Bru på beite restaurert på Bjørby
Bru på beite restaurert på Bjørby

av Hans Kroglund, 11.11.20 18:50


Brua over bekken på beite like nedenfor Ilsengstiene ved kanalen på Bjørby, trengte også en restauring. Det ble hugget endel trær i forbindelse med opprustingen av dammen som må hentes med traktor. Lars Lien som nettopp var ferdig med dammen, tok også fatt på denne oppgaven.

Bildet over. Bru restaurert over bekk på beite.

14.10.20
Kanten under brua var rast ned og nærmest tettet igjen bekken. Lars fikk løftet brua til side og gravd opp bekken. Brua fikk han løftet hel på plass igjen. Stokkene under brua er i korteste laget, men vi fikk lagt to stokker på tvers slik at steiner ikke raser uti bekken når en traktor kjører over brua. Vi trengte noen 48x198mm planker, skruer, stein fra steinrøysa og et gratis gruslass fra Brynsåsen for å få brua i bedre stand.

Opprinnelig bru


10.10.20
Underlag til stokker på tvers for å hindre stein kommer i bekken


Stokker lagt på tvers


27.10.20


Åkerstein hentet på steinrøys ved Hornesvingen


Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=476