Lageråa Bru Vaskeplassen ferdig
Lageråa Bru Vaskeplassen ferdig

av Hans Kroglund, 08.10.13 21:10


Siste: 18.10.13: Lageråa Bru Vaskeplassen ferdig.
Ilseng Fengsel har avsluttet arbeidet med Farmenkoia og nå bygger de bru over Lageråa ved "Vaskeplassen" rett vest for Farmenkoia. Bruspennet blir på 12m. Brufestet er lagt godt inn på land, en meter ned og en meter over bakken. Det håper vi er tilstrekkelig for vår eller regnflommer.

Arbeidsleder ved Ilseng Fengsel Trygve Bekkevold trives ute og viser stolt frem byggverket han og innsatte har bygget så langt.
Stolpene er gravd ned for hånd mellom røttene. Da kun manuelt arbeid er brukt, så har røttene fått stå i fred, dermed binder de kanten og jorda sammen og hinder utvasking. Når en bru langs våre vassdrag får problemer, så er det kanten der fundamentene sitter, som blir borte.
Trygve fikk hjelp av grunneier Eivind Helset med to traktorer, en som løftet stokken, og en uti elva til å styre stokken til andre siden.
Flott jobbet!
Ferdig Bru


På vei hjem den 18.10.13 kom fullmånen frem i øst

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=325