Dugnad i ny tur - og ridesti fra Tofsrud
Dugnad i ny tur - og ridesti fra Tofsrud

av Hans Kroglund, 26.01.14 18:03


Oppdatert 09.02.21014 Dugnad
Lørdag 08.02.14 ble eksisterende sti ryddet fra gapahuken ved jernbaneovergangen ved Bjørnstad og nordover mot Tofsrud på Løtensiden ryddet og kvistet. En strekning på ca 250 m like sør for skiløypa som kommer ut på jordet til Vasaasen gjenstår. Der er det et myrområde slik at vi må vente med å finne god trase til våren.


Skiløper Iversen traff vi på i skogen.

Kristian bidro ved kvisting på dudnaden


Dugnaden ble avsluttet med en kafferast ved gapahuken.

Opprinnelig tekst fra den 26.01.14
I desember 2013 hadde HHT/ilsengstiene en befaring og et møte med hesteinteresserte. På nyåret 2014 har Leif Erik Grønvold kommet i kontakt med 2 nye grunneiere, Morten Torp og Bjørnar Vasaasen. Lørdag 25.01 hadde ilsengstiene befaring med disse grunneierne.


Fra ventre: Gerd Vasaasen, Morten Torp, Anne Mari Vasaasen, Mette Westgaard, Anne Line Rasch, Simen Fådal Stenseth.

Hvorfor ikke vente til våren med nye traseer?
Kart skal produserer nå i vinter/vår og alle forandringer det haster. Enkelt og greit.

Det ble en befaring med de nye grunneierne som var svært positive til en kombinert tilførselsti for gående og for hest fra Tofsrud.

Hvor er garasjen på Tofsrud?
Vi kommer over jernbanebrua ved Skøyen og ved bjørkealleen, ta inn til venstre til en rød garasje/uthus/lager. Følg vegen vestover, gå over dyrket mark ca.40 m og inn i skogen. Der er det traktorvei/sti som må ryddes/utvides.
Den kommer igjen der skiløypa kommer ut på jordet til Vasaasen.
Så sørover mot stien fordi gapahuken til skolen. Først er det et vanskelig parti på ca 250 m, men deretter mot gapahuken er det fin sti som kan forbedres med rydding.

Noen plasser er det god bredde på ny sti, men det må ryddes.

Sett mot vest, Birkelimoen og Ilsengmarka

Dobbelklikk for større kart. Dette kartet er ikke siste versjon. Siste versjon v5 har ikke utsnitt lenger nord enn Farmenkoia. Det skal vi forsøke å rette opp.

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=344