Turstier på Ilseng 2012?
Turstier på Ilseng 2012?

av Hans Kroglund, 20.05.13 12:41


Det er mange fine turmuligheter på Ilseng. Ilseng IL har lysløype og endel merkede trimløyper i Farmenskogen som ligger nord for sentrum. Hedmark Fylkeskommune har sammen med grunneiere laget endel nye kombinerte traktorveger/turstier fra Løkenkvern til Tranholen. Videre har Trond Vidar Vedum på Bjørby restaurert en 600m kanal/kvennveit og laget en gapahuk.

Bildet: Trond Vidar, Margrete og Jan. Foto: Hans Kroglund
Hedmark Fylkeskommune forøsker å få til turstier langs Svartelva i ca 2000
Utfordringen til Hedmark Fylkeskommunen var at noen grunneiere ikke ville være med på prosjektet. Finansieringen var SMIL midler, Spesielle Midler I Landbruket. Der finansieres vanligvis mellom 25-50% av kostnadene. Altså ingen fullfinansiering. I tillegg har Ilseng fire vassdrag, Svartelva, Fura, Lageråa og Starelva. Det betyr at disse må krysses og det må lages mange bruer. Prosjektet stoppet opp rundt år 2000.

Nytt forsøk på å utvide turstinettet på Ilseng 2012
Hans Kroglund har blitt godt kjent på Ilseng som webredaktør for wwwilseng.net siden 2006. I tillegg har han brukt og utforsket naturen på Ilseng i mange år. Derfor tok han kontakt med noen sentral personer som ble med på en befaring

Disse fire på befaring på Starene 15.05.2012 til en idedugnad
Margrete Ruud Skjeseth, leder i HHT
Jan Schrøder, HHT, stiansvarlig avd. Stange
Trond Vidar Vedum, grunneier og ornitolog.
Hans Kroglund, initiativtager

Langs Svartelva sør for Løkenkvern bru

Gapahuk på Bjørby

Dette ser lovende ut

Det jobbes med traseer 2012 og 2013
Jan, Margrete og Hans jobber nå aktivt for å finne gode traseer og undersøke hvem som er grunneiere. Det blir lagt ned en stor jobb i forberedelsene.Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=272