Gravemaskin langs Starelva 21.10.13
Gravemaskin langs Starelva 21.10.13

av Hans Kroglund, 23.10.13 20:10


Ilsengstienehar i sommer forsøkt å holde en meter sti oppe langs Starelva fra Holte og til Hagaen, en strekning på 1,6 km. Det har vært en utfordring. I samarbeide med Grunneier har vi blitt enige om å utvide og jevne på stien med gravemaskin.

Det er Anders Andersen som står for arbeidet. Ilsengstiene håper at traktor og beitepusser kan vedlikeholde traseen. Massen må få sette seg langs kanten først.
Dette vil også bli en skitrase, da unngår vi pløyd åker eller hvis det er gress som kan ta skade av kjøring på jordet.

Oppdatert 17.11.13 Langs Starelva
Anders Andersen har utført et flott gravearbeid langs Starelva fra Holtet og mot Tranholen. Etter arbeidet med kanten kan grunnneier som et lite pluss få igjen 2m av jordet lite etter brua over Starelva.


Traseen har blitt 2m bred. For å få til det er stien noen plasser noe lavere enn jordet for å få masse nok til å fylle ut mot elva. Bare kanten får vegetasjon kan beitepusser også brukes på denne strekningen.

Midlertidig skilt for at hester skal velg andre traseer.


Skiltdugnad lørdag 02.11.13 Starene Feltstasjon


oppdattert 27.10.13
Ferdig resultat i nedoverbakken mot Starelva. Traseen har blitt bredere og den ekstra dumpa i bunn er borte


Skrevet 21.10.13 gravemaskin starter langs StarelevaArtikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=329