16 treslag vil bli plantet på Bjørby
16 treslag vil bli plantet på Bjørby

av Hans Kroglund, 27.06.18 09:32


Grunneier og HHT/Ilsengstiene ønsker å oppgradere området langs kvennveita (kanalen) med 16 norske treslag, merke disse og lage et oversiktskart. Området blir brukt fast i naturfag av høgskolen på Hamar og mange andre skoleklasser tar også turen hit.

Kvennveit eller kanal for mølle. Det kjøres inn ved for neste vinter.

Trond Vidar Vedum startet på denne jobben da han restaurerte kanalen tidlig på 1990-tallet. Det mangler nå noen få treslag for at vi har 16 stk på plass langs kanalen på ca 600m.
Grunneier for påkostet dette selv opp gjennom årene, men etterat dette i 2014 ble endel av Ilsengstiene, er det naturlig at HHT og Ilsengstiene søker om midler for å fullføre dette prosjektet.

Høgskolen kommer gjerne med 60-70 studenter når de har undervisning på Bjørby. Her ble de ønsket velkommen av Friiserhester som går på beite mellom kanalen og Svartelva.


Området brukes av mange, her er det i forgrunn Ilseng Pluss som har samling hver tirsag kl 12 til felles kaffe og medbrakt matpakke. Ottestad Ungdomskole hadde syklet til Ilseng og hadde naturlagundervisning.


Ilsengstiene vil søke om midler for å fåfullført dette prosjektet. De 16 treslagene vil bli en oppgradering for vanlige turgåere og i undervisningssammenheng.

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=438