Valg av sti mot Fura Bru nov 2013
Valg av sti mot Fura Bru nov 2013

av Hans Kroglund, 27.10.13 21:01


Fra Kvennveita på Bjørby går vi over en nylaget bru hos Simen Stenseth Fådal. Videre ut på jordet som Skøyen eier. Der er det dårlig plass i åkerkanten. Den 21.11.13 har Ilsengstiene avklart med grunneier Ole Mads Øvergaard og gravemaskinkjører Anders Andersen at det er mulig å lage sti i skråningen ved pumpehuset.

Her ser vi Anders Andersen på befaring.
Ved å benytte skråningen vil vi unngå jordet og samtidig forkorte strekningen østover mot Hørsand. Løypekjører Herman Hørsand synes det er best å kjøre skiløyper på jordet. Da blir altså skiløypa der den har vært de siste årene, på nordsiden av Simen Fådal.

Skrevet 27.10.13
Spørsmålet er om vi kan få til en sti ned skråningen ved pumpehuset. Simen Fådal og Jan Schrøder mener det er mulig.
Dette må avklares med grunneier. Dette blir i såfall en jobb for en gravemaskin. 2 nye bruer må også bygges. Så må det tas stilling til om dette også skal være skitrase. Alle med meninger, kom dere ut og se hva som er mulig, Kom gjerne med tilbakemeldinger.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=331