Ilsengstiene: Forslag Skiltplan
Ilsengstiene: Forslag Skiltplan

av Hans Kroglund, 20.08.13 20:56


Jan Schrøder i HHT Stange har nå jobbet iherdig med forslag til skiltplan for Ilsengstiene. Sammen har vi fått info fra grunneiere og andre interesserte. Skilting blir etter ny merkestandard som er utarbeidet av alle som er involvert i friluftsliv i Norge. Da blir det lett å kjenne seg igjen uavhengig av hvor du er.

Bildet viser utsnitt av skiltplan. Se under for hele kartet

Skiltplanen inneholder 3 type skilt

4 stk Infotavler:
Ferdig 2014. Må bearbeides.

Ca. 15 stk. A3 Infoplakater.
Vi har satt opp forslag der de skal stå. De skal fortelle en historie om bestemte plasser eller andre opplysninger. Der trenger vi hjelp til innhold og hvor de skal stå. Ferdig 2014

Vanlige skilt
Settes i produksjon etter en høringsrunde nå i august, Viktig at alle som har kunnskap og interesse sier ifra om feil eller forslag til endringer. Settes på plass høst 2013.

Endringer sendes til Jan Schrøder epost:al-gjes@online.no eller hans.kroglund@gmail.com


Dugnad blir kunngjort www.ilseng.net og www.ilsengstiene.no og Jan sender ut også ut gjennom HHT

Klikk for større bilde i eget vindu


Skiltplan Ilsengstiene 2013
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=309