Erling prøver Ilsengstiene ved Lageråa
Erling prøver Ilsengstiene ved Lageråa

av Hans Kroglund, 09.07.13 20:03


Frode Ophus har overtatt gårdsbruket nord for jernbaneundergangen etter Erling Ophus. Erling setter stor pris på at det blir Ilsengstier langs Lageråa. Ilseng Fengsel har ryddet traseen og nå måtte gjerdet settes på plass slik jordet kunne bli brukt til beite. Frode, Terje, Håvard og Hans satte gjerde opp igjen. Foreløpig er stien det stengt ved Lageråa Boligfeltet, men det blir snart åpnet der.

Terje Hagelund og Frode Opås får gjerdet på plass


Hans og Håvard Kroglund hjelper til


Hvorfor ble stien lagt på østsiden av Lageråa ved fabrikken og boligfeltet?
Ilsengstiene ønsket å gå på vestsiden sør for jernbanen ved Lageråa. Da kunne traktorbrua benyttes og ny bru over Lageråa igjen for å komme i Smiuveg. I tillegg kunne stien fortsatt på vestsiden mot Gollersrudkroken. Grunneier i Sandeskogen var ikke interessert i dette. Det var et hønsehaukrede inne i Sandeskogen også.

Vi var også litt bekymret for om stien på østsiden forstyrret boligfeltet. Heldigvis var 3 grunneiere positive til sti på østsiden.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=307