Lageråa Jernbanen-Smiuvegen åpen
Lageråa Jernbanen-Smiuvegen åpen

av Hans Kroglund, 18.11.13 18:45


Nå er stien på strekningen langs Lageråa åpen for ferdsel helt fra Ilseng gard og til Smiuvegen. Den skal utbedres ved den gamle fabrikken, men det er nå fullt mulig å gå langs elva. Dette kommer til å bli en flott og sentrumsnær strekning.

Foreløpig er det noe uryddig og vilt langs kanten
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=336