Ilsengstiene blir nærmiljøanlegg
Ilsengstiene blir nærmiljøanlegg

av Hans Kroglund, 21.05.13 22:31


HHT og Ilseng IL har blitt oppfordret til å søke om støtte til nærmiljøanlegg. Else Bjørke på kulturkontoret i Stange kommune syntes dette prosjektet var så bra og hun trodde mulighetene til støtte var gode. HHT og Ilseng IL har fått underskrifter av ca. 20 grunneiere, bare det er kjempebra. Alle grunneiere er positive til prosjektet. Mange friluftsorganisasjoner har jobbet frem en standavtale på 13 punkter, der både rettigheter og plikter fremår for begge parter. Det er myndighetene som krever 20 års avtale.

Plan og kart ble sendt til kommunegartner Børre Rognlien i Stange Kommune. Vi fikk forhåndsgodkjenning, noe som kreves før vi kan sette i gang med praktisk arbeid.
Den 29.06.13 sendte Margrete søknad om spillemidler. Ilsengstiene er spent på svar.
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=291