Strekning Gjerde (Skøyen) til Hørsand Bru
Strekning Gjerde (Skøyen) til Hørsand Bru

av Hans Kroglund, 26.03.14 19:51


Øst for Breidablikk skole og Bjørby mot Skøyen, der kalles det Gjerdet. Strekningen østover mot Fura bru forbi pumpehuset til Øvergaard og til Hørsand bru, hadde sin første dugnad 22.03.14. Hele turen på ca 2 km går langs Svartelva og Fura. Begge elvene ble på denne strekningen senket på 1980-tallet for jordbruket. Heldig for Ilsengstiene, da kan stien går på en rygg langs elvene. Men det må ryddes og bygges to bruer.

Bildet over. Jan Schrøder er på befaring og må balansere over en "midlertidig" bru over fiskeveita

Oppdatert 09.08.14
Fra Fura Bru til Hørsand bru har bonde Herman Hørsand startet en stor jobb med å sette opp 600 m gjerde. Dette er beiteområder for ku og det store spørsmålet er hvordan lage dette fleksibelt. Beitene skal deles opp og kua skal ha tilgang til drikkevann fra elva. Herman lager 4 stk Y-porter ved brenneriruinene. Der blir det en korridor som stien følger i ca. 100 m. Det at kua har tilsvarende lang strekning mot elva.
Herman har valgt Y-porter og vil legge isolert strømtråd i bakken. Turgåeren må passere beite og det blir ca. 10 m til neste port.

Herman setter gjerde oppå ryggen. da får kua skygge under busker og holder vegetasjonen nede på den siden mot beite. Det reduserer arealet som må vedlikeholdes.
En rygg av elvemasse å gå på langs Svartelva


Fura bru


Oppdatert 28.04.14
Fiskeveita ble brukt til å fange fisk.Ble bygget tidlig på 1800-tallet og gravd ut for hånd.
Den nye brua ble ferdig bygget lørdag 26.04.14.


Derfor ble det skaffet til veie fire solide Ilsengkarer.
Fra venstre: Odd Vold, Sverre Iversen, Bjørn Nordal og Kjell Erik Kristiansen


Grunnlag for brua ble laget av Kåre Juvkam og Hans Kroglund


Oppdatert 20.03.14
En bru er bygget over Hattmakerbekken. Utført den 04.04.14 av Odd Georg Vold og Hans KroglundStrekningen er nå ryddet og blåmerket. Herman H har pløyd opp jordene inntil stien og beite vil være klart ca 15.juni 2014. Før det skal nytt gjerde på plass og en "sluse" der kuene skal ha tilgang til drikke i elva.

Her blåmerker Jans Schrøder stien.


Øst for Fura Bru, Hørsandsiden
På Hørsandsiden har Herman Hørsand startet hogging av tildels store trær. Deler av strekningen på ca 800-900m trengs det lettere rydding. Men det trengs etterhvert gjerde på store deler av strekningen og sluser slik at dyra kan komme ned til vannet.

Fura renner inn i Svartelva

Kart og merking fra Hørsand bru


Rydding av sti mellom fiskeveit og Fura bru på Skøyensiden
Lørdag 22.03.14 møtte 4 mann opp hos Simen Stenseth Fådal, Svein Tore Telebon, Jan Yngve Olsen og Hans Kroglund. Det er nå kjørt materialer til Simen som skal kjøre det ned til Svartelva. Desverre så kom teleløsningen alt for fort på slik at frossen mark savner til denne fraktingen.
Det ble lagt ut noen midlertidige 4"x 8" for å komme over fiskeveita. Det ble brukt 2 motersager og 2 ryddet unna og etter en formiddagsøkt var vi fremme ved Fura Bru

Svein Tore Telebon og Jan Yngve Olsen lager midlertidig bru over fiskeveit


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=348