Grunneiermøter
Grunneiermøter

av Hans Kroglund, 08.09.13 10:21
Møte nr 2, den 30.09.13
Margrete informerte om at Ilsengsiene hadde blitt et nærmiljøanlegg med tippemidler. Der kreves det 20 års skriftlige avtaler og Ilsengstiene av skriftlig avtale med 19 grunneiere og en mulig avtale.
Kostnadsrammen er nå ca kr 450.000 med dugnadsinnsats.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom HHT og Ilseng IL som utbygger.


Møte nr 1, den 08.04.13
11 stk møte opp på første møte om Ilsengstiene.
Skiltsøknad var alle rede sendt til Fylkeskommunen/Gjensidigestiftelsen. Ilsengstiene la frem grunnlag for søknad om SMIL (Spesielle Midler I Landbruk) for de fremmøtte grunneiere.

Det ble opprettet etn styringsgruppe bestående av
-Hans Kroglund, Prosjektleder Ilsengstiene, stiansvarlig Ilseng IL
-Jan Schrøder, Stiansvarlig Stange krets HHT
-Herman Hørsand, Grunneier
-Thor Holager, Grunneier
-Margrete Ruud Skjeseth, Leder HHT

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=314