Skibru ferdig på Bjørby sep. 2013
Skibru ferdig på Bjørby sep. 2013

av Hans Kroglund, 28.09.13 22:24


Ilsengstiene er også et prosjekt for å forbedre skitraseer. Svingen øverst ved Svartelva/kvennveita på Bjørby har vært lei både for skiløper og scooterkjører.
Nå behøver ikke skiløypa bruke den krappe svingen ved kanalinntaket. Skiløypa får en bru og en naturlig sving som også gående kan bruke om sommeren. Primus brubygger var Simen Stenseth og noen gode medhjelpere.


Fra Venstre Hans Kroglund, Simen Stenseth og Jan Yngve Olsen.


Det ble valgt å legge dekket langs med brua. Det stivet av brua veldig, en heldig løsning

Busker og kratt må fjernes for det er fortsatt en sving på løypa


Det ble tid til en matbit og kaffe. Ikke alle er så heldige å få ros av en Landbruksminister for arbeidet som ble gjort.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=321