Ikke lov med hest på Starene
Ikke lov med hest på Starene

av Hans Kroglund, 08.06.14 12:38


Fra Holtet via Starene Feltstasjon til Hagan mot Tranholen er det ikke lov å bruke hest. Dette er innmark og et viktig område for fuglemerking og derfor er avtalen med grunneier at hest er uønsket her. Dette må Ilsengstiene og alle som ferdes på Starene respektere. Det er satt opp infoskilt ved Holtet og Hagan.

Opdattert 22.06.14
Ny merking er satt opp 4 plasser, ved Horne, Holtet, Bru Starene og bru Hagan. Disse skiltene er satt noe høyre for en eventuelt rytter skal se skiltet, klart budskap med stor tekst.
Fra Starene bru (feltstasjon) mot Hagan og Tranholen med Romedal kirke i bakgrunnen

Fra Hagan, sett mot Horne


Skrevet 08.06.14
Ilsengstiene forsøker å fokusere på alt som tillatt og bruker ordet ikke veldig sjelden. Men nå måtte vi gjøre et unntak. Vi jobber sammen med mange av hestefolket med egne hestetraseer i Ilsengmarka. Dette tar noe tid, men et midlertidig kart er utarbeidet. Se kart lenger ned på nyheten.
Vi har oppfordret i artikler før "bruk heller andre stier enn Starene". Vi håper at hestemiljøet tar dette på alvor og hjelper oss å si ifra til andre at Starene ikke skal brukes.

Alternativet er at Ilsengstiene må lage fysiske stengsler ved Holtet og Hagan, noe grunneier og vi håper å slippe. Det endel arbeid å lage dette og må ikke være til hinder ved vedlikehold med traktor og beitepusser. Det gjelder også til vinteren da scooteren skal frem for å lage skiløype.

Holtet er navnet på området ved speiderplassen like ved den gamle Hornebakken. Holtet er lenger øst ved brua over bekken der stien deler seg mot Tranholen sørover og Vestli nordover.

Ilsengstiene er ikke ekspert på hest, men er rimelig sikker på at dette er en større hest enn en Islandshest. Hesteskoen er 12-14 cm som bildet viser.Ilsengstiene har snakket med hestefolket og alle er enige om å rydde opp etter seg, men som vi ser er ikke det tilfellet bestandig.

Foreløpig kart for hest i Ilsengmarka.

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=359