Farmenkoia restaureres
Farmenkoia restaureres

av Hans Kroglund, 08.09.13 22:12


Farmenkoia har vært et turmål i flere generasjoner for Ilseng og Farmen i nord. Men den har forfalt de siste årene. Ilseng IL startet restaureringen for ett par år siden, men oppgaven ble for stor. I samarbeid med grunneier, Landbruksmyndigheter og Ilseng IL ble Farmenkoia med på SMIL søknaden til Ilsengstiene. Ilseng Fengsel ble satt på jobben og er godt igang med restaureringen.

Etter SMIL søknaden har Ilseng IL søkt og fått innvilget tippemidler til nærmiljøanlegg. Da er det slik at SMIL midlene ble borte fordi Landbrukskontoret trekker i fra andre offentlige tilskudd. Det var veldig uheldig fordi Farmenkoia var ikke med på nærmiljøanlegget ettersom det er en koie og ikke en sti.

Det ble det et møte mellom grunneier, HHT og Landbrukskontoret for å finne en løsning. Resultatet ble at grunneier "overtar" SMIL søknaden til Ilseng IL. Grunneier tar seg av Farmenkoia via SMIL midler og Ilsengstiene blir finansiert som nærmiljøanlegg.
Farmenkoia blir et naturlig turmål på Ilsengstiene både fra sør og vest.
HHT tar seg av Farmenkoia når den blir ferdig.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=319