Harstaddammen bygges okt. 2013
Harstaddammen bygges okt. 2013

av Hans Kroglund, 18.10.13 21:55


Grunneier THor Holager har brukt sine naboer godt når han ønsket en dam i Harstadskogen. Nabo Trond Vidar står for planleggingen og Anders Slagsvold står for utførelsen. Dette prosjektet startet før Ilsengstiene var en realitet, men vi gleder oss til å få benytte dette i Ilsengstiene

Dette er et SMIL-prosjekt, det betyr Spesielle Midler I Lanbruket. Det er tilskudd over Landbruksbudsjettet som skal komme almenheten tilgode, ikke bare den enkelte grunneier. Det er flott at grunneiere tenker slik, uten velvillige grunneiere, ingn Ilsengstier.
Så fort dammen blir ferdig, vil det bli satt opp en gapahuk der. Anders trives med kraktisk arbeid der han får bruke sine kreative evner og gjøre litt som han vil.

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=326