Regnskap godkjent for Ilsengstiene
Regnskap godkjent for Ilsengstiene

av Hans Kroglund, 21.08.16 11:50


Ilsengstiene har via Ilseng IL og hjelp av HHT levert regnskap for utbyggingen av Ilsengstiene. Planleggingen startet i 2011 og praktisk arbeid i 2012 og frem til sommer 2016. Nå er regnskapp levert Stange kommune og det er godkjent. Midlene blir utbetalt til Ilseng IL i 2016. Tusen takk til alle som har vært involvert, Stange kommune, 20 grunneiere, HHT, Ilseng IL og alle frivillige

Kostnadene er fordelt på to søknader.
Infoplakater og skilt
Denne søknaden er det HHT som har stått for. Hedmark Fylkeskommune og Gjensidigstiftelsen bevilget ca kr 135.000

Nærmiljøanlegg
Ilsengstiene fikk status som nærmiljøanlegg. Det betyr skriftlig avtale med grunneiere i 20 år. Alle 20 grunneiere har skrevet under unntatt en. Nå er rapport/regnskap levert og godkjent. En stor milepæl for alle involverte.
Nærmiljøanlegg er et spleiselag mellom tippemidler og Stange kommune.

Regnskapet er på kr 386.388. Det er da med utgifter til stier, bruer og gjerder og dugnad til kr 100.000. Den summen er i virkeligheten mye høyere, men i regnskapet kan den ikke være større.
I tillegg skaffet Ilsengstiene andre inntekter til gressklipper og beitepusser som ikke kunne inngå i nærmiljøsøknaden. Det var støtte fra Romedal og Stange Brannkasse, Ilseng Arbeiderlag og Lions Romedal tilsammen kr 60.000

Ny fase med vedlikehold
Nå går Ilsengstiene over i en mer vedlikeholdsfase der vi må skaffe til veie ande midler.

Ilsengstiene vil som første tiltak selge 50 bøker, se egen nyhet. Bøke selges for kr 250 med en fortjeneste på kr 75. Det blir da 50 bøker a kr 75= kr 3.750Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=407