk på 18 m på plass.


Gjennoppbygging


Dugnadsgejeng.
Lars L, Ole Mads Ø, Hans K, Hans M, Tore L, Bjørn N


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=409