Ny sti. Sløyfa - Løken Bru høst 2013
Ny sti. Sløyfa - Løken Bru høst 2013

av Hans Kroglund, 05.10.13 23:21


Lørdag den 05.10.13 var det 5 motorsager i gang for å rydde fra sløyfa og østover mot Løken Bru. Det var ikke hugget på mange år. Det var tett i tett med busker og kratt. Dette ble en vinn/vinn både for grunneier og Ilsengstiene. Buskene som hang utover jordet er nå borte. Til venstre en håndgravd kvennveit fra 1800 tallet

oppdatert 11.11.13
Nå har gravemaskinen ryddet stubber og jevnet underlaget

Lars Martin hos M Dobloug rydder stien for stubber og stein


Her er rester etter en løe eller høylåve. De fleste steinene er nok brukt en annen plass

Ilsengstiene håper å få igjen midler til noe oppgrusing av f.eks denne traktorvegen ved Løken mot Sløyfa


På turen ser man flotte hetser.


Nyhet oppdattert 14.10.13
Grunneiere har gjort en fantastisk jobb med å hugge og rydde hundrevis av trær. I bakgrunnen lekeplassen i Sløyfa.
Nå gjenstår å bestille gravemaskin


Skrevet 05.10.13
Gamle kulturminner kommer frem og det er viktig å synliggjøre det manuelle arbeidet som bleutført. Denne kvennveita kommer igjen på Skogstad. Den er fylt igjen over jordet til Haugen, men synes ved bjørkene ved Skogstad.


Bilde under er tatt fra øst mot vest. Nå er kvennveita på høyre side. Grunneier Thor Holager rydder. Til Høyre grunneier ved Skogstad Bjørn Tore Johansen.Grunneier på Haugen Ingar Hagen hadde også hjelp av sin kone Anne


Thor Holager samlet all kvist som forhåpentligvis kan brukes til biomasse


Det trengs en stor dugnad til for å bli ferdig med strekningen

Ny strekning Sløyfa-Løkenkvern bru kommer Publisert 18.09.13.
Det har nå i september 2013 kommet til en ny trase på Ilsengstiene fra Sløyfa over jordet nedenfor gården "på Haugen" og mot Løken Bru. Fortsatt blir det tilkomst fra lekeplassen ved Sløyfa, men derfra kan man gå til Skogstad eller Løken Bru.. Da blir det hel forbindelse fra Horne Bru og til Løken Bru på nordsiden av Svartelva.
Å velge gode traseer med lett adkomst, ikke for mye å opparbeide, få tillatelse , det er mange hensyn å ta. Denne traseen ble vurdert helt fra starten og burde nok ha vært med da. Samtidlig var alt noe uoversiktlig til å begynne med og det var viktig at det ikke ble for mye.
Men vi er veldig glad for at denne strekningen nå ser ut til å bli med. Tirsdag 17.09.13 var det befaring med grunneier Ingar Hagen, Thor Holager, kartansvarlig Jan Schrøder, stiansvarlig Hans Kroglund. Vi har vært i kontakt med Trond Vidar Vedum som har anbefalt at vi får med denne strekningen. Han representerer 3. grunneier og det betyr at alle er positive.Sti fra Skogstad mot Sløyfa. Denne stien fungerer bra idag, men hvis det blir sti fra Løken Bru, er det ønskelig at alt kan kjøres med beitepusser.


Her mellom Skogstad og Sløyfa er stiene oppå kanten av den gamle kvennveita mellom Løkenkvern og Grønvolden

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=323