Ilsengstiene søker SMIL midler
Ilsengstiene søker SMIL midler

av Hans Kroglund, 20.05.13 12:58


Etter idedugnadsmøte er vi enige om å søke Spesielle Midler I Landbruk, forkortet SMIL. Dette er midler som landbrukskontoret deler ut til enkelt stående bønder som søker.
Etter mange besøk på Landbrukskontoret sender Ilsengstiene en samlet søknad for ca 15-20 grunneiere. Dette er utfordrerne, hvordan skal dette håndteres, hvor stor andel kan innvilges osv. Vanligvis innvilges ca 30% av budsjett. Dette ser ikke så lovende ut.SMIL Midler vrakes
Landbrukskontoret innrømmer at dette prosjektet kanskje ikke passer for SMIL midler

Tippemidler og nærmiljøanlegg
Margrete Ruud Skjeseth, leder av HHT snakker med Else Børke på kulturkontoret i Stange kommune. De samarbeider om FYSAK poster og andre felles friluftsaktiviteter. Margrete nevner Ilsengstiene og Else oppfordrer Ilsengstiene til å søke tippemidler som Nærmiljøanlegg. Det blir starten på det store eventyret Ilsengstiene
Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=273