• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Strekning Gjerde (Skøyen) til Hørsand Bru
Publisert av Hans Kroglund [26.03.14 19:51]
Utskriftsvennlig sideØst for Breidablikk mot Skøyen, der kalles det Jordet. Strekningen mot Fura bru forbi pumpehuset til Øvergaard og til Hørsand bru, hadde sin første dugnad 22.03.14. Hele turen på ca 2 km går langs Svartelva og Fura. Elvene er på denne strekningen ble senket på 1980-tallet, det betyr at stien går på en rygg langs elvene.


Oppdatert 09.08.14
Fra Fura Bru til Hørsand bru har bonde Herman Hørsand startet en stor jobb med å sette opp 600 m gjerde. Dette er beiteområder for ku og det store spørsmålet er hvordan lage dette fleksibelt. Beitene skal deles opp og kua skal ha tilgang til drikkevann fra elva. Herman lager 4 stk Y-porter ved brenneriruinene. Der blir det en korridor som stien følger i ca. 100 m. Det at kua har tilsvarende lang strekning mot elva.
Herman har valgt Y-porter og vil legge isolert strømtråd i bakken. Turgåeren må passere beite og det blir ca. 10 m til neste port.

Herman setter gjerde oppå ryggen. da får kua skygge under busker og holder vegetasjonen nede på den siden mot beite. Det reduserer arealet som må vedlikeholdes.
Oppdatert 28.04.14
Brua ble ferdig bygget lørdag 26.04.14. Ilseng Fengsel hadde ikke tid til å bygge den.


Derfor ble det skaffet til veie fire solide Ilsengkarer.
Fra venstre: Odd Vold, Sverre Iversen, Bjørn Nordal og Kjell Erik Kristiansen


Grunnlag for brua ble laget av Kåre Juvkam og Hans Kroglund


Oppdatert 20.03.14
En bru er bygget over Hakmakerbekken (håper navnet er riktig). Utført den 04.04.14 av Odd Georg Vold og Hans KroglundStrekningen er nå ryddet og blåmerket. Herman H har pløyd opp jordene inntil stien og beite vil være klart ca 15.juni 2014. Før det skal nytt gjerde på plass og en "sluse" der kuene skal ha tilgang til drikke i elva.
Her blåmerker Jans Schrøder stien.


Øst for Fura Bru, Hørsandsiden
På Hørsandsiden har Herman Hørsand startet hogging av tildels store trær. Deler av strekningen på ca 800-900m trengs det lettere rydding. Men det trengs etterhvert gjerde på store deler av strekningen og sluser slik at dyra kan komme ned til vannet.

Fura renner inn i Svartelva

Kart og merking fra Hørsand bru


Vest for Fura Bru (Skøyensiden)
Lørdag 22.03.14 møtte 4 mann opp hos Simen Stenseth Fådal, Svein Tore Telebon, Jan Yngve Olsen og Hans Kroglund. Det er nå kjørt materialer til Simen som skal kjøre det ned til Svartelva. Desverre så kom teleløsningen alt for fort på slik at frossen mark savner til denne fraktingen.
Det ble lagt ut noen midlertidige 4"x 8" for å komme over fiskeveita. Det ble brukt 2 motersager og 2 ryddet unna og etter en formiddagsøkt var vi fremme ved Fura Bru

Svein Tore Telebon og Jan Yngve Olsen lager midlertidig bru over fiskeveit<<Tilbake


Skiløper 2018
Oppdatert 15.03.18 skiløyper.
Kart oppdatert 15.03.18 og Ilseng IL kjører løyper. Vi ønsker alle velkomne og det er plass til gående ved siden av skisporet på noen streknnger, se kart
Trykk på kartet for større kopi

Les mer...

HHT turer 2018
Det blir ny fellestur med HHT 6.mai, Barnas Turlag 29.april og Vallset Kulturstier 23.mai 2018
Les mer...

kart Ilsengstiene 2016
Oppdatert 05.10.16 nytt kart
Last ned kart for utskrift Ilsengstiene

Skøyenrunden er tegnet inn og sti mellom Vaskeplassen og skibru Lageråa. De røde punktene viser de 15 plassene kartet er utplassert i terrenget. klikk for større kopi. Nr. er en foreløpig beskrivelse av steder på Ilsengstiene.
Trykk på kartet for større kopi


Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-