• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert på og økonomien er til utvikling og vedlikehold . Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Ilsengstiene turmål/rasteplasser
Publisert av Hans Kroglund [08.06.13 11:01]
Utskriftsvennlig side

Her foreslår vi noen turmål som kan være rasteplasser eller andre historiske plasser.
1. Farmenkoia- restauret hvilebrakke for tømmerdrift 1,2 km fra Ildettsparken. Postkasse med turbok
2. Ilseng Gård- gapahuk mot Ilsengjordet
3. Lageråa - ved Jernbanen. Elva går i en tunnel bygget i stein 1862
4. Skogstad-Grønvolden - rester etter mølle og badeplass ved Svartelva
5. Holtet - Speiderplassen ved Horne. Utsikt mot Romedal og kirka
6. Starene Feltstasjon - NOF ringmerkingsstasjon for fugl
7. Hagan - Kryss på Starelva, sittebenk og postkasse med turbok
8. Harstadskogen - gapahuk ved en restaurert dam i skogen
9, Bjørby - gapahuk md bålplass ved en restaurert 600 m lang kvennveit. Lauvtrepark med 16 forskjellig treslag
10. Snippen - bålplass vest for Løkenkvern bru
11. Tofsrud/Skøyen bru - sitteplass 200m vest for jernbanebrua ved Skøyen
12. Fura moter Svartelva ved Hørsand


Gode turmål og ta en rast eller hvil er:
1. Farmenkoia
Gammel skogskoie som er bygget ny


2. Ilseng Gård
Gapahuk i åkerkanten mot Ilsengjordet


3. Lageråa ved jernbanen
Elva renner i en steintunell under jernbanen4. Skogstad/Grønvolden
Badeplass og mølle5. Holtet - Speiderplass
Et lite skogsområde nord for Horne som nå er speiderplass6. Starene Feltstasjon
Østlandets største ringmerkingsstasjon for ornitologene.

Fuglens dag arrangeres i mai hvert år på Starene


7. Hagan ved Starelva
Treveiskryss. Postkasse med turbok og sittebenk


8. Harstadskogen, gapahuk ved en restaurert dam


9. Bjørby
Den restaurerte kvennveita med gapahuk. Stiene går langs flere kvennveiter og dette er kanaler som ble gravd ut for hånd på 1800-tallet for å utnytte den kraften de små fossefallene ga til drift av kverner.


Ilseng Pluss møtes hver tirsdag kl. 12 til lunch/kaffe og en god prat


10. Snippen
Vest for Løkenkvern bru mot Skogstad, helt inntil Svartelva, der ligger det en rasteplass som ble ferdig i 201711. Mot Tofsrud og Skøyen, 200m vest for jernbanebru
Rasteplass ved en stor bjørk, du går forbi Hattmakerbekken og har utsikt mot Skreiafjellet


12. Fura møter Svartelva på Hørsand
Sitteplass der elvene møtes. Fura har en 18 m lang rundstokkbru. Lenger øst mot Hørsand bru (FV231 Gaustadvegen) passeres brenneridammen og rester etter Hørsand Brenneri<<Tilbake


Skiløper 2019
Oppdatert 02.02.2019
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

HHT turer 2019
Det blir ny fellestur med HHT 5.mai med åpning av lauvtrepark. Vi håper grunneier Trygve Slagsvold Vedum har tid til å komme.
Les mer...

kart Ilsengstiene 2019
Ilsengstiene har nå revidert kartet fra det kom i 2014. Det har naturlig vært endel forandringer som nå er tegnet inn fra vår kartprodusent Grafika.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Trekning nr 8 15.10.18. Vinner er Kåre Juvkam og Lena Haugsmoen. En billett hver til Vællsetrevyen fredag 02.11.18
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-