3 stk bru over Starene må restaureres
3 stk bru over Starene må restaureres

av Hans Kroglund, 08.07.13 22:14


Alle 3 bruene som brukes ved Tranholen, Stareleva og Hagan har fått seg en trøkk i regnflommen våren 2013. Den ene er satt på plass som går over til jordet mot Horne (Hagan). Brua over til Kristian Østberg (bildet over) må restaureres. Anders Slagsvold og Kristian Østberg har planen klar for utbedring. Den siste brua må løftes på plass med traktorer

Forslag traktorbru til Tranholen se bilde over
Ilsengstiene legger til rette for utbedring ved å få tak i 6 svartimpregnere stokker. Thor Holager henter de på Scanpole. Det blir 4 stk, en i hvert hjørne som påles ned i elva, en tvers over på hver side. Så løftes den gamle brua oppå. De vil samtidig heve brua over terrenget. Det må brukes en stor gravemaskin som trykkes stokkene ned i elva og kan løfte den tunge brua.

Problemet ved flom er at Brua er for lav, vannet stanger i brua og lager understrømmer som graver bort sidene på elva. Ved heving blir understrømmen mindre og kantene forblir slik de er forhåpentligvis.

Fordelen med taktorbru her er at beitepusseren kan brukes på Østbergsiden uten å kjøre traktoren rundt om Frenning/Frang.

Traktorbru over bekk må løftes på plass

Mye vann om våren løfter brua ut av posisjon

Gangbru mot Starene/Horne må Løftes på plass
Her løftes gangbrua mot Horne på plass ved bekken Hagan. Det er Simen Stenseth og Thor som gjør jobben.
Denne brua må nok skiftes etterhvert


Gangbrua mot Horne, det er 1,3 km å gå langs Straelva. Flott tur langs elva.


Dessverre sprer kjempespringfrøplanten seg langs Starelva. Den er svartelistet og uønsket i Norge. det er en etarig plante med små røtter. Lett å fjerne, utfordringen er at den sprer seg så raskt og kveler alt annet der den vokser.

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=306