Bilder fra Ilsengstiene
Bilder fra Ilsengstiene

av Hans Kroglund, 05.01.15 21:52


Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene


Oppdatert 06.02.19 hans Kroglund
2018
Ilsengstiene blir kåret til Innlandets beste turrute av Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunen. Kr 50.000 i premie. (Finale i Bergen 12.03.19)

2018-12-13 Breidablikk skole juleavslutning Farmenkoia
Noen bilder og en kort video av en sang
www.photos.google.com/Breidablikk Farmenkoia

2018-11-10 HHT Høstmøte Ilsengstiene Innlandets beste turrute
www.photos.google.com/HHT Høstmøte


2017
Snippen rasteplass blir laget, nytt tak på gapahuken på Bjørby, 10 nye A3 infoskilt, treslag blir merket på Bjørby og mange fellesturer. Sykkeltur med Tor Karseth, HHT og Vallset kulturstier.

2017-09-29 Ørret i Hattmakerbekken
www.photos.google.com/Ørret i Hattmakerbekken

2017-09-05 Nye tak gapahuken Bjørby
www.photos.google.com/nye tak gapahuken Bjørby

2017-08-03 Ilseng Pluss tur til Lars Lien Ådalsbruk
www.photos.google.com/Tur til Elsa og Lars Lien

2017-05-05 2.pinsedag sykkeltur med Tor Karseth
www.photos.google.com/sykkeltur 2.pinsedag

2017-05 mai Snippen rasteplass
www.photos.google.com/Snippen rasteplass

2017 mai Snippen ugler og andunger
www.photos.google.com/2 kattugleunger og en kvinandunge

2017-05-07 HHT tur Snippen
www.photos.google.com/HHT fellestur Snippen

2017 10 nye A3 infoplakater
www.photos.google.com/10 nye plakater

2017-03-08 Stikonferanse på Hamar
www.photos.google.com/stikonferanse på Hamar

2017 Februar Gapahuken på Bjørby, tirsdagskaffe
www.photos.google.com/Ilseng Pluss tirsdagskaffe med dikt

2017 Februar Vinter på Svartelva trær over elva
www.photos.google.com/Vinter på Svartelva

2017 Bever i Svartelva
www.photos.google.com/Bever i Svartelva

2016
Stor aktivitet på Ilsengstiene, Barnas Turlag Felles HHT tur i mai og oktober, Vallset Kulturstier, Starene Feltstasjon og Ilseng Pluss starter felles kaffetid hver tirsdag i gapahuken på Bjørby.

2016 14 februar HHT Barnas turlag til Farmenkoia
www.photos.google.com/HHT Barnas turlag Farmenkoia

2015
Ny sti rundt Skøyen over jernbanebrua og langs Fura til Hørsand bru der det er sti fra før. Friluftlivets år med 5 dags tur Stange rundt. Flere fellesturer.

2015-10-20 Ny sti befaring Skøyen rundt
www.photos.google.com/2015 Befaring ny sti Skøyen rundt

2015 Pinse HHT Stange Rundt 5 dager
www.photos.google.com/2015 Pinse Stange rundt

2015 25 stk A3 infoplakater
www.photos.google.com/25 stk A4 indoplakater

2015 26.sep. Beverdemning Hattmakerbekken
www.photos.google.com/Beverdemning Hattmakerbekken

2014 31 Desember Ilsengstiene i vinterdrakt
www.photos.google.com/desember Ilsengstiene vinterdrakt

2014-10-04 Ny bru Tranholen
www.photos.google.com/2014 ny bru Tranholen

2014-10-31 Flom i Lageråa
www.photos.google.com/2014 oktober Flom i Lageråa

2014-09-01 Turistforeningen Ilsjelpris Steinberg Gård Toten
www.photos.google.com/2014 1.sep Ilsjelpris Margrete er kandidat

2014 mai vår fugler flom Svartelva
www.photos.google.com/2014 mai vår på Ilsengstiene flom Svartelva

2014 30.mai Stangeavisa repotasje
www.photos.google.com/2014 Repotasje i Sangeavisa

2014 27.mai En kveldstur Bjørby - Skogstad
www.photos.google.com

2014
Offisiell åpning av Ilsengstiene

2014 4.mai Offisiell åpning Ilsengstiene
www.photos.google.com/2014 HHT Offisiell åpning Ilsengstiene

2013
2013-03-25 En skifilm fra Ilsengstiene
www.photos.google.com/skifilm

2013-05-22 Flom på Ilseng
www.photos.google.com/flom Ilseng

2013 6.okt. Åpning av Fura bru ved Matminister Trygve Slangsvold Vedum Ilsengstiene
www.photos.google.com/2013 Fura bru åpnes

2013 En film om beitepusser
www.photos.google.com/2013 beitepusser

2013-07-03 3 stokker over til Fura bru
www.photos.google.com/stokker til Fura bru

2012
Planlegging av Ilsengstiene har startet.
2012 planlegging av Ilsengstiene
www.photos.google.com/2012 bru Grønvolden Hornealle

Artikkelen er hentet fra:
http://ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=382