Ny sti Hørsand til Klevfos/Ådalsbruk
Ny sti Hørsand til Klevfos/Ådalsbruk

av Hans Kroglund, 27.09.14 19:48


Hamar og Hedemarken Turistforening HHT, har et godt samarbeid over kommunegrensene. Ilsengstiene har tilførselsti til/fra Hørsand Bru. Stange og Løten krets i HHT har sammen med grunneiere funnet frem til en fin trase fra Hørsand bru til Klevfos/Ådalsbruk over Byhagan. Den strekningen er 3,4 km. Stien er blåmerket og skiltet, det mangler kart i karttavlene.

Bildet. Fra Hørsand bru og østover til Løten
Lars Lien har ryddet fra Ådalsbruk mot Hørsand og Hans Kroglund har ryddet jordkanten på "Løtensida" ned til Hørsand Bru


Bildet er tatt fra riksvegen og vestover mot Ilseng. Vi ser at det er fin sti i jordkanten

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=369